Standaard pagina

Parenteel van Reiner Sijtzes

(?->1794)

 

 

 

 

D.M. Bonnema

- MMXIII -

 

 

© 2013    D.M. Bonnema

P.J. Troelstrawei 1E

9001 CR GROU

 

opmaak:  Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621Generatie I

(tot 1794)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1775 en 1779.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Nijhuizum (2x) en Ferwoude.

 

 

I Reiner Sijtzes ook genaamd Reiner Sietses, wonende te Gaast en te Ferwoude, is overleden na 1794.

 

WON O5, fol. 50 v dd. 14-12-1782

cur. Hendrik Ynses, huisman te Ferwoude (adm)

Sjoerd Ynses, huisman te Ferwoude (adj)

Sytse Hessels, dorprechter te Nijhuizum (adj).

over Tjalke Reinders, 6 jaar

Acke Reinders, 5 jaar,

kinderen van Marijke Ynses, weduwe van Reinder Sytses, i.l. te Ferwoude.

NB. Ing. acte dd 20-4-1780 van wl. Marijke Ynses.

 

1780 Gaast

Reijnder Sijtzes                 2-12

van Niewhuijsum

 

Reiner trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1774 te Nijhuizum met de 20-jarige Marijke Ynzes ook genaamd Maryke Ynsis en Maria Ienses, dochter van Ynse Sjoerts en Akke Engberts.  Marijke is geboren op woensdag 30 mei 1753 te Gaast-Ferwoude.

Marijke was later gehuwd (2) met Sjoerd Idzes.<1,2>

 

Van Reiner en Marijke zijn drie kinderen bekend:

 

1 Tjalke Reinders van der Meer is geboren op woensdag 29 maart 1775 te Nijhuizum (GA. Wons. 1751), is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Gaastmeer-Nijhuizum of is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Nijhuizum, zie II.

 

2 Acke Reinders is geboren op vrijdag 9 januari 1778, is gedoopt op zondag 25 januari 1778 te Nijhuizum.

 

3 Zytze Reinders is geboren op vrijdag 8 oktober 1779 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 10 oktober 1779 aldaar.

 

 

 

Generatie II

(van 1775 tot 1825)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1795 en 1801.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Longerhouw (2x) en Ferwoude (2x).

 

 

II Tjalke Reinders van der Meer, zoon van Reiner Sijtzes (I) en Marijke Ynzes, boer, wonende te Ferwoude (specienummer 30) en te Longerhouw (specienummer 1), is geboren op woensdag 29 maart 1775 te Nijhuizum (GA. Wons. 1751), is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Gaastmeer-Nijhuizum of is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Nijhuizum, is overleden op woensdag 19 januari 1825 te Ferwoude.  Tjalke werd 49 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens, 1682-1850 blad  15 FAF/VAF

050 Tjalke Reinders  Aafke Tjeerds  geh; won Longerhouw; beide bel 23-3-1800.

 

Familienamen 1811

Meer, Tjalke Reinders van der, Ferwoude

k. Reinder 14, Tjeerd 13, Sytze 10, Lyckeltje 13

Mairie Tjerkwerd, fol. 4

 

geboren volgens doopboek 27-3-1775

 

Landmilitie 20 Dec 1813

199 Meer van der Tjalke Reinders geb 29 Maart 1775 wpl Ferwoude Reinder Sijtzes

Marijke Ynses

Gehuwd Boer 97 Versoekt vrijstelling omdat hij gehuwd is

 

Tjalke trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1794 te Ferwoude op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Afke Tjeerds van der Meer ook genaamd Hofman, dochter van Tjeerd Jansen ( Hofstra) en Lykeltje Douwes.  Afke, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 15 november 1773 aldaar, is gedoopt op woensdag 24 november 1773 te Workum, is overleden op maandag 16 april 1827 te Ferwoude (nr. 66).  Afke werd 53 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

In overlijdenakte genoemd Aafke Tjeerds van der Meer, maar meisjes naam Hofman

 

 

Van Tjalke en Afke zijn vier kinderen bekend:

 

1 Reinder Tjalkes van der Meer is geboren op maandag 23 november 1795 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 6 december 1795 te Gaast-Ferwoude, zie III-A.

 

2 Tjeerd Tjalkes van der Meer is geboren op dinsdag 27 juni 1797 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 2 juli 1797 te Gaast-Ferwoude, zie III-B.

 

3 Lykeltje Tjalkes van der Meer is geboren op zondag 5 augustus 1798 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 aldaar, is ongehuwd overleden op maandag 3 september 1827 te gemeente Wonseradeel.  Lykeltje werd 29 jaar en 29 dagen.

 

4 Sytze Tjalkes van der Meer is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, zie III-C.

 

 

 

Generatie III

(van 1795 tot 1884)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1837.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwoude (7x), Gaast (6x), Longerhouw (2x) en Workum.

 

 

III-A Reinder Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (II) en Afke Tjeerds van der Meer, boer, wonende te Gaast, is geboren op maandag 23 november 1795 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 6 december 1795 te Gaast-Ferwoude, is overleden op zondag 13 januari 1884 te gemeente Wonseradeel (13).  Reinder werd 88 jaar, 1 maand en 21 dagen.

 

Landmilitie 20 Dec 1813

200 Meer van der Reinder Tjalkes geb 23 Nov 1795 wpl Ferwoude Tjalke Reinders

Aafke Tjeerds

Ongehuwd Boerezoon 1762

 

Reinder trouwt op zaterdag 5 april 1823 te gemeente Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Freerks Wiersma, dochter van Freerk Jurjens Wiersma en Jeltje Lolles.  Antje, wonende te Hindeloopen, is geboren op zondag 9 juni 1799 aldaar, is gedoopt op zondag 23 juni 1799 aldaar, is overleden op woensdag 18 juni 1856.  Antje werd 57 jaar en 9 dagen.

 

Van Reinder en Antje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Tietje Reinders van der Meer is geboren op zaterdag 31 juli 1824 te Gaast, is overleden op donderdag 13 oktober 1881 te gemeente Wonseradeel (196).  Tietje werd 57 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 3 mei 1845 te gemeente Wonseradeel (35) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Age Bouwes Algera, zoon van Bouwe Baukes Algra en Baukje Ages Agema.  Age is geboren op zaterdag 1 april 1820 te Gaast (akte nr. 80), is overleden op zaterdag 21 mei 1887 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 96).  Age werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

 

2 Freerk Reinders van der Meer is geboren op maandag 27 maart 1826 te Gaast, is ongehuwd overleden op donderdag 13 december 1860 te gemeente Wonseradeel.  Freerk werd 34 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

 

3 Tjalke Reinders van der Meer, wonende te Gaast, is geboren op donderdag 26 maart 1829 aldaar, is overleden op zaterdag 7 november 1863 aldaar.  Tjalke werd 34 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Tjalke trouwt op donderdag 6 augustus 1863 te gemeente Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Joukes Wiersma, dochter van Jouke Annes Wiersma en Tjitske Baukes Thijmstra.  Trijntje, wonende te Gaast, is geboren op vrijdag 31 december 1841 te Wons.

Trijntje was later gehuwd (2) met Wijpke Eerdes Feenstra.<3,4>

 

4 Jurjen Reinders van der Meer is geboren op woensdag 6 april 1831 te Gaast, is ongehuwd overleden op vrijdag 10 juni 1859 aldaar.  Jurjen werd 28 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

 

5 Aafke Reinders van der Meer is geboren op maandag 10 december 1832 te Gaast, zie IV-A.

 

6 Jeltje Reinders van der Meer is geboren op dinsdag 14 juli 1835 te Gaast, is overleden op zaterdag 23 april 1887 aldaar.  Jeltje werd 51 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jeltje trouwt op zaterdag 16 augustus 1856 te Gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Symons Heins, zoon van Simon Jans Heins en Aaltje Jans Kroonstra.  Jan, veehouder, kooltjer en diaken, is geboren op donderdag 8 juli 1830 te Gaast, is overleden op woensdag 23 april 1890 aldaar.  Jan werd 59 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

 

7 Lyckele Reinders van der Meer is geboren in 1837, is overleden op zondag 19 september 1852 te gemeente Wonseradeel (blad 35).  Lyckele werd 15 jaar.

 

 

III-B Tjeerd Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (II) en Afke Tjeerds van der Meer, boerenarbeider, wonende te Oudega (W), is geboren op dinsdag 27 juni 1797 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 2 juli 1797 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 7 december 1875 te Oudega (W).  Tjeerd werd 78 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 15 FAF/VAF.

063 Tjeerd Tjalkes  Pietertje Hantjes Walda  geh; zy van Gaast 19-2-1828.

 

Tjeerd trouwt op vrijdag 29 december 1815 op 18-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Anna Clara Leopolds Leyendekker, dochter van Leopold Leyendekker en Antje Hendriks de Pijper.  Anna is geboren op donderdag 14 juli 1791 te Koudum, is gedoopt op zondag 31 juli 1791 aldaar, is overleden op zondag 1 december 1816 te Ferwoude.  Anna werd 25 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

 

Van Tjeerd en Anna is een kind bekend:

 

1 Douwe Tjeerds van der Meer is geboren op donderdag 7 november 1816 te Ferwoude.

 

Tjeerd trouwt op zaterdag 22 april 1820 te gemeente Wonseradeel (nr. 15) op 22-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Pietertje Hantjes Walda ook genaamd Pyttertje, dochter van Haantje Pijtters Walda en Grietje Alles.  Pietertje, wonende te Oudega (W), te Ferwoude en te Longerhouw, is geboren op zaterdag 6 juli 1793 te Oudega, is gedoopt op zondag 14 juli 1793 te Oudega (W) (doopgetuige was Antje Wybrens), is overleden op woensdag 26 januari 1876 aldaar (akte nr. 16).  Pietertje werd 82 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

 

Van Tjeerd en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

 

2 Tjalke Tjeerds van der Meer is geboren op zaterdag 29 september 1821 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 3 mei 1825.  Tjalke werd 3 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

 

3 Hantje Tjeerds van der Meer is geboren op woensdag 25 december 1822 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 27 juli 1824.  Hantje werd 1 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

 

4 Douwe Tjeerds van der Meer is geboren op woensdag 25 december 1822 te Ferwoude, is overleden op donderdag 6 november 1834.  Douwe werd 11 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

 

5 Hotske Tjeerds van der Meer is geboren op donderdag 10 maart 1825 te Workum, zie IV-B.

 

6 Aafke Tjeerds van der Meer is geboren op dinsdag 3 november 1829 te Longerhouw, zie IV-C.

 

7 Grietje Tjeerds van der Meer is geboren op zaterdag 20 augustus 1831 te Longerhouw.

Grietje trouwt op vrijdag 24 juni 1859 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Arjens van der Goot, zoon van Arjen Jacobs van der Goot en Sjoukjen Johannes Reitsma.  Johannes is geboren op zaterdag 10 augustus 1833, is overleden op donderdag 15 februari 1872.  Johannes werd 38 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

 

III-C Sytze Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (II) en Afke Tjeerds van der Meer, boer, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, is overleden op zaterdag 17 oktober 1840 te Ferwoude.  Sytze werd 39 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Sytze trouwt op zaterdag 1 september 1827 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Sytske Gerrits Gerritsen, dochter van Gerrit Doekles Gerritsen en Woltjen Gerlofs Hospes.  Sytske, boerin, wonende te Nijega (HON) en te Ferwoude, is geboren op dinsdag 6 december 1808 te Nijega (HON), is gedoopt op zondag 1 januari 1809, is overleden op woensdag 7 juli 1869 te Ferwoude.  Sytske werd 60 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Sytske was later gehuwd (2) met Dirk Sjoerds Postma.<5..8>

Sytske was later gehuwd (3) met Sjoerd Tjeerds IJbema.<9..12>

 

Van Sytze en Sytske zijn drie kinderen bekend:

 

1 Aafke Sytzes van der Meer is geboren op donderdag 23 juli 1829 te Ferwoude, zie IV-D.

 

2 Woltje Sijtzes van der Meer is geboren op vrijdag 29 maart 1833 te Ferwoude, zie IV-E.

 

3 Lykeltje Sijtzes van der Meer is geboren op donderdag 9 april 1835 te Ferwoude, zie IV-F.

 

 

 

Generatie IV

(van 1816 tot 1908)

 

 

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1869.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwoude (8x), gemeente Wonseradeel (7x), Workum, Oudega (W), Nijhuizum en Gaast.

 

 

IV-A Aafke Reinders van der Meer, dochter van Reinder Tjalkes van der Meer (III-A) en Antje Freerks Wiersma, is geboren op maandag 10 december 1832 te Gaast.

Aafke trouwt op dinsdag 11 mei 1858 te gemeente Wonseradeel (88) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Otte Dirks Reinsma, zoon van Dirk Ottes Reinsma en Heiltje Douwes Bakker.  Otte is geboren op woensdag 8 april 1835 te gemeente Wonseradeel (blad 44), is overleden op vrijdag 10 mei 1872 aldaar (blad 22).  Otte werd 37 jaar, 1 maand en 2 dagen.

 

Van Otte en Aafke is een kind bekend:

 

1 Dirk Ottes Reinsma is geboren op zondag 16 oktober 1859 te gemeente Wonseradeel (311).

 

 

IV-B Hotske Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Tjalkes van der Meer (III-B) en Pietertje Hantjes Walda, is geboren op donderdag 10 maart 1825 te Workum, is overleden op maandag 22 mei 1865 te Oudega (W).  Hotske werd 40 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Hotske trouwt op zaterdag 8 mei 1847 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 22) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Uiltje Siemons Attema, zoon van Siemen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong.  Uiltje is geboren op zondag 26 mei 1822 te Gaastmeer, is overleden op dinsdag 17 juni 1879 te Oudega (W).  Uiltje werd 57 jaar en 22 dagen.

Uiltje was later gehuwd (2) met Lamkje Boerstra.<13,14>

 

Van Uiltje en Hotske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Tjeerd Uiltjes Attema is geboren op vrijdag 1 februari 1850 te Nijhuizum, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 25 januari 1936 te Sneek.  Tjeerd werd 85 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Tjeerd trouwt op zaterdag 19 mei 1877 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 54) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Wietske Folkerts Attema ook genaamd Wytske.  Wietske is geboren op zaterdag 9 november 1850 te Gaastmeer.

 

2 Sytske Uiltjes Attema is geboren op donderdag 15 januari 1863 te Oudega (W), is overleden op woensdag 4 januari 1939 te Nijland.  Sytske werd 75 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Sytske trouwt op zaterdag 8 mei 1886 te gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Sjoerds Rusticus, zoon van Sjoerd Jacobs Rusticus en Jantje Jorrits Jorritsma.  Jacob, boer, wonende te Wolsum, is geboren op woensdag 12 april 1854 aldaar, is overleden op zaterdag 23 februari 1924 te Nijland.  Jacob werd 69 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

 

 

IV-C Aafke Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Tjalkes van der Meer (III-B) en Pietertje Hantjes Walda, is geboren op dinsdag 3 november 1829 te Longerhouw, is overleden op donderdag 17 juni 1897 te Workum.  Aafke werd 67 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Aafke trouwt op zaterdag 12 mei 1849 te gemeente Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Gerben Aukes Stellingwerf, zoon van Auke Yemes Stellingwerf en Lijsbert Rienks Sybrandy.  Gerben is geboren op zaterdag 8 maart 1823 te Hommerts, is overleden op donderdag 3 februari 1859 te Workum.  Gerben werd 35 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

 

Van Gerben en Aafke zijn twee kinderen bekend:

 

1 Auke Gerbens Stellingwerf is geboren op dinsdag 2 april 1850, is overleden op zondag 17 juli 1859.  Auke werd 9 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

 

2 Tjeerd Gerbens Stellingwerf, landbouwer, wonende te Heidenschap, is geboren op zaterdag 4 september 1852, is overleden op zaterdag 29 mei 1937.  Tjeerd werd 84 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Tjeerd trouwt te Workum, trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1879 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Duttje Douwes Kooistra, dochter van Douwe Klases Kooistra en Antje Hendriks Kuipers.  Duttje, wonende te Schraard, is geboren op maandag 13 juli 1857 te Piaam (akte), is overleden op donderdag 2 juli 1931 te Schraard.  Duttje werd 73 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

 

Aafke trouwt op maandag 9 januari 1860 te gemeente Workum op 30-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Sybolt Feites Hofman ook genaamd Sibolt en Sijbolt, zoon van Feite Fokkes Hofman en Neeltje Gerrits Gerritsen.  Sybolt, boer, is geboren op dinsdag 3 mei 1831 te Nijega (HON) (akte nr. 43), is overleden op zondag 12 juni 1904 te Oudega (W).  Sybolt werd 73 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

eigenaar Koaipleats

 

 

Van Sybolt en Aafke zijn twee kinderen bekend:

 

3 Feite Siebolts Hofman, boer, is geboren op donderdag 7 februari 1861 te Workum, is overleden op zaterdag 22 februari 1936 te Den Helder.  Feite werd 75 jaar en 15 dagen.

 

4 Pietertje Siebolts Hofman is geboren op donderdag 22 januari 1863, is overleden op dinsdag 4 augustus 1953.  Pietertje werd 90 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Pietertje trouwt op zaterdag 14 december 1889 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jouke Annes Osinga, zoon van Anne Joukes Osinga en Jantje Feites Couperus.  Jouke is geboren op woensdag 19 maart 1862, is overleden op woensdag 7 juni 1922.  Jouke werd 60 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

 

IV-D Aafke Sytzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (III-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, is geboren op donderdag 23 juli 1829 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 februari 1879 te Sneek.  Aafke werd 49 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Aafke trouwt op donderdag 29 april 1847 te gemeente Wonseradeel (akte nr.A 14) op 17-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Sjoerds Ybema, zoon van Sjoerd Tjeerds IJbema en Grietje Jans Kamstra.  Jan, boer, wonende te Workum en te Ferwoude, is geboren op maandag 7 maart 1825 aldaar [ akte A 80 ], is overleden op dinsdag 18 oktober 1887 te Workum [ akte A 79 ].  Jan werd 62 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

 

Van Jan en Aafke zijn zes kinderen bekend:

 

1 Grietje Jans Ybema, wonende te Sneek, is geboren op maandag 21 februari 1848 te Ferwoude [ akte B 24 ], is ongehuwd overleden op maandag 2 september 1878 te Sneek [ akte A 171 ].  Grietje werd 30 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

 

2 Sytske Jans Ybema is geboren op woensdag 12 juni 1850 te Ferwoude, is overleden op maandag 22 mei 1871 aldaar.  Sytske werd 20 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Sytske trouwt op vrijdag 6 mei 1870 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Sijbrens de Vries, zoon van Sybren Joukes de Vries en Aafke Klazes Miedema.  Klaas is geboren op zondag 11 april 1847 te Pingjum.

 

3 Sytze Jans Ybema, veehouder, is geboren op dinsdag 31 augustus 1852 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 22 oktober 1927 te Workum [ akte A 31 ].  Sytze werd 75 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Sytze trouwt op donderdag 1 mei 1873 te gemeente Workum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Roelofs Bijlsma, dochter van Roelof Eeukes Bijlsma en Trijntje Sjerps Hiemstra.  Dirkje is geboren op donderdag 7 april 1853 te Workum, is overleden op dinsdag 27 juli 1937 aldaar.  Dirkje werd 84 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

 

4 Sjoerd Jans Ybema is geboren op woensdag 21 februari 1855 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 mei 1858 aldaar.  Sjoerd werd 3 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

5 Sjoerd Jans Ybema, wonende te Workum, is geboren op maandag 28 maart 1859 te Ferwoude, is ongehuwd overleden op maandag 31 oktober 1881 aldaar [akte A 64 Workum ].  Sjoerd werd 22 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

6 Woltje Jans Ybema is geboren op zondag 28 juli 1861 te Ferwoude [ akte A251 ], is overleden op zaterdag 20 maart 1886.  Woltje werd 24 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Woltje trouwt op woensdag 21 december 1881 te Gemeent Wonseradeel [ akte A94 ] op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Herman Gert Ubbink, zoon van Gart Jan Ubbink en Johanna Theodora Polman.  Herman, predikant, wonende te Gaast, is geboren in 1855 te Doetinchem.

 

 

IV-E Woltje Sijtzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (III-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, wonende te Ferwoude, is geboren op vrijdag 29 maart 1833 aldaar, is overleden op woensdag 3 maart 1897 aldaar, is begraven aldaar.  Woltje werd 63 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Woltje trouwt op vrijdag 14 mei 1852 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjamke Sijbrens de Witte, zoon van Sybren Baukes de Witte en Baukjen Baukes Jansen.  Tjamke, boer, wonende te Longerhouw, is geboren op zondag 5 september 1830 aldaar, is overleden op zondag 14 oktober 1917 te Ferwoude.  Tjamke werd 87 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

Van Tjamke en Woltje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Baukjen Tjamkes de Witte is geboren op dinsdag 22 februari 1853 te Gaast, zie V-A.

 

2 Sytse Tjamkes de Witte is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Ferwoude, zie V-B.

 

3 Sijbren Tjamkes de Witte is geboren op vrijdag 3 maart 1865 te Ferwoude.

Sijbren trouwt op zaterdag 12 mei 1894 te gemeente Wonseradeel (21) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Klazes Tilstra, dochter van Klaas Wiebes Tilstra en Doutzen Douwes de Jong.  Grietje is geboren op zaterdag 9 oktober 1869 te Wons, is overleden op zaterdag 11 januari 1896.  Grietje werd 26 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

 

 

IV-F Lykeltje Sijtzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (III-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, is geboren op donderdag 9 april 1835 te Ferwoude, is overleden op maandag 9 november 1908 te gemeente Haskerland weduwe,[akte 105].  Lykeltje werd 73 jaar en 7 maanden.

Lykeltje trouwt op donderdag 2 november 1854 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 36-jarige Jelle Wypkes Terpstra, zoon van Wiepke Jacobs Terpstra en Geertje Tjerks Hofstra.  Jelle is geboren op zaterdag 12 september 1818 te Wons, is overleden op donderdag 21 april 1898 te gemeente Schoterland [akte 78].  Jelle werd 79 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Van Jelle en Lykeltje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Wypke Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 4 augustus 1855 te gemeente Wonseradeel.

 

2 Sytske Jelles Terpstra is geboren op donderdag 23 oktober 1856 te gemeente Wonseradeel.

 

3 Geertje Jelles Terpstra is geboren op donderdag 23 december 1858 te gemeente Wonseradeel.

 

4 Aafke Jelles Terpstra is geboren op zondag 31 maart 1861 te gemeente Wonseradeel.

 

5 Sytze Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 3 september 1864 te gemeente Wonseradeel.

 

6 Aafke Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 13 maart 1869 te gemeente Wonseradeel, is overleden op vrijdag 14 juni 1940 te Leeuwarden weduwe [akte nr. 463].  Aafke werd 71 jaar, 3 maanden en 1 dag.

 

 

 

Generatie V

(van 1848 tot 1953)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1874 en 1903.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwoude (5x) en Bolsward.

 

 

V-A  Baukjen Tjamkes de Witte ook genaamd Baukje, dochter van Tjamke Sijbrens de Witte (IV-E) en Woltje Sijtzes van der Meer, is geboren op dinsdag 22 februari 1853 te Gaast, is overleden op dinsdag 25 juni 1912 te 's-Gravenhage.  Baukjen werd 59 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Baukjen trouwt op zaterdag 4 mei 1872 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Bouke Jorrits Sieperda, zoon van Jorrit Baukes Sijperda en Jorritje Hotzes Jorritsma.  Bouke, veehouder, is geboren op woensdag 3 maart 1847 te Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 4 januari 1898 te Hindeloopen.  Bouke werd 50 jaar, 10 maanden en 1 dag.

 

Van Bouke en Baukjen is een kind bekend:

 

1 Woltje Boukes Sieperda, verpleegster, is geboren op zondag 21 juni 1874 te Bolsward, is overleden op vrijdag 19 februari 1943 te Amersfoort.  Woltje werd 68 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 

 

V-B  Sytse Tjamkes de Witte, zoon van Tjamke Sijbrens de Witte (IV-E) en Woltje Sijtzes van der Meer, boer, is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 oktober 1945 aldaar, is begraven aldaar.  Sytse werd 81 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Sytse trouwt op zaterdag 7 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Sijtske Sjerps Jansen, dochter van Sjerp Ypes Jansen en Ytje Monzes Postma.  Sijtske is geboren op zaterdag 3 maart 1866 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 30 mei 1930 te Ferwoude.  Sijtske werd 64 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

Van Sytse en Sijtske zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Ytje Sytses de Witte is geboren op vrijdag 3 februari 1888 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 9 oktober 1973 te Workum.  Ytje werd 85 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

 

2 Tjamke Sytses de Witte is geboren op zaterdag 5 april 1890 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 24 januari 1891 aldaar.  Tjamke werd 9 maanden en 19 dagen.

 

3 Tjamke Sytses de Witte is geboren op woensdag 14 september 1892 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 21 april 1900 aldaar.  Tjamke werd 7 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

 

4 Sjerp Sytses de Witte is geboren op maandag 15 oktober 1894 te Ferwoude, is overleden op woensdag 12 april 1972 aldaar.  Sjerp werd 77 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Sjerp trouwt op zaterdag 22 mei 1920 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Marijke Simon Schotanus, dochter van Simon Martens Schotanus en Anna Dijkstra.  Marijke is geboren op woensdag 8 februari 1899 te Workum, is overleden op dinsdag 24 mei 1977 aldaar.  Marijke werd 78 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

5 Woltje Sytses de Witte is geboren op woensdag 16 september 1903 te Ferwoude, is overleden op donderdag 4 november 1943 te Sneek.  Woltje werd 40 jaar, 1 maand en 19 dagen.

 

 

 

Noten

 

   Dit overzicht is gemaakt op donderdag 2 mei 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621 door D.M. Bonnema, P.J. Troelstrawei 1E, 9001 CR GROU.

1)     Marijke trouwt (kerk) op maandag 10 december 1781 te Ferwoude met Sjoerd.

2)     Sjoerd Idzes ook genaamd Sjoerd Idses, zoon van Ids Sjoerds en Ymkjen Douwes. Sjoerd, wonende te Ferwoude, is gedoopt op zaterdag 6 mei 1752.

3)     Trijntje trouwt op zaterdag 13 mei 1865 te gemeente Wonseradeel met Wijpke.

4)     Wijpke Eerdes Feenstra, zoon van Eerde Jans Feenstra en Dieuwke Wypkes Postma. Wijpke, wonende te Allingawier en te Exmorra, is geboren op zondag 7 juli 1839 te Allingawier, is overleden op dinsdag 7 maart 1893. Wijpke werd 53 jaar en 8 maanden.

5)     Sytske trouwt op zaterdag 22 maart 1845 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 10) met Dirk.

6)     Dirk trouwt op dinsdag 29 september 1840 te gemeente Wonseradeel (nr. 71) met Jeltje.

7)     Jeltje Abes Brandsma, dochter van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma. Jeltje, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 7 augustus 1820 te Schraard (akte nr. 154), is overleden op woensdag 17 mei 1843 te Ferwoude (blad nr. 24). Jeltje werd 22 jaar, 9 maanden en 10 dagen.  Jeltje was later gehuwd (2) met N.N..

8)     Dirk Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen. Dirk, boer, wonende te Ferwoude en te Piaam, is geboren op donderdag 24 april 1817 te Ferwoude, is overleden op vrijdag 12 mei 1848 te Piaam (blad nr. 42). Dirk werd 31 jaar en 18 dagen.  Dirk was eerder gehuwd (1) met Jeltje Abes Brandsma.

9)     Sytske trouwt op zaterdag 25 september 1852 te gemeente Wonseradeel met Sjoerd.

10)   Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1819 te gemeente Wonseradeel met Grietje.

11)   Grietje Jans Kamstra, dochter van Jan Rintjes Kamstra en Antje Harmens Kamstra. Grietje, boerinne, wonende te Makkum en te Ferwoude, is geboren op donderdag 3 april 1800 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 20 april 1800 aldaar, wonende F no, 25 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 januari 1827 aldaar [ akte B 2 ]. Grietje werd 26 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

12)   Sjoerd Tjeerds IJbema, zoon van Tjeerd Sjoerds IJbema en Jeltje Aukes. Sjoerd, boer, is geboren op dinsdag 12 juni 1798 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 augustus 1863 te Ferwoude. Sjoerd werd 65 jaar, 2 maanden en 6 dagen.  Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Kamstra.

13)   Uiltje trouwt op vrijdag 20 december 1867 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 107) met Lamkje.

14)   Lamkje Boerstra. Lamkje is geboren in 1829, is overleden op zaterdag 22 augustus 1896 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 140). Lamkje werd 67 jaar.

 

Index

 

Agema

Baukje Ages III-A.1.

Algera

Age Bouwes III-A.1.

Algra

Bouwe Baukes III-A.1.

Alles

Grietje III-B.

Attema

Siemen Sieks IV-B;  Sytske Uiltjes IV-B.2;  Tjeerd Uiltjes IV-B.1;  Uiltje Siemons IV-B;  Wietske Folkerts IV-B.1.

Aukes

Jeltje *10.

 

Bakker

Heiltje Douwes IV-A.

Bijlsma

Dirkje Roelofs IV-D.3;  Roelof Eeukes IV-D.3.

Boerstra

Lamkje IV-B, *14.

Brandsma

Abe Sjoerds *7;  Jeltje Abes *7, *8.

 

Couperus

Jantje Feites IV-C.4.

 

Dijkstra

Anna V-B.4.

Douwes

Lykeltje II;  Ymkjen *2.

 

Engberts

Akke I.

 

Feenstra

Eerde Jans *4;  Wijpke Eerdes III-A.3, *4.

 

Gerritsen

Gerrit Doekles III-C;  Neeltje Gerrits IV-C;  Sytske Gerrits III-C.

Goot, van der

Arjen Jacobs III-B.7;  Johannes Arjens III-B.7.

 

Heins

Jan Symons III-A.6;  Simon Jans III-A.6.

Hiemstra

Trijntje Sjerps IV-D.3.

Hofman

Feite Fokkes IV-C;  Feite Siebolts IV-C.3;  Pietertje Siebolts IV-C.4;  Sybolt Feites IV-C.

Hofstra

Geertje Tjerks IV-F.

Hofstra)

Tjeerd Jansen ( II.

Hospes

Woltjen Gerlofs III-C.

 

Idses

Sjoerd *2.

Idzes

Sjoerd I, *2.

Ienses

Maria I.

IJbema

Sjoerd Tjeerds III-C, IV-D, *10;  Tjeerd Sjoerds *10.

 

Jansen

Baukjen Baukes IV-E;  Fettje Baukes *6;  Sijtske Sjerps V-B;  Sjerp Ypes V-B.

Jong, de

Bregtje Uiltjes IV-B;  Doutzen Douwes IV-E.3.

Jorritsma

Jantje Jorrits IV-B.2;  Jorritje Hotzes V-A;  Pleuntje Jorrits *7.

 

Kamstra

Antje Harmens *11;  Grietje Jans IV-D, *11, *12;  Jan Rintjes *11.

Kooistra

Douwe Klases IV-C.2;  Duttje Douwes IV-C.2.

Kroonstra

Aaltje Jans III-A.6.

Kuipers

Antje Hendriks IV-C.2.

 

Leyendekker

Anna Clara Leopolds III-B;  Leopold III-B.

Lolles

Jeltje III-A.

 

Meer, van der

Aafke Reinders IV-A;  Aafke Sytzes IV-D;  Aafke Tjeerds IV-C;  Afke Tjeerds II;  Douwe Tjeerds III-B.1, III-B.4;  Freerk Reinders III-A.2;  Grietje Tjeerds III-B.7;  Hantje Tjeerds III-B.3;  Hotske Tjeerds IV-B;  Jeltje Reinders III-A.6;  Jurjen Reinders III-A.4;  Lyckele Reinders III-A.7;  Lykeltje Sijtzes IV-F;  Lykeltje Tjalkes II.3;  Reinder Tjalkes III-A;  Sytze Tjalkes III-C;  Tietje Reinders III-A.1;  Tjalke Reinders II, III-A.3;  Tjalke Tjeerds III-B.2;  Tjeerd Tjalkes III-B;  Woltje Sijtzes IV-E.

Miedema

Aafke Klazes IV-D.2.

 

Osinga

Anne Joukes IV-C.4;  Jouke Annes IV-C.4.

 

Pijper, de

Antje Hendriks III-B.

Polman

Johanna Theodora IV-D.6.

Postma

Dieuwke Wypkes *4;  Dirk Sjoerds III-C, *6;  Sjoerd Sjoerds *6;  Ytje Monzes V-B.

 

Reinders

Acke I.2;  Zytze I.3.

Reinsma

Dirk Ottes IV-A, IV-A.1;  Otte Dirks IV-A.

Reitsma

Sjoukjen Johannes III-B.7.

Rusticus

Jacob Sjoerds IV-B.2;  Sjoerd Jacobs IV-B.2.

 

Schotanus

Marijke Simon V-B.4;  Simon Martens V-B.4.

Sieperda

Bouke Jorrits V-A;  Woltje Boukes V-A.1.

Sietses

Reiner I.

Sijperda

Jorrit Baukes V-A.

Sijtzes

Reiner I.

Sjoerds

Ids *2.

Sjoerts

Ynse I.

Stellingwerf

Auke Gerbens IV-C.1;  Auke Yemes IV-C;  Gerben Aukes IV-C;  Tjeerd Gerbens IV-C.2.

Sybrandy

Lijsbert Rienks IV-C.

 

Terpstra

Aafke Jelles IV-F.4, IV-F.6;  Geertje Jelles IV-F.3;  Jelle Wypkes IV-F;  Sytske Jelles IV-F.2;  Sytze Jelles IV-F.5;  Wiepke Jacobs IV-F;  Wypke Jelles IV-F.1.

Thijmstra

Tjitske Baukes III-A.3.

Tilstra

Grietje Klazes IV-E.3;  Klaas Wiebes IV-E.3.

 

Ubbink

Gart Jan IV-D.6;  Herman Gert IV-D.6.

 

Vries, de

Klaas Sijbrens IV-D.2;  Sybren Joukes IV-D.2.

 

Walda

Haantje Pijtters III-B;  Pietertje Hantjes III-B.

Wiersma

Antje Freerks III-A;  Freerk Jurjens III-A;  Jouke Annes III-A.3;  Trijntje Joukes III-A.3.

Witte, de

Baukjen Tjamkes V-A;  Sijbren Tjamkes IV-E.3;  Sjerp Sytses V-B.4;  Sybren Baukes IV-E;  Sytse Tjamkes V-B;  Tjamke Sijbrens IV-E;  Tjamke Sytses V-B.2, V-B.3;  Woltje Sytses V-B.5;  Ytje Sytses V-B.1.

Wybrens

Antje III-B.

 

Ybema

Grietje Jans IV-D.1;  Jan Sjoerds IV-D;  Sjoerd Jans IV-D.4, IV-D.5;  Sytske Jans IV-D.2;  Sytze Jans IV-D.3;  Woltje Jans IV-D.6.

Ynsis

Maryke I.

Ynzes

Marijke I.

 

zonder achternaam

Baukje V-A;  Hofman II;  N.N. *7;  Pyttertje III-B;  Sibolt IV-C;  Sijbolt IV-C;  Wytske IV-B.1.

 

 

* verwijzing naar noot.