Standaard pagina

Parenteel van Tjeerd Sjoerts

(1710-1752)

 

 

 

 

D.M. Bonnema

- MMXIII -

 

 

© 2013   D.M. Bonnema

P.J. Troelstrawei 1E

9001 CR GROU

 

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621Generatie I

(van 1710 tot 1752)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1742 en 1744.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Gaast-Ferwoude en Gaast.

 

 

I   Tjeerd Sjoerts, boer, wonende te Gaast, is geboren in 1710, is overleden in 1752 aldaar.  Tjeerd werd 42 jaar.

 

Quotisatiekohieren 1749

Tjeerd Sjoerds, Wonseradeel

Plaats: Gaast

Omschrijving: zeer gering boer

Gezin volw: 2 en kind: 1

Aanslag: 21-15-0

Vermogen: 500

Bron: Wonseradeel, fol. 218

 

 

1743 Gaast

Tjeerd Sjoerds                                                                             2-12

 

Tjeerd was gehuwd met Grietje Hoites.  Grietje, wonende te Gaast.

Grietje was later gehuwd (2) met Fekke Fekkes (de Jonge).<1..3>

 

Van Tjeerd en Grietje zijn twee kinderen bekend:

 

1  Sjoerd Tjeerds is geboren op woensdag 6 juni 1742 te Gaast, is gedoopt op zondag 10 juni 1742 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 10 juni 1742 aldaar, zie II.

 

2  Hoite Tjeerds is gedoopt op zondag 15 november 1744 te Gaast of is gedoopt op zondag 15 november 1744 te Gaast-Ferwoude.

 

 

 

Generatie II

(van 1742)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 14 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1764 en 1799.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Gaast (12x) en Gaast-Ferwoude (2x).

 

 

II    Sjoerd Tjeerds, zoon van Tjeerd Sjoerts (I) en Grietje Hoites, mr. heijbaas, wonende te Gaast, is geboren op woensdag 6 juni 1742 aldaar, is gedoopt op zondag 10 juni 1742 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 10 juni 1742 aldaar.

 

Toegang 13-2. Nedergerechten. Zie Concordans.

 

Wons S95, fol. 244. Weesboek 1742-1795. dd. 20-10-1794. Wons S95 is invr. nr. 192

Weesboeken Wonseradeel 1742-1795.

Acte van uitwijzing en inventaris door Sjoerd Tjeerds mr. heijbaas te Gaast, weduwnaar van Tietje Willems, aan hun vier kinderen: Wijke, Tjeerd, Hoite en Yeb Sjoerds.

Wegens het tweede huwelijk van de weduwnaar met Antje Jans te Makkum.

Bezat ook huizen en scheepsparten.

 

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1763 te Gaast op 20-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Tietje Willems IJbema ook genaamd Tietje Willems, dochter van Willem Engberts en Wyke Douwes Ybema.  Tietje, wonende te Gaast, is geboren op zondag 15 september 1743, is gedoopt op zondag 22 september 1743 aldaar of is gedoopt op zondag 22 september 1743 aldaar, is overleden voor zondag 15 januari 1792 aldaar.  Tietje werd hoogstens 48 jaar en 4 maanden.

 

erft van Yb Douwes old schipper te Gaast

 

 

Van Sjoerd en Tietje zijn tien kinderen bekend:

 

1    Wyke Sjoerds is geboren op vrijdag 25 mei 1764 te Gaast, is gedoopt op maandag 11 juni 1764 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op maandag 11 juni 1764 te Gaast, zie III-A.

 

2    Hylkje Sjoerds is gedoopt op maandag 19 mei 1766 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op maandag 19 mei 1766 te Gaast, is overleden voor vrijdag 20 oktober 1797.  Hylkje werd hoogstens 31 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

3    Tjeerd Sjoerds is gedoopt op zondag 26 juli 1767 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 26 juli 1767 aldaar.

 

4    Tjeerd Sjoerds is gedoopt op zondag 12 februari 1769 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 12 februari 1769 aldaar.

 

5    Tjeerd Sjoerds IJbema is geboren op donderdag 31 mei 1770 te Gaast, is gedoopt op maandag 4 juni 1770 aldaar of is gedoopt op maandag 4 juni 1770 te Gaast-Ferwoude, zie III-B.

 

6    Willem Sjoerds is gedoopt op woensdag 25 december 1771 te Gaast of is gedoopt op woensdag 25 december 1771 aldaar.

 

7    Willem Sjoerds is geboren op maandag 6 september 1773 te Gaast, is gedoopt op zondag 12 september 1773 te Gaast-Ferwoude, is jong overleden.

 

8    Hoite Sjoerds is geboren op donderdag 22 december 1774 te Gaast, is gedoopt op zondag 25 december 1774 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 25 december 1774 aldaar.

 

9    Grietje Sjoerds is geboren op dinsdag 20 februari 1776 te Gaast, is gedoopt op zondag 10 maart 1776 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 10 maart 1776 aldaar.

 

10  Yeb Sjoerds is geboren op zondag 17 december 1780 te Gaast, is gedoopt op maandag 25 december 1780 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op maandag 25 december 1780 aldaar.

 

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 24 november 1793 te Ferwoude op 51-jarige leeftijd (2) met Antje Jans de Boer.  Antje, wonende te Makkum, is overleden in 1816.

 

DTB 802: lidm  vrouw N.H. Gemeente Gaast en Ferwoude, blad 17 FAF/VAF.

12 Sjoerd Tjeerds     Antje Jans  zy bel 22 aug 1802

18                             Antje Jans  ovl 1816

 

 

Van Sjoerd en Antje zijn vier kinderen bekend:

 

11 Grietje Sjoerds is geboren op zondag 7 december 1794 te Gaast, is gedoopt op zondag 21 december 1794 of is gedoopt op zondag 21 december 1794 te Gaast-Ferwoude.

 

12 Hoite Sjoerds is geboren op maandag 5 september 1796 te Gaast, is gedoopt op zondag 25 september 1796 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 25 september 1796 aldaar.

 

13 Jan Sjoerds Ybema, heibaas, wonende te Gaast, is geboren op donderdag 14 december 1797 aldaar, is gedoopt op maandag 25 december 1797 aldaar of is gedoopt op maandag 25 december 1797 te Gaast-Ferwoude, is ongehuwd overleden op donderdag 2 april 1846 te Gaast (blad nr. 13).  Jan werd 48 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

 

achterneef Johannes Willems Hengst, oud 31 jaar, boer te Gaast. Zie akte ovl.

 

 

14 Doutzen Sjoerds is geboren op dinsdag 5 februari 1799 te Gaast, is gedoopt op zondag 24 februari 1799 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op dinsdag 24 december 1799 te Gaast.

 

 

 

Generatie III

(van 1764 tot 1846)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1785 en 1798.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gaast (5x), onder Ferwoude (2x) en Amsterdam.

 

 

III-A      Wyke Sjoerds ook genaamd Wijke Sjoerds, dochter van Sjoerd Tjeerds (II) en Tietje Willems IJbema, wonende te Gaast, is geboren op vrijdag 25 mei 1764 aldaar, is gedoopt op maandag 11 juni 1764 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op maandag 11 juni 1764 te Gaast, is overleden op woensdag 21 februari 1810 aldaar.  Wyke werd 45 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

 

Wijke Sjoerds heeft genoten uit haar grootmoeders Boedel

1/6 en 1/24 part in een Zathe Geleegen onder den Dorpe Piaam wordende thans bij Gabe Tjerks cum uxore bewoond.

Sjoerd Sjoerds idem 1/6 in een Zathe geleegen onder Piaam thans bij Douwe Willems Cum Uxore gebruijckt

 

Wyke trouwt (kerk) op zondag 18 april 1784 te Workum, met attestatie naar Gaast; huwelijk voltrokken in het bijzijn van zijn vader als getuige op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Foppe Gerkes Hengst, zoon van Gerke Foppes Postma en Yttje Pylgroms.  Foppe, grootschipper, wonende te Gaast, is gedoopt op woensdag 25 mei 1757 te Workum, is overleden op zondag 20 september 1807 te Gaast.  Foppe werd 50 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

 

Van Foppe en Wyke zijn vier kinderen bekend:

 

1  Willem Foppes Hengst is geboren op maandag 6 juni 1785 te Amsterdam (GA. Won. doos 1751), is gedoopt op zondag 26 augustus 1787 te Gaast, zie IV-A.

 

2  Gerke Foppes Hengst is geboren op zaterdag 4 augustus 1787 te Gaast, is gedoopt op zondag 26 augustus 1787 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 26 augustus 1787 aldaar.

 

3  Tietje Foppes Hengst is geboren op vrijdag 25 december 1789 te Gaast, is gedoopt op zondag 17 januari 1790 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 17 januari 1790 aldaar.

 

4  Ytje Foppes Hengst is geboren op donderdag 24 september 1795 te Gaast, is gedoopt op zondag 4 oktober 1795 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 4 oktober 1795 aldaar.

 

 

III-B      Tjeerd Sjoerds IJbema ook genaamd Ybema, zoon van Sjoerd Tjeerds (II) en Tietje Willems IJbema, boer, is geboren op donderdag 31 mei 1770 te Gaast, is gedoopt op maandag 4 juni 1770 aldaar of is gedoopt op maandag 4 juni 1770 te Gaast-Ferwoude, is overleden op zondag 8 maart 1812 te Ferwoude.  Tjeerd werd 41 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

 

getuigen overlijdens akte Jan Aukes Jongsma en Harmen Everts de Jong buren te Ferwoude

 

Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 21 maart 1790 te Ferwoude op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jeltje Aukes.  Jeltje is geboren op woensdag 6 augustus 1766 te Workum, is overleden op vrijdag 8 augustus 1800 te Ferwoude.  Jeltje werd 34 jaar en 2 dagen.

 

Van Tjeerd en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Sjoerd Tjeerds IJbema, wonende te Makkum, is geboren op donderdag 23 december 1790 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 2 januari 1791 te Gaast-Ferwoude.

 

2  Auke Sjoerds IJbema, wonende te Makkum, is geboren op donderdag 20 september 1792 te Gaast, is ned. herv. gedoopt op zondag 30 september 1792 te Gaast-Ferwoude, is ongehuwd overleden op zondag 14 april 1822 te Makkum (akte nr. 22).  Auke werd 29 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

 

3  Wimkje Tjeerds IJbema is geboren op donderdag 3 juli 1794 te Gaast, is ned. herv. gedoopt op zondag 13 juli 1794 te Gaast-Ferwoude.

 

4  Sjoerd Tjeerds IJbema is geboren op dinsdag 12 juni 1798 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Gaast-Ferwoude, zie IV-B.

 

 

 

Generatie IV

(van 1785 tot 1863)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1825.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gaast (5x), Ferwoude (2x) en Makkum.

 

 

IV-A    Willem Foppes Hengst, zoon van Foppe Gerkes Hengst (III-A) en Wyke Sjoerds, ontvanger en schoolmeester, wonende te Gaast, is geboren op maandag 6 juni 1785 te Amsterdam (GA. Won. doos 1751), is gedoopt op zondag 26 augustus 1787 te Gaast, is overleden op maandag 27 oktober 1851 aldaar.  Willem werd 66 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

 

" Wijke Sjoerds  heeft haren zoon, in onegt geteeld, en geboren te Amsterdam den 6 juni 1785 te Gaast laten dopen.

De gelegenheid haar kind eerder te laten dopen haar afgesneden zijnde, voordat de kerkelijke censuur was afgelopen

bij de openlijke verklaring van eene diepgrondige boetvaardigheid van haare grote zonde voor de leden van de kerkeraad,

representanten  van de Gemeente te Gaast. "

Op deze dag heeft ze ook haar kind Gerke (* 4 aug 1787)  Gaast laten dopen.

 

 

Landmilitie 20 Dec 1813

128 Hengst Willem Foppes geb 6 Juni 1785 wpl Gaast Foppe Gerkes

Wijke Sjoerds

gehuwd Schoolhouder 731

 

Willem trouwt op vrijdag 14 augustus 1812 te Tjerkwerd op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Duttje Johannes de Boer ook genaamd Doetje, dochter van Johannes Hendriks de Boer en Hylk Ykeles.  Duttje, wonende te Gaast, is geboren op woensdag 11 augustus 1784 aldaar, is gedoopt op zondag 29 augustus 1784 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 29 augustus 1784 aldaar, is overleden op donderdag 20 maart 1856 te Gaast.  Duttje werd 71 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Van Willem en Duttje zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Gerke Willems Hengst is geboren op zondag 4 april 1813 te Gaast, zie V-A.

 

2  Johannes Willems Hengst is geboren op maandag 16 januari 1815 te Gaast, zie V-B.

 

3  Sjoerd Tjeerd Willems Hengst is geboren op zondag 9 maart 1817 te Gaast (akte nr. 54), zie V-C.

 

4  Wijke Willems Hengst is geboren op dinsdag 17 oktober 1820 te Gaast (akte nr. 225), zie V-D.

 

5  Tiete Willems Hengst is geboren op zaterdag 24 januari 1824 te Gaast, zie V-E.

 

 

IV-B    Sjoerd Tjeerds IJbema, zoon van Tjeerd Sjoerds IJbema (III-B) en Jeltje Aukes, boer, is geboren op dinsdag 12 juni 1798 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 augustus 1863 te Ferwoude.  Sjoerd werd 65 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1819 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Grietje Jans Kamstra, dochter van Jan Rintjes Kamstra en Antje Harmens Kamstra.  Grietje, boerinne, wonende te Makkum en te Ferwoude, is geboren op donderdag 3 april 1800 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 20 april 1800 aldaar, wonende F no, 25 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 januari 1827 aldaar [ akte B 2 ].  Grietje werd 26 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

 

Van Sjoerd en Grietje zijn drie kinderen bekend:

 

1  Tjeerd Sjoerds IJbema is geboren op donderdag 21 september 1820 te Makkum, is overleden op woensdag 21 februari 1821 aldaar.  Tjeerd werd 5 maanden.

 

2  Tjeerd Sjoerds Ybema is geboren op dinsdag 19 november 1822 te Ferwoude, zie V-F.

 

3  Jan Sjoerds Ybema is geboren op maandag 7 maart 1825 te Ferwoude [ akte A 80 ], zie V-G.

 

Sjoerd trouwt op zaterdag 25 september 1852 te gemeente Wonseradeel op 54-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Sytske Gerrits Gerritsen, dochter van Gerrit Doekles Gerritsen en Woltjen Gerlofs Hospes.  Sytske, boerin, wonende te Nijega (HON) en te Ferwoude, is geboren op dinsdag 6 december 1808 te Nijega (HON), is gedoopt op zondag 1 januari 1809, is overleden op woensdag 7 juli 1869 te Ferwoude.  Sytske werd 60 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Sytske was eerder gehuwd (1) met Sytze Tjalkes van der Meer.<4,5>

Sytske was eerder gehuwd (2) met Dirk Sjoerds Postma.<6..9>

 

 

 

Generatie V

(van 1813 tot 1912)

 

 

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1837 en 1867.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gaast (9x), Ferwoude (6x), Parrega (2x), Exmorra (2x), Allingawier (2x), Workum en gemeente Wonseradeel.

 

 

V-A   Gerke Willems Hengst, zoon van Willem Foppes Hengst (IV-A) en Duttje Johannes de Boer, boereknecht en werkman, wonende te Gaast, is geboren op zondag 4 april 1813 aldaar, is overleden op zondag 30 mei 1875 aldaar (blad nr. 46).  Gerke werd 62 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Gerke trouwt op zaterdag 2 september 1837 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Jans van Sleen, dochter van Jan Harms van Sleen en Pietertje Piers Nauta.  Jantje is geboren op woensdag 18 augustus 1813 te Workum, is overleden op vrijdag 28 mei 1897 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 95).  Jantje werd 83 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

 

Van Gerke en Jantje zijn twee kinderen bekend:

 

1  Jan Gerkes Hengst is geboren op woensdag 20 december 1837 te gemeente Wonseradeel [blad 108].

 

2  Willem Gerkes Hengst is geboren op donderdag 25 maart 1841 te Gaast, is overleden op woensdag 27 maart 1929 aldaar.  Willem werd 88 jaar en 2 dagen.

Willem trouwt op zondag 3 maart 1867 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Trijntje Abrahams van der Mey, dochter van Abraham Gerrits van der Mey en Elisabeth Beerends Schotanus.  Trijntje, wonende te Gaast, is geboren op zaterdag 6 mei 1843 te Workum, is overleden op zondag 2 juni 1867 te Gaast.  Trijntje werd 24 jaar en 27 dagen.

Willem trouwt op donderdag 11 maart 1869 te gemeente Wonseradeel [ akte nr. 3] op 27-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Anskjen Klases van der Zee, dochter van Emke Pieters van Wier en Klaas Jacobs van der Zee.  Anskjen is geboren in 1840 te Kimswerd.

 

 

V-B   Johannes Willems Hengst, zoon van Willem Foppes Hengst (IV-A) en Duttje Johannes de Boer, veehouder, wonende te Idsegahuizum, te Gaast en te Allingawier, is geboren op maandag 16 januari 1815 te Gaast, is overleden op dinsdag 26 januari 1886 te Allingawier (akte nr. 18).  Johannes werd 71 jaar en 10 dagen.

Johannes trouwt op zaterdag 8 mei 1841 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 29) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Baukjen Doekles Yntema, dochter van Doekle Hessels Yntema en Yeb Piers Dijkstra.  Baukjen, wonende te Gaast en te Allingawier, is geboren op woensdag 19 januari 1820 aldaar, is overleden op zondag 27 mei 1900 aldaar (akte nr. 95).  Baukjen werd 80 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

 

Van Johannes en Baukjen zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Doekele Johannes Hengst is geboren op maandag 27 juni 1842 te Gaast, is overleden op zaterdag 14 november 1903 te Allingawier, is begraven te Idsegahuizum.  Doekele werd 61 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

 

2  Ieb Johannes Hengst is geboren op donderdag 17 augustus 1843 te Gaast (blad nr. 109), zie VI-A.

 

3  Duttje Johannesdr Hengst is geboren op dinsdag 28 januari 1845 te Gaast, zie VI-B.

 

4  Wijke Johannes Hengst is geboren op dinsdag 26 mei 1846 te Gaast, zie VI-C.

 

5  Willem Johannes Hengst is geboren op vrijdag 5 mei 1848, zie VI-D.

 

6  Douwe Hessels Hengst is geboren op woensdag 6 augustus 1851 te Allingawier (blad nr. 113).

 

7  Ietje Johannes Hengst is geboren op donderdag 16 december 1852 te Allingawier.

 

 

V-C  Sjoerd Tjeerd Willems Hengst, zoon van Willem Foppes Hengst (IV-A) en Duttje Johannes de Boer, schoenmaker en schoolmeester, wonende te Exmorra, te Parrega en te Gaast, is geboren op zondag 9 maart 1817 aldaar (akte nr. 54), is overleden op maandag 4 april 1910 te Parrega (akte nr. 50).  Sjoerd werd 93 jaar en 26 dagen.

Sjoerd trouwt op zaterdag 26 februari 1842 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jetske Bouwes Algera, dochter van Bouwe Baukes Algra en Baukje Ages Agema.  Jetske, wonende te Exmorra, is geboren op donderdag 29 september 1814 te Allingawier, is overleden op dinsdag 26 oktober 1847 te Exmorra blad nr. 62 suppl).  Jetske werd 33 jaar en 27 dagen.

 

Sjoerd trouwt op zaterdag 28 oktober 1848 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 82) op 31-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Doutje Hessels Kluwstra ook genaamd Douwtje, dochter van Hessel Douwes Kluwstra en Aafke Johannes Bruinsma.  Doutje, wonende te Parrega en te Exmorra, is geboren op zaterdag 29 april 1820 te Franeker, is overleden op zaterdag 1 mei 1897 te Parrega.  Doutje werd 77 jaar en 2 dagen.

 

Van Sjoerd en Doutje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Aafke Sjoerds Hengst is geboren op donderdag 24 juli 1851 te Exmorra, zie VI-E.

 

2  Jetske Sjoerds Hengst is geboren op vrijdag 13 januari 1854 te Exmorra (blad nr. 9), zie VI-F.

 

3  Willem Sjoerds Hengst is geboren op vrijdag 19 november 1858 te Parrega, is overleden op dinsdag 8 november 1859 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 72).  Willem werd 11 maanden en 20 dagen.

 

4  Willem Sjoerds Hengst is geboren op vrijdag 29 maart 1861 te Parrega, is ongehuwd overleden op zaterdag 14 april 1883 te gemeente Wonseradeel (nr. 80).  Willem werd 22 jaar en 16 dagen.

 

 

V-D  Wijke Willems Hengst ook genaamd Wike, dochter van Willem Foppes Hengst (IV-A) en Duttje Johannes de Boer, wonende te Gaast, is geboren op dinsdag 17 oktober 1820 aldaar (akte nr. 225), is overleden op woensdag 9 oktober 1912 aldaar (akte nr. 147).  Wijke werd 91 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Wijke trouwt op zaterdag 6 mei 1843 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 7) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Sipkes de Boer, zoon van Sipke Raukes de Boer en Wijbrig Abrahams Couperus.  Jan, boer, wonende te Gaast, is geboren op vrijdag 24 juli 1818 te Parrega (akte nr. 135), is overleden op vrijdag 29 juli 1864 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 39).  Jan werd 46 jaar en 5 dagen.

 

Van Jan en Wijke zijn vier kinderen bekend:

 

1  Willem Jans de Boer is geboren op zaterdag 17 augustus 1844 te Gaast.

 

2  Sipke Willems de Boer is geboren op zondag 2 september 1849 te Gaast.

 

3  Duttje Jans de Boer is geboren op zondag 27 februari 1853 te Gaast.

 

4  Wijbrig Willems de Boer is geboren op maandag 24 oktober 1859 te Gaast.

 

 

V-E   Tiete Willems Hengst, zoon van Willem Foppes Hengst (IV-A) en Duttje Johannes de Boer, is geboren op zaterdag 24 januari 1824 te Gaast, is overleden op dinsdag 12 juli 1870 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 41).  Tiete werd 46 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Tiete trouwt op donderdag 26 november 1857 te gemeente Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met de 18-jarige Janna Louws van der Weerd, dochter van Louw Arends van der Weerd en Annigje Dolfs van Dijk.  Janna is geboren op vrijdag 1 februari 1839 te Gaast (blad nr. 16), is overleden op zondag 5 augustus 1894 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 150).  Janna werd 55 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

 

Van Tiete en Janna is een kind bekend:

 

1  Wijke Tetes Hengst is geboren in 1867, is overleden op dinsdag 31 maart 1868 te gemeente Wonseradeel.  Wijke werd 1 jaar.

 

 

V-F   Tjeerd Sjoerds Ybema, zoon van Sjoerd Tjeerds IJbema (IV-B) en Grietje Jans Kamstra, burgemeester van Workum, is geboren op dinsdag 19 november 1822 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 7 januari 1888 te Workum [3].  Tjeerd werd 65 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Tjeerd trouwt op woensdag 16 maart 1842 te Workum [5] op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Magdalena Sjerps Hiemstra, dochter van Sjerp Rinkes Hiemstra en Jeltje Riemers de Vries.  Magdalena is geboren in 1823 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 6 juli 1897 te Workum.  Magdalena werd 74 jaar.

 

Van Tjeerd en Magdalena is een kind bekend:

 

1  Sjoerd Tjeerds Ybema is geboren op vrijdag 1 maart 1844 te Workum.

Sjoerd trouwt op woensdag 8 mei 1867 te Workum [6\ op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Klaaske Douwes Kooistra, dochter van Douwe Klases Kooistra en Antje Hendriks Kuipers.  Klaaske is geboren op maandag 20 juli 1846 te Piaam (akte).

 

 

V-G  Jan Sjoerds Ybema, zoon van Sjoerd Tjeerds IJbema (IV-B) en Grietje Jans Kamstra, boer, wonende te Workum en te Ferwoude, is geboren op maandag 7 maart 1825 aldaar [ akte A 80 ], is overleden op dinsdag 18 oktober 1887 te Workum [ akte A 79 ].  Jan werd 62 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op donderdag 29 april 1847 te gemeente Wonseradeel (akte nr.A 14) op 22-jarige leeftijd met de 17-jarige Aafke Sytzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer en Sytske Gerrits Gerritsen (IV-B).  Aafke is geboren op donderdag 23 juli 1829 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 februari 1879 te Sneek.  Aafke werd 49 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

 

Van Jan en Aafke zijn zes kinderen bekend:

 

1  Grietje Jans Ybema, wonende te Sneek, is geboren op maandag 21 februari 1848 te Ferwoude [ akte B 24 ], is ongehuwd overleden op maandag 2 september 1878 te Sneek [ akte A 171 ].  Grietje werd 30 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

 

2  Sytske Jans Ybema is geboren op woensdag 12 juni 1850 te Ferwoude, is overleden op maandag 22 mei 1871 aldaar.  Sytske werd 20 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Sytske trouwt op vrijdag 6 mei 1870 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Sijbrens de Vries, zoon van Sybren Joukes de Vries en Aafke Klazes Miedema.  Klaas is geboren op zondag 11 april 1847 te Pingjum.

 

3  Sytze Jans Ybema, veehouder, is geboren op dinsdag 31 augustus 1852 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 22 oktober 1927 te Workum [ akte A 31 ].  Sytze werd 75 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Sytze trouwt op donderdag 1 mei 1873 te gemeente Workum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Roelofs Bijlsma, dochter van Roelof Eeukes Bijlsma en Trijntje Sjerps Hiemstra.  Dirkje is geboren op donderdag 7 april 1853 te Workum, is overleden op dinsdag 27 juli 1937 aldaar.  Dirkje werd 84 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

 

4  Sjoerd Jans Ybema is geboren op woensdag 21 februari 1855 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 mei 1858 aldaar.  Sjoerd werd 3 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

5  Sjoerd Jans Ybema, wonende te Workum, is geboren op maandag 28 maart 1859 te Ferwoude, is ongehuwd overleden op maandag 31 oktober 1881 aldaar [akte A 64 Workum ].  Sjoerd werd 22 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

6  Woltje Jans Ybema is geboren op zondag 28 juli 1861 te Ferwoude [ akte A251 ], is overleden op zaterdag 20 maart 1886.  Woltje werd 24 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Woltje trouwt op woensdag 21 december 1881 te Gemeent Wonseradeel [ akte A94 ] op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Herman Gert Ubbink, zoon van Gart Jan Ubbink en Johanna Theodora Polman.  Herman, predikant, wonende te Gaast, is geboren in 1855 te Doetinchem.

 

 

 

Generatie VI

(van 1837 tot 1929)

 

 

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1864 en 1892.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit gemeente Wonseradeel (7x), Longerhouw (4x), gemeente Wymbritseradeel (3x), Piaam, Kornwerd en Arum.

 

 

VI-A    Ieb Johannes Hengst ook genaamd Yeb, dochter van Johannes Willems Hengst (V-B) en Baukjen Doekles Yntema, wonende te Arum, is geboren op donderdag 17 augustus 1843 te Gaast (blad nr. 109), is overleden in juni 1929 te Sneek.  Ieb werd 85 jaar en 10 maanden.

Ieb trouwt op donderdag 26 november 1863 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 122 op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Auke Rientses Rienstra, zoon van Rients Emkes Rienstra en Joukje Jans Bruinsma.  Auke, boer, wonende te Arum, is geboren op zaterdag 1 september 1838 te Parrega (blad nr. 123), is overleden op vrijdag 9 juli 1926 te Koudum (akte nr. 74).  Auke werd 87 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

 

Van Auke en Ieb zijn zes kinderen bekend:

 

1  Johannes Aukes Rienstra is geboren op vrijdag 23 september 1864 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 78).

 

2  Rients Aukes Rienstra is geboren op dinsdag 25 februari 1868 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 16).

 

3  Emke Aukes Rienstra is geboren op woensdag 18 januari 1871 te Arum (blad nr. 10).

 

4  Doekele Aukes Rienstra is geboren op dinsdag 7 januari 1873 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 8).

 

5  Baukje Aukes Rienstra is geboren op donderdag 4 februari 1875 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 43).

 

6  Rients Aukes Rienstra is geboren op woensdag 13 maart 1878 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 69).

 

 

VI-B    Duttje Johannesdr Hengst, dochter van Johannes Willems Hengst (V-B) en Baukjen Doekles Yntema, wonende te Allingawier en te Zeist, is geboren op dinsdag 28 januari 1845 te Gaast, is overleden op zaterdag 11 oktober 1924 te Longerhouw (akte nr. 104).  Duttje werd 79 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Duttje trouwt op zaterdag 7 mei 1870 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Jaan Ypes Jansen, zoon van Ype Baukes Jansen en Hincke Djurres Reitsma.  Jaan, boer, wonende te Longerhouw, is geboren op dinsdag 10 maart 1846 aldaar, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 16 april 1898 aldaar.  Jaan werd 52 jaar, 1 maand en 6 dagen.

 

Van Jaan en Duttje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Hinke Jaan Jansen, wonende te Longerhouw, is geboren op woensdag 12 mei 1875 aldaar, is overleden op zaterdag 14 juni 1884 aldaar.  Hinke werd 9 jaar, 1 maand en 2 dagen.

 

2  Johannes Jaans Jansen, predikant, wonende te Longerhouw, is geboren op zaterdag 23 februari 1878 aldaar, is overleden op zaterdag 1 september 1951 te Zeist.  Johannes werd 73 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 1 september 1904 op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Pierina Klazes Spijksma, dochter van Klaas Spijksma en Martha Oord.  Pierina is geboren op dinsdag 16 februari 1886 te gemeente Wonseradeel.

 

3  Ype Bauke Jaans Jansen is geboren op zondag 21 augustus 1881 te Longerhouw, zie VII.

 

4  Hinke Jaans Jansen is geboren op woensdag 15 juli 1885 te Longerhouw, is overleden op dinsdag 10 september 1912 te Enschede.  Hinke werd 27 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Hinke trouwt op dinsdag 29 september 1908 te gemeente Bolsward op 23-jarige leeftijd met Jacob Veltman.

 

 

VI-C   Wijke Johannes Hengst, dochter van Johannes Willems Hengst (V-B) en Baukjen Doekles Yntema, is geboren op dinsdag 26 mei 1846 te Gaast, is overleden op zondag 27 september 1925 te Ferwoude, is begraven te Schettens.  Wijke werd 79 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Wijke trouwt op zaterdag 25 mei 1872 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Douwe Tjeerds de Jong, zoon van Tjeerd Douwes de Jong en Wapke Wybrens Boorsma.  Douwe is geboren op maandag 2 augustus 1847 te Schettens, is overleden op donderdag 20 september 1906 te Workum.  Douwe werd 59 jaar, 1 maand en 18 dagen.

 

Van Douwe en Wijke zijn twee kinderen bekend:

 

1  Boukje Douwes de Jong is geboren op maandag 3 maart 1873, is overleden in 1946 te Midlum.  Boukje werd 73 jaar.

 

2  Hendrik Douwes de Jong is geboren op dinsdag 10 juni 1879 te Kornwerd, is overleden op vrijdag 31 januari 1930 te Koudum.  Hendrik werd 50 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 18 mei 1901 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Wietske Sijbolts Wiersma, dochter van Sijbolt Tjeerds Wiersma en Martje Hinnes Visser.  Wietske is geboren op dinsdag 15 februari 1876 te Workum, is overleden op donderdag 25 februari 1943 te Koudum.  Wietske werd 67 jaar en 10 dagen.

 

 

VI-D   Willem Johannes Hengst, zoon van Johannes Willems Hengst (V-B) en Baukjen Doekles Yntema, is geboren op vrijdag 5 mei 1848, is overleden op zaterdag 11 september 1909.  Willem werd 61 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 24 mei 1873 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietje Sjoerds Alkema, dochter van Sjoerd Sjoerds Alcama en Fokje Jentjes Faber.  Pietje is geboren op donderdag 26 december 1850 te Gaast.

 

Van Willem en Pietje is een kind bekend:

 

1  Sjoerd Willems Hengst is geboren op dinsdag 27 juni 1876 te Piaam.

 

 

VI-E    Aafke Sjoerds Hengst, dochter van Sjoerd Tjeerd Willems Hengst (V-C) en Doutje Hessels Kluwstra, is geboren op donderdag 24 juli 1851 te Exmorra, is overleden op maandag 1 november 1875 te Parrega (blad nr. 81) suppl. nr. 1-7) gehuwd.  Aafke werd 24 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Aafke trouwt op zaterdag 11 mei 1872 te gemeente Wonseradeel (Nr. 56) op 20-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Seekle Sjoerds van der Veen ?, zoon van Sjoerd Saekeles van der Veen en Jeltje Popkes Zijlstra.  Seekle is geboren op maandag 1 mei 1837 te Arum.

Seekle was later gehuwd (2) met Jetske Sjoerds Hengst (zie VI-F).<10,11>

 

Van Seekle en Aafke is een kind bekend:

 

1  Doutzen Seekles van der Veen is geboren op dinsdag 22 september 1874 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 75).

 

Aafke was gehuwd (2) met N.N..

 

 

VI-F    Jetske Sjoerds Hengst, dochter van Sjoerd Tjeerd Willems Hengst (V-C) en Doutje Hessels Kluwstra, is geboren op vrijdag 13 januari 1854 te Exmorra (blad nr. 9), is overleden op woensdag 16 augustus 1899 te gemeente Wonseradeel (nr. 128) weduwe.  Jetske werd 45 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Jetske trouwt op donderdag 13 juni 1878 te gemeente Wonseradeel (nr. 90) op 24-jarige leeftijd met de 41-jarige Seekle Sjoerds van der Veen ?, zie VI-E.

 

Van Seekle en Jetske zijn vier kinderen bekend:

 

1  Doutje Seekles van der Veen is geboren op dinsdag 6 mei 1879 te gemeente Wonseradeel (nr. 181).

 

2  Eeke Seekles van der Veen is geboren op maandag 25 juli 1881 te gemeente Wonseradeel (nr. 239).

Eeke trouwt op dinsdag 24 april 1906 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Uilkjen Ulbes Wiersma, dochter van Ulbe Uiltjes Wiersma en Antje Ruurds Dijkstra.  Uilkjen is geboren op vrijdag 25 september 1885 te Hieslum.

 

3  Aafke Seekles van der Veen is geboren op maandag 8 januari 1883 te gemeente Wonseradeel (nr. 6).

 

4  Sjoerd Willem Seekles van der Veen is geboren op vrijdag 8 april 1892 te gemeente Wonseradeel (nr. 109).

 

 

 

Generatie VII

(van 1864 tot 1953)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1904 en 1919.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Longerhouw (5x).

Er zijn momenteel nog 3 van de 9 kinderen in leven.

 

 

VII    Ype Bauke Jaans Jansen, zoon van Jaan Ypes Jansen (VI-B) en Duttje Johannesdr Hengst, boer, is geboren op zondag 21 augustus 1881 te Longerhouw, is overleden op dinsdag 29 september 1953 te Apeldoorn.  Ype werd 72 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Ype trouwt op woensdag 13 mei 1903 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Lijsberth Freerks Weerstra, dochter van Freerk Johans Weerstra en Eleonora Gosses Burghgraef.  Lijsberth is geboren op vrijdag 14 april 1882 te Wons, is overleden op zaterdag 30 mei 1970 te Makkum, is begraven te Longerhouw.  Lijsberth werd 88 jaar, 1 maand en 16 dagen.

 

Van Ype en Lijsberth zijn negen kinderen bekend:

 

1  Duttje Ypes Jansen is geboren op zaterdag 2 april 1904.

 

2  Jaan Ypes Jansen, boer, wonende te Idsegahuizum en te Baijum, is geboren op maandag 1 mei 1905 te Longerhouw, is overleden op donderdag 17 november 1977 te Bolsward.  Jaan werd 72 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Jaan trouwt op zaterdag 28 april 1928 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Hinnes van der Weide, dochter van Hinne Linzes van der Weide en Eelkje de Jager.  Grietje is geboren op woensdag 31 januari 1906 te Parrega, is overleden op zaterdag 30 mei 1992 te Leeuwarden.  Grietje werd 86 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

 

3  Freerk Johan Jansen is geboren op maandag 29 april 1907 te Longerhouw, is overleden in 1909.  Freerk werd 2 jaar.

 

4  Sijbren Ypes Jansen is geboren op dinsdag 14 juli 1908, is overleden op zondag 8 december 1985 te Apeldoorn, is begraven te Longerhouw.  Sijbren werd 77 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

 

5  Eleonora Ypes Jansen is geboren op woensdag 2 maart 1910 te Longerhouw.

 

6  Freerk Johan Ypes Jansen is geboren op woensdag 16 augustus 1911 te Longerhouw, is overleden op woensdag 13 februari 1980 te Beetsterzwaag.  Freerk werd 68 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

 

7  Johannes Ypes Jansen is geboren op dinsdag 31 december 1912 te Longerhouw, is overleden op zaterdag 14 augustus 1915 aldaar.  Johannes werd 2 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

 

8  Johan Ypes Jansen is geboren op woensdag 23 juni 1915, is overleden in 1984.  Johan werd 69 jaar.

 

9  Hinke Aagje Ypes Jansen is geboren op zaterdag 14 juni 1919.

 

 

 

Noten

 

          Dit overzicht is gemaakt op donderdag 2 mei 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621 door D.M. Bonnema, P.J. Troelstrawei 1E, 9001 CR GROU.

1)      Grietje trouwt in 1754 met Fekke.

2)      Rink Pytters ook genaamd Rienkje Pieters. Rink wonende specienummer 39, is overleden in 1752 te Gaast De vrouw dood: lees Rinke Pieters.

3)      Fekke Fekkes (de Jonge), zoon van Fekke Fekkes en Getje Ages. Fekke, wonende te Gaast (specienummer 36), is geboren op zondag 17 november 1715, is gedoopt op zondag 17 november 1715 te Ferwoude, wonende specienummer 36, is overleden 1773 of 1774 te Gaast jaar 1774: no. Fekke Fekkes dood nu Pietrtje Fekkes begint. Fekke werd hoogstens 58 jaar, 1 maand en 15 dagen.    1747 weigert lidmaat te worden.    Quotisatiekohier 1749  Fekke Fekkes, Wonseradeel  Plaats: Gaast  Omschrijving: welgesteld borger  Gezin volw: 2 en kind: 2  Aanslag: 31-9-0  Vermogen: 1000  Bron: Wonseradeel, fol. 223  Gestandaardiseerde naam: Fekke Fekkes    Speciekohieren Wonseradel 1748 - 1759  Gaast  no. 39/ 36 jaar 1753  no. 39/ 36 Fekke Fekkes jaren 1748 t/m 1759  jaar 1752: de vrouw dood +    Speciekohieren 1769   Vertrokken   1769 Gaast pag. 38  no. 43 Fekke Fekkes de Jonge naar Hindeloopen    zie nu  no.2 Tjeerd Sjoerds jaren 1748 t/m 1751  jaar 1752 Tjeerd Sjoerds dood +  nu Tjeerd Sjoerds Wed: (* lees Grietje Hoites)  jaar 1754: Tjeerd Sjoerds Wed getrouwd aan Fekke Fekkes van No. 39/36    Won O4. fol 16v dd. 9-2-1756  Fekke Fekkes cur. ad act. div.: Bauke Beeuwes, huisman te Piaam  Fecke Feckes te Gaast  cur. dezelfden en Douwe Gerrits  over: Wytske Baukes 11 jaar  Fekke Baukes 9 jaar  Tjerk Baukes 5 jaar  kinderen van Hittje Tjeerds, weduwe van wijlen Bauke Fekkes te Allingawier.  NB. wegens het 2e huwelijk van de moeder met Douwe Gerrits    1737 Gaast pag. 24   Fecke Feckes verstorven 600 - : - : ( * lees Fekke Fekkes de oude)  verdeelt   Fecke Feckes de jonge* ½ 300 - : - : ( * zie 00345)  Yb Douwes noe: Uxoris* ½ 300 - : - : ( * lees Maria Fekkes of 00343 zij is de vrouw van Yb Douwes ) Yb Douwes is de buurman    1738 Gaast pag. 25  Fecke Feckes de Jonge 300 - : - : ( * Fekke Fekkes de Jonge, hij erft van zijn vader Fekke Fekkes de oude)    1739 Gaast  Fecke Feckes de Jonge 300 - : - :    1740 Gaast  Fecke Feckes de Jonge 300 - : - :    1741 Gaast   Fecke Fecke de Jonge 300 - : - :  Deselve Wegens Sijn Vrouw* 600 - : - : ( * Er wordt helaas niet vermeld van wie Rienkje Pieters dit bedrag ontvangt)   900 - : - :   1742 Gaast  Fecke Feckes de Jonge 300 - : - :  Deselve noe: uxoris* 600 - : - : ( * lees Rienkje Pieters)   900 - : - :  1743 Gaast  Fecke Feckes de  Jonge 300 - : - :  deselve Wegens sijn Vrouw 600 - : - :      900 - : - :  1744 Gaast  Fecke Feckes 900 - : - :    1745 Gaast  Fecke Feckes 900 - : - :    1746 Gaast  Fecke Feckes 900 - : - :    1748 Gaast  Fecke Feckes 900 -: - :    1749 Gaast  Fekke Fekkes 900 - : - :    1750 Gaast  Fecke Feckes 900 - : - :  Fekke Fekkes als Curator   over de kinderen van  Fekke Hendriks van  Nieuwhuijsum 1000 - : - :    1751 Gaast  Fecke Feckes 900 - : - :  Fecke Feckes als Cu  rator over de kinderen  van Fecke Hendriks   van Nieuwhuijsum 1000 - : - :    1752 Gaast  Fecke Fekkes 900 - : - :  Fekke Fekkes als Curator  over de kinderen van Fecke   Hendriks van Nieuwhuijsum 1000 - : - :    1753 Gaast  Fekke Fekkes 900 - : - :  Fekke Fekkes als Curator  over de kinderen van  Fekke Hendriks   van Nieuhuijsum 1000 - : - :    1755 Gaast  Fekke Fekkes 900 - : - :    1759 Gaast  Fekke Fekkes 900 - : - :  1759 Gaast  Fekke Fekkes als   curator over de kinderen  van Fekke Hendriks van  Nieuwhuisum 1000 - : - :    1761 Gaast  Fekke Fekkes 900 - : - :  verlaard onder Eede  zich te verminderen op 500 - : - :    Fekke Fekkes als  Cur: over de kinderen van  Fekke Hendrix van Nieuwhuisum 1000 - : - :  Eede IJsbrands noe fils 333 - 6 - 10 vid pag 59 Makkum ( * Popkje Fekkes)    1768 Gaast  Fekke Fekkes 500 - : - :    Fekke was eerder gehuwd (1) met Rink Pytters.

4)      Sytske trouwt op zaterdag 1 september 1827 te gemeente Wonseradeel met Sytze.

5)      Sytze Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer en Afke Tjeerds van der Meer. Sytze, boer, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, is overleden op zaterdag 17 oktober 1840 te Ferwoude. Sytze werd 39 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6)      Sytske trouwt op zaterdag 22 maart 1845 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 10) met Dirk.

7)      Dirk trouwt op dinsdag 29 september 1840 te gemeente Wonseradeel (nr. 71) met Jeltje.

8)      Jeltje Abes Brandsma, dochter van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma. Jeltje, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 7 augustus 1820 te Schraard (akte nr. 154), is overleden op woensdag 17 mei 1843 te Ferwoude (blad nr. 24). Jeltje werd 22 jaar, 9 maanden en 10 dagen.  Jeltje was later gehuwd (2) met N.N..

9)      Dirk Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen. Dirk, boer, wonende te Ferwoude en te Piaam, is geboren op donderdag 24 april 1817 te Ferwoude, is overleden op vrijdag 12 mei 1848 te Piaam (blad nr. 42). Dirk werd 31 jaar en 18 dagen.  Dirk was eerder gehuwd (1) met Jeltje Abes Brandsma.

10)    Seekle trouwt op donderdag 13 juni 1878 te gemeente Wonseradeel (nr. 90) met Jetske (zie VI-F).

11)    Jetske Sjoerds Hengst, zie VI-F.

 

Index

 

Agema

Baukje Ages V-C.

Ages

Getje *2.

Alcama

Sjoerd Sjoerds VI-D.

Algera

Jetske Bouwes V-C.

Algra

Bouwe Baukes V-C.

Alkema

Pietje Sjoerds VI-D.

Aukes

Jeltje III-B.

 

Bijlsma

Dirkje Roelofs V-G.3;  Roelof Eeukes V-G.3.

Boer, de

Antje Jans II;  Duttje Jans V-D.3;  Duttje Johannes IV-A;  Jan Sipkes V-D;  Johannes Hendriks IV-A;  Sipke Raukes V-D;  Sipke Willems V-D.2;  Wijbrig Willems V-D.4;  Willem Jans V-D.1.

Boorsma

Wapke Wybrens VI-C.

Brandsma

Abe Sjoerds *8;  Jeltje Abes *8, *9.

Bruinsma

Aafke Johannes V-C;  Joukje Jans VI-A.

Burghgraef

Eleonora Gosses VII.

 

Couperus

Wijbrig Abrahams V-D.

 

Dijk, van

Annigje Dolfs V-E.

Dijkstra

Antje Ruurds VI-F.2;  Yeb Piers V-B.

 

Engberts

Willem II.

 

Faber

Fokje Jentjes VI-D.

Fekkes

Fekke *2.

 

Gerritsen

Gerrit Doekles IV-B;  Sytske Gerrits IV-B.

 

Hengst

Aafke Sjoerds VI-E;  Doekele Johannes V-B.1;  Douwe Hessels V-B.6;  Duttje Johannesdr VI-B;  Foppe Gerkes III-A;  Gerke Foppes III-A.2;  Gerke Willems V-A;  Ieb Johannes VI-A;  Ietje Johannes V-B.7;  Jan Gerkes V-A.1;  Jetske Sjoerds VI-E, VI-F, *11;  Johannes Willems V-B;  Sjoerd Tjeerd Willems V-C;  Sjoerd Willems VI-D.1;  Tiete Willems V-E;  Tietje Foppes III-A.3;  Wijke Johannes VI-C;  Wijke Tetes V-E.1;  Wijke Willems V-D;  Willem Foppes IV-A;  Willem Gerkes V-A.2;  Willem Johannes VI-D;  Willem Sjoerds V-C.3, V-C.4;  Ytje Foppes III-A.4.

Hiemstra

Magdalena Sjerps V-F;  Sjerp Rinkes V-F;  Trijntje Sjerps V-G.3.

Hoites

Grietje I.

Hospes

Woltjen Gerlofs IV-B.

 

IJbema

Auke Sjoerds III-B.2;  Sjoerd Tjeerds III-B.1, IV-B;  Tietje Willems II;  Tjeerd Sjoerds III-B, IV-B.1;  Wimkje Tjeerds III-B.3.

 

Jager, de

Eelkje VII.2.

Jansen

Duttje Ypes VII.1;  Eleonora Ypes VII.5;  Fettje Baukes *7;  Freerk Johan VII.3;  Freerk Johan Ypes VII.6;  Hinke Aagje Ypes VII.9;  Hinke Jaan VI-B.1;  Hinke Jaans VI-B.4;  Jaan Ypes VI-B, VII.2;  Johan Ypes VII.8;  Johannes Jaans VI-B.2;  Johannes Ypes VII.7;  Sijbren Ypes VII.4;  Ype Bauke Jaans VII;  Ype Baukes VI-B.

Jong, de

Boukje Douwes VI-C.1;  Douwe Tjeerds VI-C;  Hendrik Douwes VI-C.2;  Tjeerd Douwes VI-C.

Jonge)

Fekke Fekkes (de I, *2.

Jorritsma

Pleuntje Jorrits *8.

 

Kamstra

Antje Harmens IV-B;  Grietje Jans IV-B;  Jan Rintjes IV-B.

Kluwstra

Doutje Hessels V-C;  Hessel Douwes V-C.

Kooistra

Douwe Klases V-F.1;  Klaaske Douwes V-F.1.

Kuipers

Antje Hendriks V-F.1.

 

Meer, van der

Aafke Sytzes V-G;  Afke Tjeerds *5;  Sytze Tjalkes IV-B, V-G, *5;  Tjalke Reinders *5.

Mey, van der

Abraham Gerrits V-A.2;  Trijntje Abrahams V-A.2.

Miedema

Aafke Klazes V-G.2.

 

Nauta

Pietertje Piers V-A.

 

Oord

Martha VI-B.2.

 

Pieters

Rienkje *2.

Polman

Johanna Theodora V-G.6.

Postma

Dirk Sjoerds IV-B, *7;  Gerke Foppes III-A;  Sjoerd Sjoerds *7.

Pylgroms

Yttje III-A.

Pytters

Rink *2, *3.

 

Reitsma

Hincke Djurres VI-B.

Rienstra

Auke Rientses VI-A;  Baukje Aukes VI-A.5;  Doekele Aukes VI-A.4;  Emke Aukes VI-A.3;  Johannes Aukes VI-A.1;  Rients Aukes VI-A.2, VI-A.6;  Rients Emkes VI-A.

 

Schotanus

Elisabeth Beerends V-A.2.

Sjoerds

Doutzen II.14;  Grietje II.11, II.9;  Hoite II.12, II.8;  Hylkje II.2;  Tjeerd II.3, II.4;  Wijke III-A;  Willem II.6, II.7;  Wyke III-A;  Yeb II.10.

Sjoerts

Tjeerd I.

Sleen, van

Jan Harms V-A;  Jantje Jans V-A.

Spijksma

Klaas VI-B.2;  Pierina Klazes VI-B.2.

 

Tjeerds

Hoite I.2;  Sjoerd II.

 

Ubbink

Gart Jan V-G.6;  Herman Gert V-G.6.

 

Veen ?, van der

Seekle Sjoerds VI-E, VI-F.

Veen, van der

Aafke Seekles VI-F.3;  Doutje Seekles VI-F.1;  Doutzen Seekles VI-E.1;  Eeke Seekles VI-F.2;  Sjoerd Saekeles VI-E;  Sjoerd Willem Seekles VI-F.4.

Veltman

Jacob VI-B.4.

Visser

Martje Hinnes VI-C.2.

Vries, de

Jeltje Riemers V-F;  Klaas Sijbrens V-G.2;  Sybren Joukes V-G.2.

 

Weerd, van der

Janna Louws V-E;  Louw Arends V-E.

Weerstra

Freerk Johans VII;  Lijsberth Freerks VII.

Weide, van der

Grietje Hinnes VII.2;  Hinne Linzes VII.2.

Wier, van

Emke Pieters V-A.2.

Wiersma

Sijbolt Tjeerds VI-C.2;  Uilkjen Ulbes VI-F.2;  Ulbe Uiltjes VI-F.2;  Wietske Sijbolts VI-C.2.

 

Ybema

Grietje Jans V-G.1;  Jan Sjoerds II.13, V-G;  Sjoerd Jans V-G.4, V-G.5;  Sjoerd Tjeerds V-F.1;  Sytske Jans V-G.2;  Sytze Jans V-G.3;  Tjeerd Sjoerds V-F;  Woltje Jans V-G.6;  Wyke Douwes II.

Ykeles

Hylk IV-A.

Yntema

Baukjen Doekles V-B;  Doekle Hessels V-B.

 

Zee, van der

Anskjen Klases V-A.2;  Klaas Jacobs V-A.2.

Zijlstra

Jeltje Popkes VI-E.

 

zonder achternaam

Doetje IV-A;  Douwtje V-C;  N.N. VI-E, *8;  Tietje Willems II;  Wike V-D;  Ybema III-B;  Yeb VI-A.

 

 

* verwijzing naar noot.