Standaard pagina

Parenteel van Fokke Syjijx

(?-1725)

 

 

 

 

D.M. Bonnema

- MMXIII -

 

 

© 2013           D.M. Bonnema

P.J. Troelstrawei 1E

9001 CR GROU

 

opmaak:        Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621Generatie I

(tot 1725)

 

 

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1717 en 1720.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Workum (4x).

 

 

I  Fokke Syjijx ook genaamd Fokke Sieks is afkomstig uit Ferwoude, is overleden op zaterdag 2 juni 1725 te Workum.

Fokke trouwt (kerk) op vrijdag 26 juni 1711 te Workum met Yke Jans ook genaamd Ieke Jans.  Yke is afkomstig uit Workum, is overleden op zaterdag 2 juni 1725.

 

Van Fokke en Yke zijn vier kinderen bekend:

 

1 Jan Fokkes is afkomstig uit Workum, zie II-A.

 

2 Rins Fokkes is afkomstig uit Workum, is gedoopt op vrijdag 22 januari 1717 aldaar, zie II-B.

 

3 Sijk Fokkes is gedoopt op zondag 7 augustus 1718 te Workum.

 

4 Sijk Fokkes is gedoopt op woensdag 11 december 1720 te Workum.

 

 

 

Generatie II

(van 1717 tot 1766)

 

 

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1738 en 1757.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (8x) en Ferwoude (7x).

 

 

II-A  Jan Fokkes, zoon van Fokke Syjijx (I) en Yke Jans, boer, wonende te Ferwoude (specienummer 30), is afkomstig uit Workum, wonende specienummer 26, is overleden in 1766 te Ferwoude, jaar 1766: Jan Fokkes dood, nu de Erven.

 

Quotisatiekohieren 1749

Jan Fokkes, Wonseradeel

Plaats: Ferwoude

Omschrijving: welgesteld boer

Gezin volw: 6 en kind: 2

Aanslag: 68-7-0

Vermogen: 3000

Bron: Wonseradeel, fol, 216

 

Personele kohieren 1698 - 1794

 

1742 Ferwoude

Jan Fokes                                                1000 - : - :                      (pag. 25)

van Worcummer Nieuwlandt

verhoogt                                                    600 - : - :

                                                                1600 - : - :

1743 Ferwolde

Jan Fockes                                              1600 - : - :                      (pag. 26)

 

1744 Ferwolde

Jan Fokkes                                              1600 - : - :                       (pag. 21)

 

1749 Ferwolde

Jan Fokkes                                              1600 - : - :

 

1751 Ferwolde

Jan Fokkes                                              1600 - : - :

 

Personele kohieren doos 1639 (1755-1758) blz. 24

 

1755 Ferwolde

Jan Fokkes                                              1600 - : - :

 

1765 Ferwolde

Jan Fokkes                                              1600 - : - :

 

Speciekohieren 1748 -1805 Wonseradeel

 

1748 Ferwoude 180

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 30 Jan Fokkes                  1½         5         -           13      2        30           5       

 

1749 Ferwoude 123       

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 30 Jan Fokkes                  1½         4         -           13               23½      5       

 

1750 Ferwoude 125          

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 30 Jan Fokkes                  1½         5         -           13      4         22         7          62-4-8

 

1751 Ferwoude 108          

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 30 Jan Fokkes                  1½         5         -           13      4         22         6          78-12-12

 

1752 Ferwoude   154             Sch

no. 26                                      ½

"t Leedig huijs                           -          -         -             -         -         -           -           1-10-0

 Jan Fokkes Eijgenaar                                               

 

1752 Ferwoude 154        

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 26 Jan Fokkes                  1½         5         -           14      3         29½       5         69-17-2

 

1754 Ferwoude 064        

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 26 Jan Fokkes                  2             5         -          17      6         25          7          78-12-12

 

1758 Ferwoude 032        

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p          

no. 26 Jan Fokkes                  1½         4         -           27      3         21½        7         89-19-0

 

 

1766 Ferwoude 032

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p

no. 26 Jan Fokkes dood         1½          6         -          21       5         28          5          89- 11- :

                nu de Erven

 

1767 Ferwoude 032

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p

no. 26 Jan Fokkes Erven        2            5         -          28       10       19          7          102-2-4

            nu geen knegt

           

1768 Ferwoude 032

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p

no. 26 Jan Fokkes Erven        2            6         -          28       11       19          6         105-8-4

 

1769 Ferwoude 032

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p

no. 26 Jan Fokkes Erven        2            6         -          28       12       19          6         106-8-4

 

1770 Ferwoude 032

                                               Sch        H        HH        K        R        Bez        Pd        £  st  p

no. 26 Jan Fokkes Erven        2            6         -          21       5         28          5          89- 11- :

 

Jan trouwt op zondag 17 juni 1742 met Hotske Tjeerds.

 

Van Jan en Hotske zijn acht kinderen bekend:

 

1 Jentje Jans.

 

2 Fokke Jans is geboren op dinsdag 6 april 1745 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 2 mei 1745 aldaar.

Fokke trouwt (kerk) op zondag 22 november 1772 te Ferwoude op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Akke Aebes ook genaamd Akke Oebes, dochter van Aebe Hetzes en Grietje Feikes.  Akke is geboren op maandag 15 mei 1747 te Rinsumageest, is gedoopt op donderdag 3 maart 1774 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op dinsdag 3 mei 1774 te Ferwoude.

 

3 Tjeerd Jansen ( Hofstra) is geboren op dinsdag 14 november 1747 te Ferwoude, is gedoopt op zaterdag 2 december 1747 aldaar of is gedoopt op zaterdag 2 december 1747 aldaar, zie III-A.

 

4 Yke Jans is gedoopt op zondag 11 januari 1750 te Ferwoude of is gedoopt op zondag 11 januari 1750 aldaar.

 

5 Ziek Jans is geboren op dinsdag 7 september 1751 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 12 september 1751 aldaar, zie III-B.

 

6 Pytje Jans is gedoopt op woensdag 13 maart 1754 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op woensdag 13 maart 1754 te Ferwoude.

 

7 Yke Jans is gedoopt op woensdag 13 maart 1754 te Ferwoude of is gedoopt op zaterdag 13 april 1754 aldaar.

 

8 Ykke Jans is geboren op maandag 19 september 1757 te Ferwoude, is gedoopt op maandag 19 september 1757 aldaar, zie III-C.

 

 

II-B  Rins Fokkes, dochter van Fokke Syjijx (I) en Yke Jans, is afkomstig uit Workum, is gedoopt op vrijdag 22 januari 1717 aldaar.

Rins trouwt (kerk) op zondag 21 april 1737 te Workum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Lieuwe Idses, zoon van Ids Sieks en N.N. Lieuwes.  Lieuwe, boer, wonende te Workum, is gedoopt op zondag 17 januari 1717 te Ferwoude.

 

Workum Quotisatie 1749

Wijk: Jurisdictie

Omschrijving:  boer

Persoon :    Lieuwe Idses

Aant. volw.   5

Aant. kind.    3

Aanslag :      66 - 7 - 0

Vermogen :  -

 

 

Van Lieuwe en Rins zijn acht kinderen bekend:

 

1 Ids Lieuwes is gedoopt op vrijdag 31 januari 1738 te Workum.

 

2 Fokke Lieuwes is gedoopt op woensdag 26 oktober 1740 te Workum.

 

3 Wimkjen Lieuwes ook genaamd Wimke Lieuwes is gedoopt op woensdag 9 januari 1743 te Workum.

Wimkjen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 november 1761 te Workum op 18-jarige leeftijd met Auke Scheltes.  Auke is afkomstig uit Workum.

 

4 Fokke Lieuwes is gedoopt op woensdag 28 juli 1745 te Workum.

 

5 Yke Lieuwes ook genaamd Ieke Lieuwes is gedoopt op zondag 2 april 1747 te Workum.

 

6 Fokke Lieuwes is gedoopt op zondag 5 mei 1748 te Workum.

 

7 Fokke Lieuwes is gedoopt op zondag 30 maart 1749 te Workum.

 

8 Jarig Lieuwes is gedoopt op zondag 28 juni 1750 te Workum.

 

 

 

Generatie III

(van 1738 tot 1805)

 

 

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1792.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwoude (12x), onder Ferwoude (3x), Parrega (2x) en Burgwerd.

 

 

III-A   Tjeerd Jansen ( Hofstra), zoon van Jan Fokkes (II-A) en Hotske Tjeerds, boer, wonende te Ferwoude, te Longerhouw (specienummer 1), te Burgwerd (specienummer 18) en te Longerhouw (specienummer 9), is geboren op dinsdag 14 november 1747 te Ferwoude, is gedoopt op zaterdag 2 december 1747 aldaar of is gedoopt op zaterdag 2 december 1747 aldaar, is overleden op donderdag 20 mei 1802 te Longerhouw.  Tjeerd werd 54 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

 

DTB 805 lidm man N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens blad 15 FAF/VAF.

050 Tjeerd Jans  Lykeltje Douwes  beide van Ferwoude 23-3-1800.

 

 

 

Tjeerd trouwt (kerk) op zondag 18 november 1770 te Ferwoude op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Lykeltje Douwes ook genaamd Lijkeltje Douwes en Liekeltje Douwes.  Lykeltje, boerin, wonende te Ferwoude en te Longerhouw, is geboren rond 1750, is overleden op maandag 26 juli 1813 aldaar, boerin, nalatende 5 meerderjarige Kinderen.  Lykeltje werd ongeveer 63 jaar.

 

getuige overlijdensakte Lijkeltje Douwes weduweTjeerd Jans 14-8-1813 ,Thomas Dooijes Bakker, boer, en Sible Sjoerds van der Werf, boer  als buren van de overledene te Longerhouw

 

 

Van Tjeerd en Lykeltje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Hotske Tjeerds Hofstra is gedoopt op zondag 11 augustus 1771 te Ferwoude, is overleden op zondag 11 februari 1827 te gemeente Barradeel gehuwd [ blad nr. 7 ].  Hotske werd 55 jaar en 6 maanden.

 

2 Afke Tjeerds van der Meer is geboren op maandag 15 november 1773 te Ferwoude, is gedoopt op woensdag 24 november 1773 te Workum, zie IV-A.

 

3 Jan Tjeerds Hofstra is geboren op vrijdag 2 oktober 1778 te Ferwoude (GA. Won. doos 1751), is gedoopt op zondag 11 oktober 1778 te Gaast-Ferwoude, zie IV-B.

 

4 Tytje Tjeerds Hofstra, wonende te Longerhouw, is geboren op woensdag 9 mei 1781 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 20 mei 1781 te Gaast-Ferwoude, is overleden op zaterdag 19 juni 1813 te Longerhouw.  Tytje werd 32 jaar, 1 maand en 10 dagen.

 

5 Douwtje Tjeerds Hofstra is geboren op vrijdag 5 augustus 1785 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 aldaar, zie IV-C.

 

6 Douwe Tjeerds de Jong is geboren op zondag 23 september 1787 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 14 oktober 1787 te Gaast-Ferwoude, zie IV-D.

 

 

III-B   Ziek Jans, zoon van Jan Fokkes (II-A) en Hotske Tjeerds, wonende te Ferwoude, te Workum, te Parrega en te Burgwerd, is geboren op dinsdag 7 september 1751 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 12 september 1751 aldaar, is overleden op dinsdag 17 januari 1786 te Burgwerd.  Ziek werd 34 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

 

Won 05, fol.93v datum 17-8-1787; fol. 142, datum 19-9-1785.

 

Ziek trouwt (kerk) op zondag 4 december 1774 te Ferwoude op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Teertske Wijbrens ook genaamd Teetske Wiebrens, dochter van Wybren Aukes en Sjoukjen Oenes.  Teertske, wonende te Ferwoude, te Parrega, te Burgwerd, te Harlingen en te Witmarsum, is geboren te Nijland, is gedoopt op zondag 16 april 1752 aldaar, is overleden op dinsdag 26 februari 1822 te Witmarsum.  Teertske werd 69 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

 

Van Ziek en Teertske zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Jan Sieks, wonende te Ferwoude, is geboren op dinsdag 15 augustus 1775 aldaar, is ned. herv. gedoopt op zondag 27 augustus 1775 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 27 augustus 1775 aldaar, is overleden voor november 1782.  Jan werd hoogstens 7 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

 

2 Hotske Sieks Postma is geboren op vrijdag 6 december 1776 te Ferwoude, is gedoopt op woensdag 25 december 1776 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op woensdag 25 december 1776 aldaar, zie IV-E.

 

3 Wijbren Sieks is geboren op zaterdag 11 maart 1780 te Parrega.

 

4 Jan Sieks Postma is geboren op woensdag 13 november 1782 te Parrega, is ned. herv. gedoopt, zie IV-F.

 

5 Siek Sieks Posthuma is geboren op donderdag 19 januari 1786 te Burgwerd, is ned. herv. gedoopt, zie IV-G.

 

 

III-C  Ykke Jans ook genaamd Iekje Jans, dochter van Jan Fokkes (II-A) en Hotske Tjeerds, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 19 september 1757 aldaar, is gedoopt op maandag 19 september 1757 aldaar, is overleden na 1805.  Ykke werd minstens 48 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

 

silveren geboorte lepel van Hinne Jetzes 6 may 1714

 

Ykke trouwt (kerk) op zondag 19 april 1778 te Ferwoude op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Auke Hoites, zoon van Hoite Aukes en Jouk Jurres.  Auke, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 22 augustus 1757 te Schraard, is gedoopt op donderdag 25 augustus 1757 aldaar.

 

Een silveren kroes gemerkt E.S.

 

 

Van Auke en Ykke zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Hoite Aukes is geboren op maandag 25 januari 1779 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 31 januari 1779 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 31 januari 1779 aldaar.

 

2 Hotske Auke is geboren op maandag 19 februari 1781 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 4 maart 1781 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 4 maart 1781 aldaar.

 

3 Hoite Aukes is geboren op donderdag 5 december 1782 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op woensdag 25 december 1782 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op woensdag 25 december 1782 aldaar, is overleden op woensdag 13 februari 1799.  Hoite werd 16 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

 

Volgens geboorte lepel geboren 6 december 1782

 

 

4 Jan Aukes is geboren op maandag 20 september 1784 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 3 oktober 1784 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 3 oktober 1784 aldaar.

 

5 Jan Aukes Jongsma is geboren op zondag 24 december 1786 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 31 december 1786 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 31 december 1786 aldaar, zie IV-H.

 

6 Joukje Aukes Jongsma is geboren op zaterdag 6 september 1788 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 14 september 1788 aldaar of is gedoopt op zondag 14 september 1788 te Gaast-Ferwoude, zie IV-I.

 

7 Fokke Aukes is geboren op zaterdag 3 maart 1792 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 18 maart 1792 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 18 maart 1792 aldaar.

 

Ykke trouwt op zondag 5 april 1801, trouwt (kerk) te Gaast-Ferwoude op 43-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Age Ages Agema, zoon van Baukje Ages.  Age, schoolmeester, diaken, armvoogd en huisman, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 28 februari 1757 te Tjerkwerd-Dedgum, is gedoopt op zondag 21 november 1762 te Tjerkwerd, is overleden op maandag 18 maart 1805 te Ferwoude.  Age werd 48 jaar en 18 dagen.

 

Woonden Fennebuoren onder Ferwoude.

 

1805 Wees en boedelzaken O6 fol. 55 Toegang 13 Deel 2

O6 74 Autorisatie 1800-1810 Nedergerecht Wonseradeel

 

Curator Douwe Hessels (Yntema) oom van vaderszijde Age Ages x Jetske Pieters

Wijbren Pieters oom van moeders zijde.

Curator over 6 kinderen.

Douwe Hessels te Gaast

Wijbren Pieters te Oudega

 

Age Ages curator over Sjoerd Ysbrands grofsmid te Gaast x Kanke Murks

 

Age Ages            Won S97.Invr. 194 Weesboeken 1805-1810  Fol. 45v.

dd. 21-5-1805 Ferwoude

Age Ages in leven huisman onder Ferwoude.

Kinderen bij Jetske Pieters (1e huisvrouw) en Weduwe Yke Jans en haar minder jarige kinderen bij Auke Huytes. Auke Hoites

 

Boedel:

trouwlepel EP& FK of FK

Een silvern lepel P.A

 

Vastigheden Age Ages alleen hebbende toebehoord

Is door Age Ages voor de echt gekocht

 

Twee pondematen Terp genaamd op Fenneburen onder Ferwoude, zijnde met orten bezaaid.

vijf pondematen greidland

een pondemaat Greidland in ontvangers Kryte ten westen van de Indijk

een pondemaat greidland in het Buitenland van Lolle Klaasens Erven, op boven blauw Schar.

Negen Schar op Take Schar

Een vierde gedeelte in een Huisinge te Makkum tussen de Vermaning en de Slotmakersteeg.

 

Recht van niaar op een pondemaat in Haitsma Schar onder Ferwoude

 

Curator over de boedel van de weduwe Sjoerdje Ysbrands

 

Age was eerder gehuwd (1) met Jetske Pieters.<1,2>

 

 

 

Generatie IV

(van 1771 tot 1858)

 

 

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 63 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1795 en 1836.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Longerhouw (27x), Witmarsum (17x), Gaast (9x), Workum (4x), Bolsward (3x) en Ferwoude (2x).

 

 

IV-A Afke Tjeerds van der Meer ook genaamd Hofman, dochter van Tjeerd Jansen ( Hofstra) (III-A) en Lykeltje Douwes, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 15 november 1773 aldaar, is gedoopt op woensdag 24 november 1773 te Workum, is overleden op maandag 16 april 1827 te Ferwoude (nr. 66).  Afke werd 53 jaar, 5 maanden en 1 dag.

 

In overlijdenakte genoemd Aafke Tjeerds van der Meer, maar meisjes naam Hofman

 

Afke trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1794 te Ferwoude op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Tjalke Reinders van der Meer, zoon van Reiner Sijtzes en Marijke Ynzes.  Tjalke, boer, wonende te Ferwoude (specienummer 30) en te Longerhouw (specienummer 1), is geboren op woensdag 29 maart 1775 te Nijhuizum (GA. Wons. 1751), is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Gaastmeer-Nijhuizum of is gedoopt op zondag 2 april 1775 te Nijhuizum, is overleden op woensdag 19 januari 1825 te Ferwoude.  Tjalke werd 49 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens, 1682-1850 blad  15 FAF/VAF

050 Tjalke Reinders  Aafke Tjeerds  geh; won Longerhouw; beide bel 23-3-1800.

 

Familienamen 1811

Meer, Tjalke Reinders van der, Ferwoude

k. Reinder 14, Tjeerd 13, Sytze 10, Lyckeltje 13

Mairie Tjerkwerd, fol. 4

 

geboren volgens doopboek 27-3-1775

 

Landmilitie 20 Dec 1813

199 Meer van der Tjalke Reinders geb 29 Maart 1775 wpl Ferwoude Reinder Sijtzes

Marijke Ynses

Gehuwd Boer 97 Versoekt vrijstelling omdat hij gehuwd is

 

 

Van Tjalke en Afke zijn vier kinderen bekend:

 

1 Reinder Tjalkes van der Meer is geboren op maandag 23 november 1795 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 6 december 1795 te Gaast-Ferwoude, zie V-A.

 

2 Tjeerd Tjalkes van der Meer is geboren op dinsdag 27 juni 1797 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 2 juli 1797 te Gaast-Ferwoude, zie V-B.

 

3 Lykeltje Tjalkes van der Meer is geboren op zondag 5 augustus 1798 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 aldaar, is ongehuwd overleden op maandag 3 september 1827 te gemeente Wonseradeel.  Lykeltje werd 29 jaar en 29 dagen.

 

4 Sytze Tjalkes van der Meer is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, zie V-C.

 

 

IV-B Jan Tjeerds Hofstra, zoon van Tjeerd Jansen ( Hofstra) (III-A) en Lykeltje Douwes, boer, wonende te Longerhouw (specienummer 3), is geboren op vrijdag 2 oktober 1778 te Ferwoude (GA. Won. doos 1751), is gedoopt op zondag 11 oktober 1778 te Gaast-Ferwoude, is overleden op donderdag 22 maart 1855 te Bolsward (blad nr. 10).  Jan werd 76 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

 

Landmilitie 20 Dec 1813

138 Hofstra Jan Tjeerds geb 2 Oct 1778 wpl Longerhouw Tjeerd Jans

Lijkeltje Douwes

gehuwd Boer 180 versoekt vrijstelling uit hoofde van gehuwd

 

DTB 805 lidm man N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens blad 10 FAF/VAF.

073 Jan Tjeerds Hofstra  Tryntje Tjallings Syswerda geh; beide bel 5-9-1848

 

Jan trouwt (kerk) op maandag 19 april 1802 te Schraard op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trijntje Sijbrens Janstra ook genaamd Tryntje Siebrens, dochter van Sijbren Jans Janstra en Yttje Oedses.  Trijntje, wonende te Longerhouw, is geboren op maandag 21 mei 1781 te Schraard, is gedoopt op zondag 27 mei 1781 aldaar, is overleden op vrijdag 10 april 1818 te Longerhouw.  Trijntje werd 36 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

 

Van Jan en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

 

1 Yttje Jans Hofstra ook genaamd Hitje is geboren op maandag 26 december 1803 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 8 januari 1804 te Longerhouw-Schettens, is overleden op zondag 20 februari 1870 te Wons.  Yttje werd 66 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Yttje trouwt op zaterdag 16 januari 1847 te gemeente Wonseradeel, [ akte nr. 1 op 43-jarige leeftijd met de 35-jarige Bauke Siebrens van der Meer, zoon van Sijbren Baukes van der Meer en Geertje Klazes Kuiper.  Bauke, boereknecht, wonende te Pingjum, is geboren in 1812 te Schraard.

 

2 Lyckeltie Jans is geboren op woensdag 29 mei 1805 te Longerhouw, is gedoopt op maandag 3 juni 1805 te Longerhouw-Schettens, is overleden op donderdag 2 juni 1808 te Longerhouw.  Lyckeltie werd 3 jaar en 4 dagen.

 

3 Tjitske Jans Hofstra is geboren op zaterdag 6 december 1806 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 14 december 1806 te Longerhouw-Schettens, zie V-D.

 

4 Tjeerd Jans is geboren op zondag 4 december 1808 te Longerhouw, is gedoopt op maandag 26 december 1808 te Longerhouw-Schettens, is overleden op woensdag 6 december 1809 te Longerhouw.  Tjeerd werd 1 jaar en 2 dagen.

 

5 Tjeerd Jans Hofstra is geboren op vrijdag 22 februari 1811 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 10 maart 1811 te Longerhouw-Schettens, is overleden op zaterdag 14 september 1811.  Tjeerd werd 6 maanden en 23 dagen.

 

6 Siebren Jans Hofstra is geboren op vrijdag 18 september 1812 te Longerhouw, zie V-E.

 

7 Lijkeltje Jans Hofstra is geboren op zondag 30 juli 1815 te Longerhouw (akte nr. 36), zie V-F.

 

8 Trijntje Jans Hofstra is geboren op zaterdag 28 maart 1818 te Longerhouw, zie V-G.

 

Jan trouwt op zaterdag 6 november 1819 te gemeente Wonseradeel (akte no. 74) op 41-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Trijntje Tjallings Sieswerda, dochter van Tjalling Baukes Sieswerda en Tietje Jans Schuringa.  Trijntje, dienstmaagd en boerin, wonende te Burgwerd en te Longerhouw, is geboren op donderdag 19 maart 1795 te Burgwerd, is gedoopt op zondag 22 maart 1795 te Burgwerd-Hichtum-Hartwerd, is overleden op donderdag 11 september 1851 te Longerhouw (blad nr. 29).  Trijntje werd 56 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

 

Van Jan en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

 

9 Tyttie Jans Hofstra is geboren op zaterdag 18 november 1820 te Longerhouw, is overleden op donderdag 7 februari 1822.  Tyttie werd 1 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

 

10           Tietje Jans Hofstra is geboren op maandag 27 mei 1822 te Longerhouw, zie V-H.

 

11           Hotske Jans Hofstra is geboren op zondag 14 december 1823 te Longerhouw, zie V-I.

 

12           Tjeerd Jans Hofstra is geboren op maandag 14 juli 1828 te Longerhouw, is overleden op woensdag 5 augustus 1829 aldaar.  Tjeerd werd 1 jaar en 22 dagen.

 

13           Tjalling Tjeerds Hofstra is geboren op maandag 14 juli 1828 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 7 augustus 1829.  Tjalling werd 1 jaar en 24 dagen.

 

14           Tjeerd Jans Hofstra is geboren op zondag 5 september 1830 te Longerhouw, zie V-J.

 

15           Tjalling Tjeerds Hofstra is geboren op dinsdag 18 december 1832 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 29 maart 1839.  Tjalling werd 6 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

 

16           Aafke Jans Hofstra is geboren op donderdag 4 augustus 1836 te Longerhouw, is overleden op dinsdag 2 april 1861 te gemeente Baarderadeel ( akte nr. 39 ).  Aafke werd 24 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Aafke trouwt op zaterdag 5 november 1853 op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Sypkens, zoon van Sypko Hayo Sypkens en Aleida Bertha Hulsewe.  Willem is geboren op zondag 21 september 1828.

 

 

IV-C    Douwtje Tjeerds Hofstra, dochter van Tjeerd Jansen ( Hofstra) (III-A) en Lykeltje Douwes, wonende te Workum, is geboren op vrijdag 5 augustus 1785 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 aldaar, is overleden op vrijdag 25 januari 1833 te Workum.  Douwtje werd 47 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Douwtje trouwt (kerk) op zondag 12 oktober 1806 te Longerhouw op 21-jarige leeftijd met de 35-jarige Sijbolt Taekes Wiersma, zoon van Taeke Sybolts en Wikjen Jurjens.  Sijbolt, boer, is geboren op woensdag 24 oktober 1770 te Nijega (HON), is overleden op maandag 2 juni 1834 te Workum.  Sijbolt werd 63 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Van Sijbolt en Douwtje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Tjeerd Sijbolts Wiersma is geboren op maandag 4 februari 1811 te Workum, zie V-K.

 

2 Jurjen Sijbolts Wiersma is geboren op vrijdag 7 oktober 1814 te Workum, is ongehuwd overleden op woensdag 21 oktober 1835 aldaar.  Jurjen werd 21 jaar en 14 dagen.

 

3 Teeke Sybolts Wiersma is geboren in 1818, zie V-L.

 

4 Lykle Sijbolts Wiersma, boereknecht, wonende te Longerhouw, is geboren op donderdag 30 december 1819 te Workum, is overleden op zaterdag 5 maart 1892 aldaar.  Lykle werd 72 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Lykle trouwt op zaterdag 30 juli 1842 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 47) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Romkje Abes Brandsma, dochter van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma.  Romkje, wonende te Parrega, is geboren op zaterdag 27 juli 1822 te Schraard (akte nr. 168).

 

5 Fedde Sijbolts Wiersma is geboren op zaterdag 16 februari 1822 te Workum, is overleden op woensdag 27 mei 1857 te gemeente Hemelumer Oldeferd (44).  Fedde werd 35 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

 

 

IV-D    Douwe Tjeerds de Jong, zoon van Tjeerd Jansen ( Hofstra) (III-A) en Lykeltje Douwes, boer, wonende te Longerhouw, is geboren op zondag 23 september 1787 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 14 oktober 1787 te Gaast-Ferwoude, is overleden op woensdag 17 maart 1858 te Longerhouw.  Douwe werd 70 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

 

Volgens lijst Landmilitie geboren 29 September 1787. (Doos 1751, GA. Won)

 

Douwe trouwt op dinsdag 25 november 1817 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 125) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertje Klazes de Boer ook genaamd Grietje, dochter van Klaas Jans de Boer en Grietje Douwes.  Geertje, wonende te Longerhouw en te Schettens, is geboren op maandag 10 oktober 1796 te Arum, is ned. herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 20 november 1885 te Schettens.  Geertje werd 89 jaar, 1 maand en 10 dagen.

 

DTB 806 lidm vrouw N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens 1682- 1850 blad 17 FAF/VAF.

073 Boer, Geertje Klazes de        bel 30-11-1849,

 

 

Van Douwe en Geertje zijn negen kinderen bekend:

 

1 Tjeerd Douwes de Jong is geboren op vrijdag 30 oktober 1818 te Longerhouw (akte nr. 215), zie V-M.

 

2 Lijkeltje Douwes de Jong is geboren op zaterdag 16 september 1820 te Longerhouw (akte nr. 180), zie V-N.

 

3 Klaas Douwes de Jong is geboren op zondag 14 april 1822 te Longerhouw, zie V-O.

 

4 Grietje Douwes de Jong is geboren op dinsdag 21 september 1824 te Longerhouw (akte nr. 206), is ned. herv. gedoopt, zie V-P.

 

5 Tietje Douwes de Jong is geboren op zaterdag 30 december 1826 te Longerhouw (akte nr. 279), zie V-Q.

 

6 Hotske Douwes de Jong is geboren op maandag 19 oktober 1829 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, zie V-R.

 

7 Akke Douwes de Jong is geboren op vrijdag 16 september 1831 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, zie V-S.

 

8 Douwe Douwes de Jong is geboren op dinsdag 17 december 1833 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, zie V-T.

 

9 Doutzen Douwes de Jong is geboren op woensdag 2 november 1836 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, zie V-U.

 

 

IV-E Hotske Sieks Postma, dochter van Ziek Jans (III-B) en Teertske Wijbrens, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 6 december 1776 te Ferwoude, is gedoopt op woensdag 25 december 1776 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op woensdag 25 december 1776 aldaar, is overleden op donderdag 29 januari 1829 te Witmarsum.  Hotske werd 52 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Hotske trouwt op zondag 29 april 1798 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Fokke Rientses Plantinga, zoon van Rienk Wijbes en Klaaske Joukes.  Fokke, boer, wonende te Witmarsum, is geboren op maandag 18 augustus 1766 te Schettens, is gedoopt op zondag 31 augustus 1766 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 31 augustus 1766 aldaar, is overleden op dinsdag 2 september 1834 te Witmarsum.  Fokke werd 68 jaar en 15 dagen.

 

Van Fokke en Hotske zijn drie kinderen bekend:

 

1 Taetske Fokkes Plantinga is geboren op zondag 13 december 1801 te Bolsward, zie V-V.

 

2 Wiebe Fokkes Plantinga is geboren op zaterdag 3 augustus 1811 te Bolsward, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar, zie V-W.

 

3 Siek Fokkes Plantinga is geboren op zaterdag 3 augustus 1811 te Bolsward, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar, zie V-X.

 

 

IV-F Jan Sieks Postma, zoon van Ziek Jans (III-B) en Teertske Wijbrens, boer, wonende te Allingawier, is geboren op woensdag 13 november 1782 te Parrega, is ned. herv. gedoopt, is overleden op donderdag 20 januari 1842 te Allingawier.  Jan werd 59 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt (kerk) op zaterdag 23 april 1808 te Allingawier op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Arnolduske Wisses Dronrijp, dochter van Wisse Arnoldus Dronrijp en Marijke Jochums Donia.  Arnolduske, wonende te Allingawier, is geboren op vrijdag 22 december 1786 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 7 januari 1787 aldaar, is overleden op zondag 2 juli 1854 te Allingawier.  Arnolduske werd 67 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

 

Van Jan en Arnolduske zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Taetske Jans Postma, wonende te Pingjum, is geboren op donderdag 1 maart 1810 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 8 april 1810 aldaar.

Taetske trouwt op zaterdag 1 juni 1833 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 40) op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Tjeerd Jentjes Faber, zoon van Jentje Tjeerds Faber en Sibbeltje Tjeerds.  Tjeerd, kuiper, wonende te Exmorra, is geboren op zondag 19 april 1801 aldaar, is gedoopt op zondag 10 mei 1801 te Allingawier-Exmorra, is overleden op dinsdag 28 mei 1844 te Exmorra.  Tjeerd werd 43 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

2 Marijke Jans Postma is geboren op woensdag 6 mei 1812 te Witmarsum, zie V-Y.

 

3 Siek Jans Postma is geboren op zaterdag 16 juli 1814 te Witmarsum, is ned. herv. gedoopt, zie V-Z.

 

4 Wisse Jans Postma is geboren op vrijdag 27 juni 1817 te Witmarsum, zie V-AA.

 

5 Jochum Jans Postma is geboren op woensdag 1 september 1819 te Witmarsum, is overleden op woensdag 17 december 1851 te Allingawier.  Jochum werd 32 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

6 Wijbren Jans Postma, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 5 augustus 1825 aldaar, is overleden op dinsdag 3 april 1827 aldaar.  Wijbren werd 1 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 

7 Wijbren Jans Postma is geboren op dinsdag 2 februari 1830 te Witmarsum, is overleden op zondag 15 augustus 1847 te Allingawier.  Wijbren werd 17 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

 

 

IV-G    Siek Sieks Posthuma, zoon van Ziek Jans (III-B) en Teertske Wijbrens, wonende te Witmarsum, is geboren op donderdag 19 januari 1786 te Burgwerd, is ned. herv. gedoopt, is overleden op zaterdag 30 augustus 1851 te Witmarsum.  Siek werd 65 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Siek trouwt op zaterdag 26 december 1807 te Witmarsum op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje Harmens Kamstra, dochter van Harmen Klazes Kamstra en Hidtje Rommerts (Kamstra).  Jeltje is geboren op zaterdag 9 december 1786 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 7 januari 1787 aldaar, is overleden op zaterdag 3 december 1859 aldaar.  Jeltje werd 72 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

 

Van Siek en Jeltje zijn tien kinderen bekend:

 

1   Siek Sieks Postma is geboren op woensdag 21 december 1808 te Witmarsum, zie V-AB.

 

2   Hiltje Sieks Postma is geboren op zondag 3 december 1809 te Witmarsum, zie V-AC.

 

3   Harmen Sieks Postma, wonende te Pingjum, is geboren op woensdag 16 januari 1811 te Witmarsum, is ongehuwd overleden op zaterdag 18 oktober 1834 te Pingjum.  Harmen werd 23 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

 

4   Taetske Sieks Postma is geboren op zondag 27 juni 1813 te Witmarsum, zie V-AD.

 

5   Jan Sieks Postma, koopman, wonende te Witmarsum, is geboren op donderdag 7 september 1815 aldaar, is overleden op dinsdag 16 april 1901 aldaar.  Jan werd 85 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 15 juli 1843 te gemeente Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Elizabeth Wiebes Steensma.  Elizabeth is geboren op vrijdag 17 augustus 1821 te Witmarsum, is overleden op zondag 28 maart 1915 aldaar.  Elizabeth werd 93 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

 

6   Willem Sieks Postma is geboren op donderdag 25 december 1817 te Witmarsum, zie V-AE.

 

7   Hotske Sieks Postma is geboren op zaterdag 21 augustus 1819 te Witmarsum, zie V-AF.

 

8   Rommert Sieks Postma is geboren op maandag 18 november 1822 te Witmarsum, is overleden op woensdag 5 februari 1902 te Arum.  Rommert werd 79 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Rommert trouwt op zaterdag 3 juli 1852 te gemeente Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrikje Tjipkes Attema, dochter van Tjipke Cornelis Attema en Trijntje Sijbes Katsma.  Hendrikje is geboren op zaterdag 15 maart 1828 te Pingjum, is overleden op dinsdag 18 juni 1901 te Arum.  Hendrikje werd 73 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

 

9   Ykke Sieks Postma is geboren op zondag 23 oktober 1825 te Witmarsum, zie V-AG.

 

10 Antje Sieks Postma is geboren op maandag 6 juni 1831 te Witmarsum.

Antje trouwt op zaterdag 21 juli 1855 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 59-jarige Wiebe Hanses Zijlstra.  Wiebe, timmerman, is geboren rond 1796 te Makkum, is overleden op donderdag 3 mei 1866 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 27).  Wiebe werd ongeveer 70 jaar.

 

 

IV-H    Jan Aukes Jongsma, zoon van Auke Hoites (III-C) en Ykke Jans, arbeider, wonende te Gaast, is geboren op zondag 24 december 1786 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 31 december 1786 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 31 december 1786 aldaar, is overleden op maandag 13 december 1824 te Gaast (blad nr. 3) (blad nr. 3).  Jan werd 37 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

 

Landmilitie 20 Dec 1813

157 Jongsma Jan Aukes geb 20 Dec 1786 wpl Gaast Auke Huijtes

Yke Jans

Gehuwd Arbeider 806 Versoekt vrijstelling uit hoofde van gehuwd

 

Jan trouwt op vrijdag 5 juni 1812 te gemeente Wonseradeel (mairie Tjerkwerd) (akte nr. 10) (akte nr. 10) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Tjittes de Jong ook genaamd Trijntje Tietes de Jong, dochter van Tiette Eeltjes en Lolk Lolkes.  Trijntje, dienstmaagd, wonende te Gaast, is geboren op zaterdag 22 september 1787 te Workum, is gedoopt op zondag 7 oktober 1787 aldaar, is overleden na 1824.  Trijntje werd minstens 37 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

 

Van Jan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Auke Jans Jongsma is geboren op maandag 27 maart 1815 te Gaast (akte nr. 18), zie V-AH.

 

2 Tiette Jans Jongsma is geboren op donderdag 26 september 1816 te Gaast (akte nr. 40) (akte nr. 40), zie V-AI.

 

3 Hieke Jans Jongsma is geboren op zondag 28 maart 1819 te Gaast, is doopsgezind gedoopt, is overleden op maandag 2 november 1885 te Workum,[ akte 72].  Hieke werd 66 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

 

4 Lolke Jans Jongsma, werkman, is geboren op dinsdag 24 september 1822 te Gaast, is overleden op vrijdag 2 april 1875 te Ferwoude.  Lolke werd 52 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Lolke trouwt op zaterdag 4 mei 1844 te gemeente Wonseradeel (22) op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Saakje Andries Klein, dochter van Andries Pieters Klein en Fokeltje Dirks de Vries.  Saakje, wonende te Doniaburen en te Ferwoude, is geboren op zaterdag 26 september 1818 te Makkum, is overleden op donderdag 11 juni 1863 te Ferwoude (blad 31).  Saakje werd 44 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Lolke trouwt op donderdag 12 november 1863 te gemeente Wonseradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Sjieuwkjen Riemers de Ring, dochter van Riemer Tjeerds de Ringh en Baukjen Allerts de Jong.  Sjieuwkjen, dienstmeid, is geboren op zondag 5 juni 1831 te Gaast, is overleden op zondag 5 november 1893 te Ferwoude.  Sjieuwkjen werd 62 jaar en 5 maanden.

Sjieuwkjen was later gehuwd (2) met Anne Oosterveld.<3,4>

 

 

IV-I  Joukje Aukes Jongsma ook genaamd Joukjen en Sjoukjen, dochter van Auke Hoites (III-C) en Ykke Jans, arbeidster, wonende te Gaast, is geboren op zaterdag 6 september 1788 te Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 14 september 1788 aldaar of is gedoopt op zondag 14 september 1788 te Gaast-Ferwoude, is overleden op donderdag 5 november 1857 te Gaast (blad nr. 63).  Joukje werd 69 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Joukje trouwt op vrijdag 4 juni 1813 te gemeente Wonseradeel (mairie Tjerkwerd) (nr. 5) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Ykele Johannes de Boer, zoon van Johannes Hendriks de Boer en Hylk Ykeles.  Ykele, timmerknecht, wonende te Gaast, is geboren op donderdag 27 november 1788 aldaar (GA. Won. doos 1751), is gedoopt op zondag 30 november 1788 te Gaast-Ferwoude of is gedoopt op zondag 30 november 1788 aldaar, is overleden op dinsdag 15 mei 1832 te Gaast (blad nr. 13).  Ykele werd 43 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

 

Landmilitie 20 Dec 1813

35 Boer Ykele Johannes geb 27 Nov 1788 wpl Gaast Johannes Hendriks

Hijlk Yekles

gehuwd timmerknegt 924 vraagt vrijstelling uit hoofde van gehuwd

 

 

Van Ykele en Joukje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Yke Ykeles de Boer is geboren op dinsdag 19 april 1814 te Gaast (akte nr. 16), is ongehuwd overleden op vrijdag 2 juni 1893 te gemeente Wonseradeel (93).  Yke werd 79 jaar, 1 maand en 14 dagen.

 

2 Hylk Yekeles de Boer, wonende te Gaast, is geboren op dinsdag 26 december 1815 aldaar (akte nr. 63), is overleden op woensdag 29 januari 1817 aldaar (blad nr. 8).  Hylk werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

 

3 Johannes Ykeles de Boer is geboren op maandag 27 oktober 1817 te Gaast, zie V-AJ.

 

4 Hielk Ykeles de Boer is geboren op maandag 12 februari 1821 te Gaast, zie V-AK.

 

5 Hotske Ykeles de Boer, naaister, wonende te Gaast, is geboren op vrijdag 28 februari 1823 aldaar (akte nr. 44), is ongehuwd overleden op maandag 6 september 1841 aldaar huis G. nr. 39.  Hotske werd 18 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

 

 

 

Generatie V

(van 1795 tot 1914)

 

 

In deze generatie zijn 37 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 138 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1877.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit gemeente Wonseradeel (18x), Exmorra (16x), Ferwoude (14x), Schettens (14x), Witmarsum (12x), Longerhouw (8x), Schraard (8x), Allingawier (6x), Gaast (6x), Piaam (6x), gemeente Hennaarderadeel (5x), Lollum (4x), Makkum (4x), Pingjum (3x), Workum (2x), Spannum (2x), Tjerkwerd (2x), Wons (2x), Akkrum, Exmorrazijl onder Exmorra, Arum en Idsegahuizum.

 

 

V-A Reinder Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (IV-A) en Afke Tjeerds van der Meer, boer, wonende te Gaast, is geboren op maandag 23 november 1795 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 6 december 1795 te Gaast-Ferwoude, is overleden op zondag 13 januari 1884 te gemeente Wonseradeel (13).  Reinder werd 88 jaar, 1 maand en 21 dagen.

 

Landmilitie 20 Dec 1813

200 Meer van der Reinder Tjalkes geb 23 Nov 1795 wpl Ferwoude Tjalke Reinders

Aafke Tjeerds

Ongehuwd Boerezoon 1762

 

Reinder trouwt op zaterdag 5 april 1823 te gemeente Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Freerks Wiersma, dochter van Freerk Jurjens Wiersma en Jeltje Lolles.  Antje, wonende te Hindeloopen, is geboren op zondag 9 juni 1799 aldaar, is gedoopt op zondag 23 juni 1799 aldaar, is overleden op woensdag 18 juni 1856.  Antje werd 57 jaar en 9 dagen.

 

Van Reinder en Antje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Tietje Reinders van der Meer is geboren op zaterdag 31 juli 1824 te Gaast, is overleden op donderdag 13 oktober 1881 te gemeente Wonseradeel (196).  Tietje werd 57 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 3 mei 1845 te gemeente Wonseradeel (35) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Age Bouwes Algera, zoon van Bouwe Baukes Algra en Baukje Ages Agema.  Age is geboren op zaterdag 1 april 1820 te Gaast (akte nr. 80), is overleden op zaterdag 21 mei 1887 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 96).  Age werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

 

2 Freerk Reinders van der Meer is geboren op maandag 27 maart 1826 te Gaast, is ongehuwd overleden op donderdag 13 december 1860 te gemeente Wonseradeel.  Freerk werd 34 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

 

3 Tjalke Reinders van der Meer, wonende te Gaast, is geboren op donderdag 26 maart 1829 aldaar, is overleden op zaterdag 7 november 1863 aldaar.  Tjalke werd 34 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Tjalke trouwt op donderdag 6 augustus 1863 te gemeente Wonseradeel op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Joukes Wiersma, dochter van Jouke Annes Wiersma en Tjitske Baukes Thijmstra.  Trijntje, wonende te Gaast, is geboren op vrijdag 31 december 1841 te Wons.

Trijntje was later gehuwd (2) met Wijpke Eerdes Feenstra.<5,6>

 

4 Jurjen Reinders van der Meer is geboren op woensdag 6 april 1831 te Gaast, is ongehuwd overleden op vrijdag 10 juni 1859 aldaar.  Jurjen werd 28 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

 

5 Aafke Reinders van der Meer is geboren op maandag 10 december 1832 te Gaast, zie VI-A.

 

6 Jeltje Reinders van der Meer is geboren op dinsdag 14 juli 1835 te Gaast, is overleden op zaterdag 23 april 1887 aldaar.  Jeltje werd 51 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jeltje trouwt op zaterdag 16 augustus 1856 te Gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Symons Heins, zoon van Simon Jans Heins en Aaltje Jans Kroonstra.  Jan, veehouder, kooltjer en diaken, is geboren op donderdag 8 juli 1830 te Gaast, is overleden op woensdag 23 april 1890 aldaar.  Jan werd 59 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

 

7 Lyckele Reinders van der Meer is geboren in 1837, is overleden op zondag 19 september 1852 te gemeente Wonseradeel (blad 35).  Lyckele werd 15 jaar.

 

 

V-B Tjeerd Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (IV-A) en Afke Tjeerds van der Meer, boerenarbeider, wonende te Oudega (W), is geboren op dinsdag 27 juni 1797 te Ferwoude, is gedoopt op zondag 2 juli 1797 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 7 december 1875 te Oudega (W).  Tjeerd werd 78 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 15 FAF/VAF.

063 Tjeerd Tjalkes  Pietertje Hantjes Walda  geh; zy van Gaast 19-2-1828.

 

Tjeerd trouwt op vrijdag 29 december 1815 op 18-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Anna Clara Leopolds Leyendekker, dochter van Leopold Leyendekker en Antje Hendriks de Pijper.  Anna is geboren op donderdag 14 juli 1791 te Koudum, is gedoopt op zondag 31 juli 1791 aldaar, is overleden op zondag 1 december 1816 te Ferwoude.  Anna werd 25 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

 

Van Tjeerd en Anna is een kind bekend:

 

1 Douwe Tjeerds van der Meer is geboren op donderdag 7 november 1816 te Ferwoude.

 

Tjeerd trouwt op zaterdag 22 april 1820 te gemeente Wonseradeel (nr. 15) op 22-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Pietertje Hantjes Walda ook genaamd Pyttertje, dochter van Haantje Pijtters Walda en Grietje Alles.  Pietertje, wonende te Oudega (W), te Ferwoude en te Longerhouw, is geboren op zaterdag 6 juli 1793 te Oudega, is gedoopt op zondag 14 juli 1793 te Oudega (W) (doopgetuige was Antje Wybrens), is overleden op woensdag 26 januari 1876 aldaar (akte nr. 16).  Pietertje werd 82 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

 

Van Tjeerd en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

 

2 Tjalke Tjeerds van der Meer is geboren op zaterdag 29 september 1821 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 3 mei 1825.  Tjalke werd 3 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

 

3 Hantje Tjeerds van der Meer is geboren op woensdag 25 december 1822 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 27 juli 1824.  Hantje werd 1 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

 

4 Douwe Tjeerds van der Meer is geboren op woensdag 25 december 1822 te Ferwoude, is overleden op donderdag 6 november 1834.  Douwe werd 11 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

 

5 Hotske Tjeerds van der Meer is geboren op donderdag 10 maart 1825 te Workum, zie VI-B.

 

6 Aafke Tjeerds van der Meer is geboren op dinsdag 3 november 1829 te Longerhouw, zie VI-C.

 

7 Grietje Tjeerds van der Meer is geboren op zaterdag 20 augustus 1831 te Longerhouw.

Grietje trouwt op vrijdag 24 juni 1859 op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Arjens van der Goot, zoon van Arjen Jacobs van der Goot en Sjoukjen Johannes Reitsma.  Johannes is geboren op zaterdag 10 augustus 1833, is overleden op donderdag 15 februari 1872.  Johannes werd 38 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

 

 

V-C Sytze Tjalkes van der Meer, zoon van Tjalke Reinders van der Meer (IV-A) en Afke Tjeerds van der Meer, boer, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 14 september 1801 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 te Longerhouw-Schettens of is gedoopt op zondag 4 oktober 1801 aldaar, is overleden op zaterdag 17 oktober 1840 te Ferwoude.  Sytze werd 39 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Sytze trouwt op zaterdag 1 september 1827 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Sytske Gerrits Gerritsen, dochter van Gerrit Doekles Gerritsen en Woltjen Gerlofs Hospes.  Sytske, boerin, wonende te Nijega (HON) en te Ferwoude, is geboren op dinsdag 6 december 1808 te Nijega (HON), is gedoopt op zondag 1 januari 1809, is overleden op woensdag 7 juli 1869 te Ferwoude.  Sytske werd 60 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Sytske was later gehuwd (2) met Dirk Sjoerds Postma.<7..10>

Sytske was later gehuwd (3) met Sjoerd Tjeerds IJbema.<11..14>

 

Van Sytze en Sytske zijn drie kinderen bekend:

 

1 Aafke Sytzes van der Meer is geboren op donderdag 23 juli 1829 te Ferwoude, zie VI-D.

 

2 Woltje Sijtzes van der Meer is geboren op vrijdag 29 maart 1833 te Ferwoude, zie VI-E.

 

3 Lykeltje Sijtzes van der Meer is geboren op donderdag 9 april 1835 te Ferwoude, zie VI-F.

 

 

V-D Tjitske Jans Hofstra, dochter van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Sijbrens Janstra, boerin, wonende te Schettens, is geboren op zaterdag 6 december 1806 te Longerhouw, is gedoopt op zondag 14 december 1806 te Longerhouw-Schettens, is overleden op vrijdag 3 juli 1840 te Schettens.  Tjitske werd 33 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Tjitske trouwt op zaterdag 13 februari 1830 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerd Baukes de Witte, zoon van Bauke Sjoerds de Witte en Aafke Klazes Brouwer.  Sjoerd, boer, wonende te Schettens, is geboren op zondag 28 juli 1805 aldaar, is gedoopt op zondag 11 augustus 1805 te Longerhouw-Schettens, is overleden op dinsdag 25 oktober 1859 te Schettens (blad nr. 69).  Sjoerd werd 54 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 7 FAF/VAF.

065  Sjoerd B. de Witte                    bel 26-4-1830; ovl 25-10-1859

 

Sjoerd was later gehuwd (2) met Trijntje Piers Hidma.<15..18>

 

Van Sjoerd en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

 

1 Aafke Sjoerds de Witte is geboren op maandag 8 november 1830 te Schettens (akte nr. 284), zie VI-G.

 

2 Jan Sjoerds de Witte is geboren op zaterdag 6 oktober 1832 te Schettens, zie VI-H.

 

3 Bauke Sjoerds de Witte is geboren op vrijdag 6 november 1835 te Schettens (blad nr. 118), is overleden op donderdag 3 oktober 1861.  Bauke werd 25 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Bauke trouwt op zaterdag 15 mei 1858 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Sjoerdtje Sijmons Scheepsma, dochter van Sijmon Klazes Scheepsma en Gerbrig Wijbrens Douma.  Sjoerdtje is geboren op donderdag 14 december 1837 te Schettens, is overleden op vrijdag 2 december 1921 aldaar.  Sjoerdtje werd 83 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Sjoerdtje was later gehuwd (2) met Klaas Dirks Reinsma.<19..22>

Sjoerdtje was later gehuwd (3) met Douwe Douwes de Boer.<23,24>

 

4 Trijntje Sjoerds de Witte is geboren op woensdag 18 juli 1838 te Schettens, zie VI-I.

 

 

V-E Siebren Jans Hofstra, zoon van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Sijbrens Janstra, is geboren op vrijdag 18 september 1812 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 17 augustus 1860 te Schraard.  Siebren werd 47 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Siebren trouwt op vrijdag 11 mei 1838 te gemeente Wonseradeel (38) op 25-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Wypkjen Dirks Noordmans, dochter van Dirk Jacobs Noordmans en Wiepkjen Jans Hiemstra.  Wypkjen is geboren op vrijdag 28 mei 1819, is overleden op zaterdag 12 april 1856 te gemeente Wonseradeel (blad 51).  Wypkjen werd 36 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

 

Van Siebren en Wypkjen is een kind bekend:

 

1 Wijpkje Sijbrens Hofstra is geboren op vrijdag 9 oktober 1840 te Schraard, zie VI-J.

 

Siebren trouwt op donderdag 29 januari 1857 te gemeente Wonseradeel op 44-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Ietje Oepkes Tilstra, dochter van Oepke Klases Tilstra en Yttje Jacobus van Diepenbos.  Ietje is geboren op vrijdag 7 april 1837 te Schraard (blad nr. 41), is overleden op zondag 6 december 1914 te Leeuwarden.  Ietje werd 77 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 

Van Siebren en Ietje zijn twee kinderen bekend:

 

2 Douwe Siebrens Hofstra is geboren op woensdag 21 april 1858 te gemeente Wonseradeel, is overleden op maandag 1 augustus 1859 aldaar.  Douwe werd 1 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

 

3 Hinke Sijbrens Hofstra, wonende te Hommerts, is geboren op dinsdag 23 oktober 1860 te Schraard, is overleden op vrijdag 28 januari 1898 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 25).  Hinke werd 37 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

 

 

V-F  Lijkeltje Jans Hofstra, dochter van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Sijbrens Janstra, dienstmeid en boerin, wonende te Makkum, is geboren op zondag 30 juli 1815 te Longerhouw (akte nr. 36), is overleden op vrijdag 23 mei 1879 te Wons (akte nr. 123).  Lijkeltje werd 63 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Lijkeltje trouwt op zaterdag 25 november 1837 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 42-jarige Taeke Deddes de Jong, zoon van Dedde Joosten de Jong en Aukjen Teekes Hanja.  Taeke, boer, wonende te Makkum, is geboren in 1795 te Workum, is overleden op zondag 6 december 1863 te gemeente Wonseradeel (blad 59).  Taeke werd 68 jaar.

Taeke was eerder gehuwd (1) met Antje Harmens Kamstra.<25..27>

 

Van Taeke en Lijkeltje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Dedde Taekes de Jong is geboren op zondag 20 mei 1838 te Makkum, is overleden op maandag 28 december 1908.  Dedde werd 70 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Dedde trouwt op donderdag 10 januari 1867 te gemeente Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Foekje Gosses Burghgraef, dochter van Gosse Franses Burghgraef en Aagje Broers Abbema.  Foekje is geboren op zaterdag 10 oktober 1846 te Wons, is overleden op woensdag 15 maart 1916.  Foekje werd 69 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

 

2 doodgeboren zoon is doodgeboren op donderdag 4 maart 1841 te Makkum.

 

3 doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 15 februari 1843 te Makkum (blad 8).

 

4 Trijntje Taekes de Jong is geboren op maandag 1 juli 1844 te Makkum (blad nr. 88), zie VI-K.

 

5 doodgeboren zoon is doodgeboren op zaterdag 17 oktober 1846 te gemeente Wonseradeel (49).

 

6 Aukjen Taekes de Jong is geboren op donderdag 23 maart 1854 te gemeente Wonseradeel (blad 54).

 

 

V-G Trijntje Jans Hofstra, dochter van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Sijbrens Janstra, wonende te Exmorra, is geboren op zaterdag 28 maart 1818 te Longerhouw, is overleden op zondag 8 april 1888 te Exmorra (akte nr. 66).  Trijntje werd 70 jaar en 11 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 11 mei 1833 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 39) op 15-jarige leeftijd met de 17-jarige Jan Annes Feenstra, zoon van Anne Jans Feenstra en Antje Sietses Politiek.  Jan, schipper, is geboren op zondag 27 augustus 1815 te Allingawier, is overleden op zondag 12 oktober 1873 te Exmorra.  Jan werd 58 jaar, 1 maand en 15 dagen.

 

Van Jan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Anne Jans Feenstra, wonende te Exmorra, is geboren op vrijdag 3 juli 1840 aldaar, is ongehuwd overleden op zondag 8 juli 1866 aldaar (blad nr. 43).  Anne werd 26 jaar en 5 dagen.

 

2 Trijntje Jans Feenstra, wonende te Exmorra, is geboren op dinsdag 2 mei 1843 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 15 november 1872 te Exmorra (blad nr. 60).  Trijntje werd 29 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 14 mei 1864 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met Klaas Noordebos.

 

3 Jan Jans Feenstra is geboren op vrijdag 5 april 1844 te Exmorra, is overleden op donderdag 15 februari 1872.  Jan werd 27 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

 

4 Antje Jans Feenstra is geboren op donderdag 7 mei 1846 te Exmorra, is overleden op donderdag 24 april 1879.  Antje werd 32 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

 

 

V-H Tietje Jans Hofstra ook genaamd Tetje, dochter van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Tjallings Sieswerda, wonende te Schraard, is geboren op maandag 27 mei 1822 te Longerhouw, is overleden op zaterdag 15 februari 1902 te Bolsward.  Tietje werd 79 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 18 mei 1844 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijbren Baukes Thijmstra, zoon van Bauke Ulbes Thijmstra en Trijntje Gatzes Bijlsma.  Sijbren, boer, wonende te Bolsward, te Wommels en te Schraard, is geboren op woensdag 24 januari 1821 aldaar, is overleden op vrijdag 9 december 1904 te Bolsward.  Sijbren werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

 

Van Sijbren en Tietje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Bauke Sijbrens Thijmstra is geboren op donderdag 12 september 1844 te Schraard (blad nr. 111), is overleden op woensdag 8 september 1880 te gemeente Hennaarderadeel (blad nr. 17).  Bauke werd 35 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

 

2 Ulbe Sijbrens Tijmstra is geboren op vrijdag 4 augustus 1854 te gemeente Hennaarderadeel (blad nr. 32).

 

3 Tjalling Sijbrens Tijmstra is geboren op dinsdag 2 december 1856 te gemeente Hennaarderadeel (blad nr. 53).

 

4 Trijntje Sijbrens Tijmstra is geboren op woensdag 16 februari 1859 te gemeente Hennaarderadeel (nr. 22).

 

5 Hotske Sijbrens Tijmstra is geboren op vrijdag 31 januari 1862 te gemeente Hennaarderadeel (nr. 11).

 

 

V-I   Hotske Jans Hofstra, dochter van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Tjallings Sieswerda, is geboren op zondag 14 december 1823 te Longerhouw, is overleden op maandag 14 januari 1861 te Schettens.  Hotske werd 37 jaar en 1 maand.

Hotske trouwt op zaterdag 18 mei 1844 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 40) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jetse Douwes Reitsma, zoon van Douwe Jetzes Reitsma en Aukjen Baukes Jansen.  Jetse, wonende te Schettens en te Bruindeer onder Allingawier, is geboren op woensdag 18 juli 1821 te Witmarsum, is overleden op woensdag 21 januari 1903 te Huizum.  Jetse werd 81 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

 

woont 13-05-1861 op no. 21 te Bruindeer o/ Allingawier.

 

Jetse was later gehuwd (2) met Anna Maria Deel.<28,29>

 

Van Jetse en Hotske zijn zes kinderen bekend:

 

1 Aukjen Jetses Reitsma is geboren op zondag 14 september 1845 te Schettens, zie VI-L.

 

2 Trijntje Jetses Reitsma is geboren op dinsdag 29 februari 1848 te Schettens, zie VI-M.

 

3 Akke Jetses Reitsma is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 te Schettens, is gereformeerd gedoopt, zie VI-N.

 

4 Douwe Jetses Reitsma, wonende te Schettens, is geboren op woensdag 8 juni 1853 aldaar, is overleden op zaterdag 14 januari 1854 aldaar (akte nr. 5).  Douwe werd 7 maanden en 6 dagen.

 

5 Tietje Jetses Reitsma is geboren op maandag 25 december 1854 te Schettens, is ned. herv. gedoopt, zie VI-O.

 

6 Ytje Jetses Reitsma is geboren op woensdag 17 juni 1857 te Schettens, is overleden op vrijdag 16 november 1888 te Baard.  Ytje werd 31 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Ytje trouwt op woensdag 9 mei 1877 te gemeente Sneek (akte nr. 15) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerrit Sjoerds Nijland, zoon van Sjoerd Gerrits Nijland en Sjoukje Pieters Boonstra.  Gerrit, boer, wonende te Oosterlittens en te Baard, is geboren op vrijdag 17 april 1857 te Oosterlittens, is ned. herv. gedoopt, is overleden op donderdag 22 november 1888 te Baard.  Gerrit werd 31 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

 

 

V-J  Tjeerd Jans Hofstra, zoon van Jan Tjeerds Hofstra (IV-B) en Trijntje Tjallings Sieswerda, wonende te Longerhouw en te Witmarsum, is geboren op zondag 5 september 1830 te Longerhouw, is overleden op zondag 25 oktober 1914 te Uitwellingerga.  Tjeerd werd 84 jaar, 1 maand en 20 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 15 FAF/VAF.

074 Tjeerd Jans Hofstra  Simontje Gosses Bootsma  geh; won Longerhouw; beide bel 22-4-1853;

074 Tjeerd Jans Hofsta  Simontje Gosses Bootsma   beide naar Witmarsum in 1859.

 

Tjeerd trouwt op zaterdag 24 mei 1851 op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Sijmontje Gosses Bootsma, dochter van Gosse Lieuwes Bootsma en Elisabeth Symons Ypma.  Sijmontje, wonende te Longerhouw en te Witmarsum, is geboren op zaterdag 28 mei 1831 te Burgwerd, is overleden op woensdag 17 juni 1914 te Gauw.  Sijmontje werd 83 jaar en 20 dagen.

 

Van Tjeerd en Sijmontje zijn tien kinderen bekend:

 

1   Jan Tjeerds Hofstra, wonende te Longerhouw, is geboren op vrijdag 21 november 1851 aldaar, is overleden op woensdag 29 september 1852 aldaar (blad nr. 37).  Jan werd 10 maanden en 8 dagen.

 

2   Jan Tjeerds Hofstra is geboren op donderdag 30 juni 1853 te gemeente Wonseradeel, zie VI-P.

 

3   Gosse Tjeerds Hofstra is geboren op zondag 17 juni 1855 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 18 februari 1859 te Witmarsum.  Gosse werd 3 jaar, 8 maanden en 1 dag.

 

4   Elisabeth Tjeerds Hofstra is geboren op woensdag 18 maart 1857 te Longerhouw, is overleden op maandag 1 juli 1878 te Akkrum.  Elisabeth werd 21 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

 

5   Trijntje Tjeerds Hofstra is geboren op vrijdag 22 maart 1861 te Witmarsum, is overleden op donderdag 26 mei 1927.  Trijntje werd 66 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

 

6   Gosse Tjeerds Hofstra is geboren op zaterdag 18 april 1863 te Witmarsum, is overleden op donderdag 25 februari 1864 aldaar.  Gosse werd 10 maanden en 7 dagen.

 

7   Gosse Tjeerds Hofstra is geboren op vrijdag 25 november 1864 te Witmarsum, is overleden op zondag 17 oktober 1943 te gemeente Wymbritseradeel.  Gosse werd 78 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

 

8   Lieuwe Tjeerds Hofstra is geboren op vrijdag 9 november 1866 te Witmarsum, is overleden op maandag 11 februari 1867 aldaar.  Lieuwe werd 3 maanden en 2 dagen.

 

9   Lieuwe Tjeerds Hofstra is geboren op woensdag 4 januari 1871 te Wons, is overleden op dinsdag 5 mei 1936 te Amsterdam.  Lieuwe werd 65 jaar, 4 maanden en 1 dag.

 

10 Tjalling Tjeerds Hofstra is geboren op maandag 3 september 1877 te Akkrum, is overleden op vrijdag 4 mei 1883 te Weidum.  Tjalling werd 5 jaar, 8 maanden en 1 dag.

 

 

V-K Tjeerd Sijbolts Wiersma, zoon van Sijbolt Taekes Wiersma (IV-C) en Douwtje Tjeerds Hofstra, boer, wonende te Workum, is geboren op maandag 4 februari 1811 aldaar, is overleden op vrijdag 19 augustus 1870 aldaar.  Tjeerd werd 59 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Tjeerd trouwt op woensdag 17 juni 1835 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wijtske Wijpkes Schotanus, dochter van Wijpke Nolles Schotanus en Lieuwkjen Michiels Tromp.  Wijtske is geboren op zondag 20 september 1812 te Gaastmeer, is overleden op zaterdag 3 september 1842 te Workum.  Wijtske werd 29 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

 

Van Tjeerd en Wijtske is een kind bekend:

 

1 Sijbolt Tjeerds Wiersma is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Workum, zie VI-Q.

 

 

V-L  Teeke Sybolts Wiersma, zoon van Sijbolt Taekes Wiersma (IV-C) en Douwtje Tjeerds Hofstra, boer, wonende te Longerhouw, is geboren in 1818, is overleden op vrijdag 4 mei 1900 te gemeente Franekeradeel (akte nr. 27).  Teeke werd 82 jaar.

Teeke trouwt op zaterdag 15 november 1845 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 81) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Tietje Pieters van de Witte, dochter van Pieter Jobs van de Witte en Janneke Hessels Abma.  Tietje, boerin, wonende te Longerhouw, is geboren op maandag 19 augustus 1811 te Pingjum (akte nr. 104), is gedoopt op zondag 8 september 1811 te Pingjum-Zurich, is overleden op zaterdag 17 juni 1848 te Longerhouw (blad nr. 36).  Tietje werd 36 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

 

Van Teeke en Tietje is een kind bekend:

 

1 doodgeboren zoon is doodgeboren op woensdag 5 augustus 1846 te Longerhouw.

 

 

V-M Tjeerd Douwes de Jong, zoon van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, boer, wonende te Schettens, is geboren op vrijdag 30 oktober 1818 te Longerhouw (akte nr. 215), is overleden op zaterdag 22 september 1894 te Schettens, is begraven aldaar.  Tjeerd werd 75 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

 

DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 15 FAF/VAF.

073 Tjeerd Douwes de Jong  Wapke Wibrens Bootsma   geh; won Schettens; beide bel 213-1849; zy ovl sep 1851.

 

Tjeerd trouwt op zaterdag 16 november 1844 te gemeente Wonseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Wapke Wybrens Boorsma, dochter van Wijbren Douwes Boorsma en Yttje Johannes Althuisius.  Wapke, wonende te Schettens, is geboren op donderdag 20 augustus 1818 te Hichtum, is overleden op dinsdag 26 augustus 1851 te Schettens.  Wapke werd 33 jaar en 6 dagen.

 

Van Tjeerd en Wapke is een kind bekend:

 

1 Douwe Tjeerds de Jong is geboren op maandag 2 augustus 1847 te Schettens, zie VI-R.

 

Tjeerd trouwt op zondag 5 oktober 1856 te gemeente Wonseradeel op 37-jarige leeftijd (2) met Maaike Hendriks Turkstra.  Maaike, wonende te Schettens, is overleden in 1916, is begraven aldaar.

 

Van Tjeerd en Maaike zijn drie kinderen bekend:

 

2 Hendrik Tjeerds de Jong, timmerman-aannemer, is geboren op maandag 24 augustus 1857 te Schettens, is overleden op vrijdag 31 januari 1930 te Koudum.  Hendrik werd 72 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 18 januari 1901 te Workum op 43-jarige leeftijd met de 24-jarige Wietske Sijbolts Wiersma, dochter van Sijbolt Tjeerds Wiersma en Martje Hinnes Visser.  Wietske is geboren op dinsdag 15 februari 1876 te Workum, is overleden op donderdag 25 februari 1943.  Wietske werd 67 jaar en 10 dagen.

 

3 Geertje Tjeerds de Jong is geboren op maandag 3 oktober 1859 te Schettens, zie VI-S.

 

4 Anne Tjeerds de Jong is geboren op vrijdag 6 september 1861 te Piaam, is overleden op vrijdag 30 december 1904, is begraven te Schettens.  Anne werd 43 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Anne was gehuwd met Doutzen Gerrits van der Meer, dochter van Gerryt Sytzes van der Meer en Hotske Douwes de Jong (V-R).  Doutzen is geboren op zondag 17 oktober 1858 te Ferwoude, is overleden op donderdag 5 januari 1950, is begraven te Schettens.  Doutzen werd 91 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

 

V-N Lijkeltje Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, boerin, wonende te Schettens en te Witmarsum, is geboren op zaterdag 16 september 1820 te Longerhouw (akte nr. 180), is overleden op donderdag 28 april 1904 te Lollum.  Lijkeltje werd 83 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Lijkeltje trouwt op zaterdag 16 november 1844 te Gemeente Wonseradeel [ akte A 74 ] op 24-jarige leeftijd met Foeke Douwes Wijnia, zoon van Douwe Jans Wijnia en Aagjen Foekes Wijnia.  Foeke, boer, wonende te Lollum en te Witmarsum, is geboren te Waaxens.

 

Van Foeke en Lijkeltje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Douwe Foekes Wijnia is geboren op zondag 27 juli 1845 te Lollum.

 

2 Aagje Foekes Wijnia is geboren op maandag 10 mei 1847 te Lollum.

 

3 Geertje Foekes Wijnia is geboren op woensdag 8 augustus 1849 te Witmarsum [ B 118 ].

 

4 Tietje Douwes Wijnia is geboren op maandag 29 december 1851 te Witmarsum.

 

5 Doutzen Foekes Wijnia is geboren op zondag 27 augustus 1854 te Witmarsum [ B127 ].

 

 

V-O Klaas Douwes de Jong, zoon van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, is geboren op zondag 14 april 1822 te Longerhouw.

Klaas trouwt op zaterdag 9 mei 1857 te gemeente Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Baukjen Klases Okma, dochter van Klaas Lolles Okma en Grietje Dirks Demmer.  Baukjen is geboren op dinsdag 29 januari 1833 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 8 mei 1897 te gemeente Wonseradeel (85).  Baukjen werd 64 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Baukjen was later gehuwd (2) met Hendrik Harmens de Jong.<30,31>

 

Van Klaas en Baukjen zijn vier kinderen bekend:

 

1 Lolle Klazes de Jong is geboren op woensdag 2 april 1856 te gemeente Wonseradeel (blad 41).

 

2 Douwe Klazes de Jong is geboren op donderdag 1 september 1859 te gemeente Wonseradeel (257).

 

3 Geertje Klazes de Jong is geboren op dinsdag 29 januari 1861 te gemeente Wonseradeel (35).

 

4 Klaas Klazes de Jong is geboren op donderdag 4 juni 1863 te gemeente Wonseradeel (46).

 

 

V-P Grietje Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, boerin, wonende te Piaam, is geboren op dinsdag 21 september 1824 te Longerhouw (akte nr. 206), is ned. herv. gedoopt, is overleden op maandag 25 november 1861 te Piaam.  Grietje werd 37 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 13 mei 1848 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 37) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gabe Jans Haarsma, zoon van Jan Gabes Haarsma en Grietje Sjoerds Postma.  Gabe, boer, wonende te Piaam, is geboren op zaterdag 10 november 1821 aldaar (akte nr. 261), is overleden op maandag 12 februari 1900 aldaar (akte nr. 43).  Gabe werd 78 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Gabe was later gehuwd (2) met Lijsbeth Burghgraef.<32>

 

Van Gabe en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Geertje Gabes Haarsma is geboren op zaterdag 28 juli 1849 te Piaam.

 

2 Grietje Gabes Haarsma is geboren op maandag 25 augustus 1851 te Piaam.

 

3 Jan Gabes Haarsma is geboren op dinsdag 27 december 1853 te Piaam.

 

4 Doutzen Gabes Haarsma is geboren op zondag 6 april 1856 te Piaam, zie VI-T.

 

5 Jelte Gabes Haarsma is geboren op zaterdag 17 november 1860 te Piaam.

 

 

V-Q Tietje Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, is geboren op zaterdag 30 december 1826 te Longerhouw (akte nr. 279), is overleden op donderdag 16 november 1871 te Bolsward.  Tietje werd 44 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 13 mei 1848 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jetze Jurjens Dijkstra, zoon van Jurjen Folkerts Dijkstra en Trijntje Tjerks Wiersma.  Jetze, landbouwer, is geboren op zaterdag 30 maart 1822 te Oudega (W), is overleden op dinsdag 11 november 1873 te Het Meer onder Heerenveen.  Jetze werd 51 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

 

Van Jetze en Tietje is een kind bekend:

 

1 Doutzen Jurjens Dijkstra is geboren op donderdag 10 februari 1853 te Longerhouw [ blad nr. 24 ], is overleden op vrijdag 1 januari 1875 te Everdingen.  Doutzen werd 21 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Doutzen trouwt op vrijdag 22 maart 1872 te gemeente Wonseradeel, [ akte nr. 15 ] op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Karel Eduard van Griethysen.  Karel, predikant, is geboren op zondag 22 maart 1846 te Ermelo, is overleden op zaterdag 5 mei 1923 te Apeldoorn.  Karel werd 77 jaar, 1 maand en 13 dagen.

 

 

V-R Hotske Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 19 oktober 1829 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, is overleden op maandag 11 januari 1864 te Ferwoude.  Hotske werd 34 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Hotske trouwt op zaterdag 14 mei 1853 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 50) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerryt Sytzes van der Meer.  Gerryt is geboren op donderdag 13 januari 1831 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 30 maart 1909 te gemeente Wonseradeel.  Gerryt werd 78 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Gerryt was later gehuwd (2) met Sibbeltje Wiegerts Bakker.<33,34>

 

Van Gerryt en Hotske zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Sietske Gerrits van der Meer is geboren op donderdag 30 maart 1854 te Ferwoude, is overleden op maandag 7 december 1908 te Hieslum.  Sietske werd 54 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Sietske trouwt op zaterdag 9 mei 1874 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Gerlof Tjeerds Wiersma, zoon van Tjeerd Sybolts Wiersma en Yke Gerlofs Bosma.  Gerlof is geboren op vrijdag 9 augustus 1850 te Workum, is overleden op donderdag 13 september 1877 aldaar.  Gerlof werd 27 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Sietske trouwt op donderdag 29 april 1880 te gemeente Workum (akte nr. 8) op 26-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hijlke Jans Heeres, zoon van Jan Hijlkes Heeres en Rigtje Sjerps Jansen.  Hijlke, wonende te Allingawier, is geboren op woensdag 31 januari 1849 aldaar, is overleden op zaterdag 27 september 1924 aldaar, is begraven aldaar.  Hijlke werd 75 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Hijlke was later gehuwd (2) met Feikje Foekes Tjeerdema.<35..38>

 

2 Douwe Gerrits van der Meer is geboren op vrijdag 5 oktober 1855 te Ferwoude, is overleden op maandag 9 maart 1857 aldaar.  Douwe werd 1 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

 

3 Geertje Gerrits van der Meer is geboren op zondag 14 juni 1857 te Ferwoude, is overleden op donderdag 23 oktober 1930.  Geertje werd 73 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 7 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Gosse Lolles Weerstra, zoon van Lolle Freerks Weerstra en Lijsberth Gosses Burghgraef.  Gosse, veehouder, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 1 augustus 1859 te Wons, is overleden op maandag 19 april 1915 te Ferwoude.  Gosse werd 55 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

 

4 Doutzen Gerrits van der Meer is geboren op zondag 17 oktober 1858 te Ferwoude, is overleden op donderdag 5 januari 1950, is begraven te Schettens.  Doutzen werd 91 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Doutzen was gehuwd met Anne Tjeerds de Jong, zoon van Tjeerd Douwes de Jong (V-M) en Maaike Hendriks Turkstra.  Anne is geboren op vrijdag 6 september 1861 te Piaam, is overleden op vrijdag 30 december 1904, is begraven te Schettens.  Anne werd 43 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

 

5 Sijtze Gerrits van der Meer ook genaamd Sietze, veehouder, wonende te Ferwoude, is geboren op zondag 16 december 1860 aldaar, is overleden op donderdag 31 december 1896 aldaar.  Sijtze werd 36 jaar en 15 dagen.

Sijtze trouwt op zaterdag 10 mei 1890 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 35) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Hinke Doekles Terpstra, dochter van Doekle Johanneszn Terpstra en Aukjen Ypes Jansen.  Hinke is geboren op maandag 12 februari 1866 te Pingjum, is overleden op vrijdag 17 december 1954 te Bolsward.  Hinke werd 88 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Hinke was later gehuwd (2) met Pieter Abes Aukema.<39,40>

Hinke was later gehuwd (3) met Ype Johannes Zijlstra.<41..44>

 

 

V-S Akke Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, is geboren op vrijdag 16 september 1831 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt.

Akke trouwt op zaterdag 6 mei 1854 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Bauke Ypes Jansen, zoon van Ype Baukes Jansen en Hincke Djurres Reitsma.  Bauke, boer, wonende te Schraard, is geboren op maandag 20 augustus 1832 te Longerhouw, is overleden op maandag 1 augustus 1892 te Schraard.  Bauke werd 59 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

 

Van Bauke en Akke zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Douwe Baukes Jansen is geboren in maart 1857 te Schraard, is overleden op maandag 26 april 1858 aldaar.  Douwe werd 1 jaar en 1 maand.

 

2 IJpe Baukes Jansen is geboren op maandag 7 november 1859 te Schraard.

 

3 Geertje Baukes Jansen is geboren op vrijdag 10 januari 1862 te Schraard.

Geertje trouwt op zaterdag 10 mei 1884 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 35) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Taekeles Westra, zoon van Teekle Rintjes Westra en Neeltje Rinzes Bootsma.  Jan is geboren op dinsdag 4 februari 1862 te Schraard.

 

4 Hinke Baukes Jansen is geboren op zondag 3 januari 1864 te Schraard, zie VI-U.

 

5 Doutje Baukes Jansen is geboren op maandag 18 december 1865 te Schraard, is overleden op maandag 6 februari 1950 te Sneek, is begraven te Schraard.  Doutje werd 84 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Doutje trouwt op zaterdag 7 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis IJsbrands de Haas, zoon van IJsbrand Cornelis de Haas en Antje Sybrens Jongma.  Cornelis is geboren op zondag 31 juli 1864 te Arum, is overleden op donderdag 7 november 1929 te Schraard.  Cornelis werd 65 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

 

 

V-T  Douwe Douwes de Jong, zoon van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, is geboren op dinsdag 17 december 1833 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt, is overleden op zondag 30 april 1911 aldaar.  Douwe werd 77 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Douwe trouwt op zaterdag 29 mei 1858 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 61) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Haebeltje Sijbrens Hannema, dochter van Sijbren Hantjes Hannema en Aaltje Cornelis Baarda.  Haebeltje is geboren op donderdag 28 oktober 1830 te Parrega, is overleden op zondag 22 september 1918 te Longerhouw.  Haebeltje werd 87 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

 

Van Douwe en Haebeltje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Geertje Douwes de Jong is geboren op woensdag 28 november 1860 te gemeente Wonseradeel.

 

2 Geertje Douwes de Jong is geboren op zaterdag 30 september 1865 te gemeente Wonseradeel.

 

 

V-U Doutzen Douwes de Jong, dochter van Douwe Tjeerds de Jong (IV-D) en Geertje Klazes de Boer, is geboren op woensdag 2 november 1836 te Longerhouw, is ned. herv. gedoopt.

Doutzen trouwt op zaterdag 29 mei 1858 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Wiebes Tilstra, zoon van Wiebe Martens Tilstra en Saapke Douwes Bangma.  Klaas is geboren op dinsdag 24 april 1832 te Wons, is overleden op zaterdag 24 augustus 1907 te Makkum.  Klaas werd 75 jaar en 4 maanden.

 

Van Klaas en Doutzen is een kind bekend:

 

1 Grietje Klazes Tilstra is geboren op zaterdag 9 oktober 1869 te Wons, is overleden op zaterdag 11 januari 1896.  Grietje werd 26 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 12 mei 1894 te gemeente Wonseradeel (21) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Sijbren Tjamkes de Witte, zoon van Tjamke Sijbrens de Witte en Woltje Sijtzes van der Meer (VI-E).  Sijbren is geboren op vrijdag 3 maart 1865 te Ferwoude.

 

 

V-V Taetske Fokkes Plantinga, dochter van Fokke Rientses Plantinga (IV-E) en Hotske Sieks Postma, is geboren op zondag 13 december 1801 te Bolsward, is overleden op zaterdag 23 december 1843 te Witmarsum.  Taetske werd 42 jaar en 10 dagen.

Taetske trouwt op zaterdag 12 mei 1827 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Tjalling Ages Westra, zoon van Age Klazes Westra en Sieuwke Paulus Wiersma.  Tjalling, boereknecht en arbeider, wonende te Kimswerd en te Witmarsum, is geboren op donderdag 25 oktober 1792 te Kimswerd, is gedoopt op dinsdag 4 december 1792 aldaar, is overleden op zondag 21 januari 1849 te Witmarsum.  Tjalling werd 56 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

Landmilitie 2 Dec 1813 GA. Won. doos 1751

364 Westra Tjalling Ages geb. 25 Octb: 1792 wpl. Kimswerd Age Klazes

Sjuke Paulus

Ongeh: Boereknegt 164 Lichaamsgebreken 

 

 

 

Van Tjalling en Taetske zijn drie kinderen bekend:

 

1 Hotske Tjallings Westra is geboren op donderdag 25 juni 1829 te Witmarsum.

 

2 Age Tjallings Westra is geboren op maandag 23 juli 1832 te Witmarsum, is ned. herv. gedoopt, zie VI-V.

 

3 Fokke Tjallings Westra, boereknecht, is geboren op donderdag 30 oktober 1834 te Witmarsum, is ongehuwd overleden op maandag 15 februari 1858 aldaar.  Fokke werd 23 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

 

V-W Wiebe Fokkes Plantinga, zoon van Fokke Rientses Plantinga (IV-E) en Hotske Sieks Postma, boereknecht, schipper, koopman en arbeider, wonende te Hennaard en te Spannum, is geboren op zaterdag 3 augustus 1811 te Bolsward, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar, is overleden op dinsdag 3 juni 1851 te Arum.  Wiebe werd 39 jaar en 10 maanden.

 

DTB 806 Lidm man N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 16 FAF/VAF.

071 Wybe Fokkes Plantinga      bel 26-4-1844; nr Lollum in 1844

 

Wiebe trouwt op zaterdag 7 mei 1842 te gemeente Wonseradeel op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Joukjen Pierius Lycklama À Nijeholt, dochter van Pierius Augustinus Lijklama Á Nijeholt en Tjitske Wijpkes van Popta.  Joukjen is geboren op dinsdag 30 januari 1821 te Arum, is overleden op dinsdag 30 juni 1857 aldaar.  Joukjen werd 36 jaar en 5 maanden.

 

DTB 806: lidm  vrouw N.H. Gemeente Longerhouw en Schettens 1682- 1850 blad 25 FAF/VAF.

070  Joukje Piers Lycklama  2e naam a Nijeholt; van Arum 27-11-1842;

070  Joukje Piers Lycklama  naar Lollum 21-10-1845.

 

Joukjen was later gehuwd (2) met Schelte Wijnsens Faber.<45..50>

 

Van Wiebe en Joukjen zijn vier kinderen bekend:

 

1 Fokke Wiebes Plantinga, arbeider, wonende te Allingawier, is geboren op zondag 5 maart 1843 te Schettens, is overleden op donderdag 4 mei 1893 te Exmorra.  Fokke werd 50 jaar, 1 maand en 29 dagen.

 

2 Tjitske Wiebes Plantinga is geboren op vrijdag 20 september 1844 te Lollum, [ akte nr. B115 ], zie VI-W.

 

3 Pier Wiebes Plantinga is geboren op dinsdag 30 november 1847 te Arum, [ akte nr. B 129 ].

 

4 Rients Wiebes Plantinga is geboren op zondag 3 maart 1850 te Lollum, [ akte nr. B 30 ].

 

 

V-X Siek Fokkes Plantinga, zoon van Fokke Rientses Plantinga (IV-E) en Hotske Sieks Postma, is geboren op zaterdag 3 augustus 1811 te Bolsward, is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar, is overleden op vrijdag 31 januari 1890 te gemeente Hennaarderadeel (blad 3).  Siek werd 78 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Siek trouwt op vrijdag 6 mei 1836 te gemeente Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Anke Thomasdr Sippens.  Anke is geboren op woensdag 22 mei 1816 te Wommels, is overleden op woensdag 22 november 1843.  Anke werd 27 jaar en 6 maanden.

 

Van Siek en Anke is een kind bekend:

 

1 Hotske Sieks Plantinga is geboren op woensdag 18 december 1839 te Spannum, zie VI-X.

 

Siek trouwt op zaterdag 3 oktober 1846 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 18) op 35-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Rigtje Sjoerds Tuinstra, dochter van Sjoerd Gerlofs Tuinstra en Akke Ydes Sjarda.  Rigtje is geboren op dinsdag 27 februari 1821 te Spannum, is overleden op zondag 18 februari 1900 te gemeente Hennaarderadeel.  Rigtje werd 78 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

 

Van Siek en Rigtje zijn twee kinderen bekend:

 

2 Akke Sieks Plantinga is geboren op woensdag 9 mei 1849 te Spannum, is overleden op zaterdag 6 oktober 1849 te gemeente Hennaarderadeel.  Akke werd 4 maanden en 27 dagen.

 

3 Akke Sieks Plantinga is geboren op zondag 28 december 1851 te gemeente Hennaarderadeel (106), is overleden op woensdag 20 maart 1929 te Franeker (29).  Akke werd 77 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Akke trouwt op woensdag 22 december 1869 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 47) op 17-jarige leeftijd met de 25-jarige Thomas Jacobs Sippens, zoon van Jacob Thomas Sippens en Jantje Klazes van Duur.  Thomas, koopman, is geboren op woensdag 5 juni 1844 te Hennaard, is overleden op dinsdag 20 september 1932 te Franeker.  Thomas werd 88 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

 

 

V-Y Marijke Jans Postma, dochter van Jan Sieks Postma (IV-F) en Arnolduske Wisses Dronrijp, is geboren op woensdag 6 mei 1812 te Witmarsum, is overleden op maandag 16 maart 1835 te Tjerkwerd.  Marijke werd 22 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Marijke trouwt op zaterdag 3 mei 1834 te gemeente Wonseradeel  op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Hanzes Zijsling, zoon van Hans Jans Zijsling en Ynskjen Djurres Reidsma.  Jan, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op vrijdag 12 juli 1811 aldaar, is gedoopt op zondag 28 juli 1811 te Tjerkwerd-Dedgum, is overleden op maandag 20 november 1882 te Tjerkwerd.  Jan werd 71 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<51>

Jan was later gehuwd (2) met Pietje Jacobs van der Goot.<52,53>

Jan was later gehuwd (3) met Sijbrig Murks Schukking.<54..67>

 

Van Jan en Marijke is een kind bekend:

 

1 Marijke Jans Zijsling is geboren op zondag 22 februari 1835 te Tjerkwerd, is overleden op maandag 16 maart 1835 aldaar, is begraven op donderdag 19 maart 1835 aldaar.  Marijke werd 22 dagen.

 

 

V-Z  Siek Jans Postma, zoon van Jan Sieks Postma (IV-F) en Arnolduske Wisses Dronrijp, kerkvoogd en boer, wonende te Exmorra, is geboren op zaterdag 16 juli 1814 te Witmarsum, is ned. herv. gedoopt, is overleden op zondag 9 december 1888 te Exmorra, is begraven aldaar.  Siek werd 74 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Siek trouwt op zaterdag 20 mei 1843 te gemeente Wonseradeel (nr. 26) op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerbrig Jacobs Rusticus ook genaamd Gerbrigje, dochter van Jacob Hotzes Rusticus en Mary Ykes Ykema.  Gerbrig is geboren op vrijdag 14 maart 1823 te Westhem, is overleden op zondag 11 december 1887.  Gerbrig werd 64 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

 

Van Siek en Gerbrig zijn veertien kinderen bekend:

 

1   Arnolduske Sieks Postma is geboren op vrijdag 30 augustus 1844 te Exmorra, zie VI-Y.

 

2   Jacob Sieks Postma is geboren op zondag 10 augustus 1845 te Exmorra, zie VI-Z.

 

3   Marij Sieks Postma is geboren op maandag 11 januari 1847 te Exmorra, is overleden op vrijdag 5 november 1897 te Scharnegoutum.  Marij werd 50 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Marij trouwt op zaterdag 1 mei 1875 te gemeente Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Foppe Thijsses Bruinsma, zoon van Thijs Foppes Bruinsma en IJbeltje Folkerts Zijlstra.  Foppe, boer, wonende te Schraard, te Bozum en te Scharnegoutum, is geboren op dinsdag 8 maart 1836 te Oudega (W), is overleden op dinsdag 28 juli 1903 te Scharnegoutum.  Foppe werd 67 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Foppe was eerder gehuwd (1) met Doutzen Ypes Jansen.<68,69>

 

4   Marijke Sieks Postma, wonende te Exmorra en te Nijland, is geboren op zaterdag 16 september 1848 te Exmorra, is overleden op woensdag 13 november 1935 te Bolsward.  Marijke werd 87 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Marijke trouwt op zaterdag 6 mei 1871 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Aurelius Jorrits Sijperda, zoon van Jorrit Baukes Sijperda en Jorritje Hotzes Jorritsma.  Aurelius, veehouder, wonende te Nijland, is geboren op zaterdag 28 april 1849 te Tjerkwerd, is overleden op zondag 5 februari 1911 te Hieslum, is begraven te Pingjum.  Aurelius werd 61 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

 

5   Jan Sieks Postma, wonende te Exmorra, is geboren op maandag 5 november 1849 aldaar, is overleden op zondag 23 september 1855 aldaar.  Jan werd 5 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

 

6   Okke Sieks Postma is geboren op zaterdag 8 februari 1851 te Exmorra, zie VI-AA.

 

7   Wisse Sieks Postma, kleermaker, is geboren op woensdag 18 augustus 1852 te Exmorra, is overleden op maandag 18 september 1922 te Witmarsum.  Wisse werd 70 jaar en 1 maand.

Wisse trouwt op zaterdag 12 november 1887 te gemeente Wonseradeel op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Aukje Klazes de Jong, dochter van Klaas Yebs de Jong en Afke Jochums van der Schaaf.  Aukje is geboren op zondag 13 november 1864 te Witmarsum, is overleden na 1945 te Apeldoorn.  Aukje werd minstens 81 jaar, 1 maand en 18 dagen.

 

8   Taetske Sieks Postma is geboren op dinsdag 11 april 1854 te Exmorra, is overleden op zaterdag 15 april 1905 te Arum.  Taetske werd 51 jaar en 4 dagen.

Taetske trouwt op zaterdag 1 mei 1875 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Jacobs van der Oudermeulen, zoon van Jacob van der Oudermeulen en Ymkje Tenckink.  Johannes, landbouwer, is geboren op donderdag 4 juni 1846 te Arum, is overleden op zaterdag 22 oktober 1892 aldaar.  Johannes werd 46 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

 

9   Jantje Sieks Postma, wonende te Exmorra, is geboren op vrijdag 5 oktober 1855 aldaar, is overleden op vrijdag 11 maart 1859 aldaar.  Jantje werd 3 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

 

10 Romkje Sieks Postma is geboren op vrijdag 7 augustus 1857 te Exmorra, is overleden op donderdag 11 mei 1893 te Makkum.  Romkje werd 35 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Romkje trouwt op woensdag 17 mei 1882 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Simon Bokkes Pollema, zoon van Bokke Symons Pollema en Aaltje Hendriks de Haan.  Simon is geboren op maandag 5 februari 1855 te Makkum, is overleden op donderdag 2 juli 1914 te Leeuwarden.  Simon werd 59 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

 

11 Jochumke Sieks Postma is geboren op vrijdag 14 januari 1859 te Exmorra, is overleden op maandag 9 maart 1914 aldaar.  Jochumke werd 55 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Jochumke trouwt op zaterdag 7 mei 1881 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Pier Djurres de Jong, zoon van Djurre Piers de Jong en Aafke Sjoerds de Witte (VI-G).  Pier, boer, wonende te Bolsward, is geboren op vrijdag 13 januari 1860 te Exmorra, is overleden op zaterdag 5 juni 1926 te Sneek.  Pier werd 66 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

 

12 Jan Sieks Postma, boer, is geboren op maandag 17 september 1860 te Exmorra, is overleden op woensdag 22 juli 1942 te Bolsward.  Jan werd 81 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 10 mei 1884 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertje Douwes de Jong.  Geertje is geboren op zaterdag 30 september 1865 te Longerhouw, is overleden op zaterdag 12 mei 1951.  Geertje werd 85 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

 

13 Yke Sieks Postma is geboren op maandag 21 september 1863 te Exmorrazijl onder Exmorra, zie VI-AB.

 

14 Aafke Sieks Postma is geboren op zaterdag 14 april 1877 te Tjerkwerd.

Aafke trouwt op zaterdag 10 mei 1902 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Broers Burghgraef, zoon van Broer Gosses Burghgraef en Jantje Piers de Boer.  Jacob, van boerenbedrijf, wonende te Schraard, is geboren op dinsdag 18 januari 1870 aldaar.

 

 

V-AA  Wisse Jans Postma, zoon van Jan Sieks Postma (IV-F) en Arnolduske Wisses Dronrijp, boer, is geboren op vrijdag 27 juni 1817 te Witmarsum, is overleden op maandag 11 april 1870 te Allingawier.  Wisse werd 52 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Wisse trouwt op zaterdag 12 augustus 1854 te gemeente Wonseradeel op 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Hinke Douwes Alkema, dochter van Douwe Hendriks Alkema en Aukjen Piers Broersma.  Hinke is geboren op donderdag 19 september 1822 te Exmorra, is overleden op donderdag 22 november 1888 te Tjerkwerd.  Hinke werd 66 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

 

Van Wisse en Hinke zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Arnolduske Wisses Postma is geboren op dinsdag 17 oktober 1854 te Exmorra.

 

2 Douwe Wisses Postma is geboren op maandag 28 januari 1856 te Allingawier.

 

3 Aukjen Wisses Postma is geboren op donderdag 5 maart 1857 te Allingawier.

 

4 Taetske Wisses Postma is geboren op donderdag 8 april 1858 te Allingawier, is overleden op woensdag 16 oktober 1895 te Tjerkwerd.  Taetske werd 37 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Taetske trouwt op zaterdag 19 mei 1877 te gemeente Wonseradeel (65) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Ype Johannes Zijlstra, zoon van Johannes Jacobs Zijlstra en Akke Ypes Jansen.  Ype is geboren op zaterdag 14 april 1855 te Lutkewierum (22), is overleden op woensdag 22 mei 1918 te Tjerkwerd (76).  Ype werd 63 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Ype was later gehuwd (2) met Hinke Doekles Terpstra (zie V-R.5).<70,71>

 

5 Marijke Wisses Postma is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 te Allingawier.

 

6 Doutzen Wisses Postma is geboren op zaterdag 28 september 1861 te Allingawier.

 

7 Jantje Wisses Postma is geboren op donderdag 28 september 1865 te Allingawier.

 

 

V-AB  Siek Sieks Postma, zoon van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, arbeider, is geboren op woensdag 21 december 1808 te Witmarsum, is overleden op zaterdag 9 september 1848 aldaar.  Siek werd 39 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Siek trouwt op zaterdag 31 maart 1838 te gemeente Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Janneke Paulus Aukema, dochter van Paulus Feikes Aukema en Rientje Cornelis Bakker.  Janneke is geboren op zondag 24 mei 1807 te Pingjum, is gedoopt op zaterdag 13 juni 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 26 februari 1853 te Witmarsum.  Janneke werd 45 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

 

Van Siek en Janneke is een kind bekend:

 

1 Paulus Sieks Postma is geboren op vrijdag 17 juli 1846 te gemeente Wonseradeel.

 

(blad 85)

 

 

 

V-AC  Hiltje Sieks Postma ook genaamd Hitje, dochter van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, dienstmeid, wonende te Witmarsum en te Pingjum, is geboren op zondag 3 december 1809 te Witmarsum, is overleden op donderdag 27 maart 1862 te Pingjum (blad nr. 2).  Hiltje werd 52 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Hiltje trouwt op zaterdag 5 mei 1832 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Elias Johannes Werkhoven, zoon van Johannes Klazes Werkhoven en Aaltje Hijlkes.  Elias is geboren op maandag 17 december 1810 te Pingjum, is overleden op maandag 8 maart 1886 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 63).  Elias werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

Van Elias en Hiltje is een kind bekend:

 

1 Jeltje Elias Werkhoven is geboren op zondag 21 oktober 1832 te Witmarsum, zie VI-AC.

 

 

V-AD  Taetske Sieks Postma, dochter van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, is geboren op zondag 27 juni 1813 te Witmarsum, is overleden op dinsdag 2 december 1873 te Pingjum.  Taetske werd 60 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Taetske trouwt op zaterdag 11 mei 1839 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jetze Dirks Thijmstra, zoon van Dirk Jetzes Thijmstra en Lysbet Feyes Schaafsma.  Jetze, boerenarbeider, wonende te Pingjum, is geboren op woensdag 5 mei 1813 aldaar, is overleden op maandag 6 februari 1899 te gemeente Wonseradeel (17) weduwnaar.  Jetze werd 85 jaar, 9 maanden en 1 dag.

 

Van Jetze en Taetske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Jeltje Jetzes Thijmstra is geboren op dinsdag 20 oktober 1840 te Pingjum (blad 131).

 

2 Lijsbeth Jetzes Thijmstra is geboren op donderdag 29 februari 1844 te Pingjum (blad 32), is overleden op woensdag 6 juli 1864 te gemeente Wonseradeel (41).  Lijsbeth werd 20 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

 

 

V-AE  Willem Sieks Postma, zoon van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, is geboren op donderdag 25 december 1817 te Witmarsum, is overleden op donderdag 29 december 1859 aldaar.  Willem werd 42 jaar en 4 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 17 mei 1845 te gemeente Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjettje Tjerks Dijkstra, dochter van Tjerk Doekles Dijkstra en Grietje Hettes Kuipers.  Tjettje, koemelkerse, wonende te Witmarsum, is geboren op donderdag 30 september 1819 te Pingjum, is ned. herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 10 januari 1908 te Allingawier.  Tjettje werd 88 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Tjettje was later gehuwd (2) met Fokke Pieters Reitsma.<72..75>

 

Van Willem en Tjettje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Siek Willems Potma is geboren op woensdag 14 januari 1846 te gemeente Wonseradeel (blad 6).

 

2 Grietje Willems Postma is geboren op zondag 29 juni 1851 te Witmarsum, zie VI-AD.

 

 

V-AF   Hotske Sieks Postma, dochter van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, wonende te Pingjum, is geboren op zaterdag 21 augustus 1819 te Witmarsum, is overleden op zaterdag 20 januari 1912 te Pingjum.  Hotske werd 92 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Hotske trouwt op zaterdag 8 mei 1841 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Jans van de Witte, zoon van Jan Pieters van de Witte en Trijntje Jans de Meer.  Jan, boerenarbeider, wonende te Pingjum, is geboren op vrijdag 7 augustus 1818 aldaar, is overleden op woensdag 1 september 1875 aldaar.  Jan werd 57 jaar en 25 dagen.

 

Van Jan en Hotske is een kind bekend:

 

1 Trijntje Jans van de Witte is geboren op dinsdag 5 november 1844 te Pingjum (blad 132).

 

 

V-AG  Ykke Sieks Postma, dochter van Siek Sieks Posthuma (IV-G) en Jeltje Harmens Kamstra, wonende te Pingjum, is geboren op zondag 23 oktober 1825 te Witmarsum, is overleden op dinsdag 26 mei 1914 te Pingjum (akte nr. 70).  Ykke werd 88 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Ykke trouwt op zaterdag 9 november 1850 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 102) op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Louw Jetzes de Jong, zoon van Jetze Louws de Jong en Japkjen Jacobs Oosterbaan.  Louw, boerenarbeider, wonende te Witmarsum, is geboren op woensdag 29 oktober 1828 aldaar, is overleden op zondag 19 september 1858 aldaar.  Louw werd 29 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

 

Van Louw en Ykke is een kind bekend:

 

1 Jetze Louws de Jong is geboren op dinsdag 6 april 1852, zie VI-AE.

 

Ykke trouwt op donderdag 5 juli 1860 te gemeente Wonseradeel (nr. 74) op 34-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Yke Hendriks Ykema, zoon van Hendrik Ykes Ykema en Hinke Meintes Terpstra.  Yke, arbeider, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 25 januari 1828 te gemeente Wymbritseradeel, is overleden op zondag 25 mei 1902 te gemeente Wonseradeel (nr. 115).  Yke werd 74 jaar en 4 maanden.

Yke was eerder gehuwd (1) met Geertje Pieters Dijkstra.<76,77>

 

 

V-AH  Auke Jans Jongsma, zoon van Jan Aukes Jongsma (IV-H) en Trijntje Tjittes de Jong, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren op maandag 27 maart 1815 te Gaast (akte nr. 18), is overleden op donderdag 15 maart 1860 te gemeente Wonseradeel.  Auke werd 44 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

 

Schenneburen

 

Auke trouwt op zaterdag 27 april 1839 te gemeente Wonseradeel (12) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Katharina Huites Groendijk, dochter van Huite Doekles Groendijk en Durkje Martynes Kasander.  Katharina, wonende te Gaast, is geboren op dinsdag 13 februari 1816 te Workum, is overleden op zondag 16 december 1866 aldaar.  Katharina werd 50 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

 

Schenneburen

 

 

 

Van Auke en Katharina zijn twee kinderen bekend:

 

1 Trijntje Aukes Jongsma is geboren op vrijdag 18 februari 1842 te Ferwoude.

 

2 Jan Aukes Jongsma is geboren op dinsdag 30 januari 1849 te Ferwoude.

 

 

V-AI Tiette Jans Jongsma ook genaamd Tiette en Tjette, zoon van Jan Aukes Jongsma (IV-H) en Trijntje Tjittes de Jong, arbeider, wonende te Idsegahuizum, is geboren op donderdag 26 september 1816 te Gaast (akte nr. 40) (akte nr. 40), is overleden op vrijdag 3 april 1857 te Idsegahuizum (blad nr. 13).  Tiette werd 40 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Tiette trouwt op vrijdag 17 mei 1850 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 62) op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Wiepkjen Pieters Tjaardstra ook genaamd Wiepkien, dochter van Pieter Binderts Tjaardstra en Hinke Jacobs van der Helm.  Wiepkjen, arbeidster, wonende te Makkum en te Idsegahuizum, is geboren op zaterdag 24 juni 1820 te Bolsward (akte nr. 82), is overleden op woensdag 5 februari 1902 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 26) (akte nr. 26).  Wiepkjen werd 81 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Wiepkjen was later gehuwd (2) met Pier Sybolts Attema.<78,79>

 

Van Tiette en Wiepkjen zijn twee kinderen bekend:

 

1 Trijntje Tjittes Jongsma is geboren op maandag 15 maart 1852 te Idsegahuizum (blad nr. 37), zie VI-AF.

 

2 Pieter Tjittes Jongsma is geboren op maandag 22 december 1856 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 7).

 

 

V-AJ   Johannes Ykeles de Boer, zoon van Ykele Johannes de Boer (IV-I) en Joukje Aukes Jongsma, is geboren op maandag 27 oktober 1817 te Gaast.

Johannes was gehuwd met Jantje Gerrits Wezel, dochter van Gerrit Willems Wezel en Jacoba Johans Kunée.  Jantje is geboren op zondag 25 januari 1824 te Kornwerd.

 

Van Johannes en Jantje is een kind bekend:

 

1 doodgeboren zoon is doodgeboren op dinsdag 16 december 1856 te gemeente Wonseradeel, is overleden (blad 74) (suppl.nr. 1-14).

 

 

V-AK  Hielk Ykeles de Boer, dochter van Ykele Johannes de Boer (IV-I) en Joukje Aukes Jongsma, is geboren op maandag 12 februari 1821 te Gaast, is overleden op maandag 14 februari 1910 te gemeente Wonseradeel (21).  Hielk werd 89 jaar en 2 dagen.

Hielk trouwt op vrijdag 30 mei 1845 te gemeente Wonseradeel (51) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Auke Fekkes Bijlsma, zoon van Fekke Huites Bijlsma en Klaaske Aukes Feenstra.  Auke is geboren op vrijdag 15 december 1815 te Gaast, is overleden op vrijdag 19 januari 1877 te gemeente Wonseradeel.  Auke werd 61 jaar, 1 maand en 4 dagen.

 

Van Auke en Hielk zijn vier kinderen bekend:

 

1 Klaaske Aukes Bijlsma is geboren op dinsdag 6 april 1847 te gemeente Wonseradeel.

 

2 Joukjen Aukes Bijlsma is geboren op dinsdag 2 november 1852 te gemeente Wonseradeel.

 

3 Joukjen Aukes Bijlsma is geboren op dinsdag 2 november 1852 te gemeente Wonseradeel.

 

4 Fekke Aukes Bijlsma is geboren op dinsdag 3 februari 1857 te gemeente Wonseradeel.

 

 

 

Generatie VI

(van 1816 tot 1950)

 

 

In deze generatie zijn 32 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 95 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1906.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Exmorra (24x), gemeente Wonseradeel (14x), Engwier (9x), Ferwoude (8x), Longerhouw (7x), Schettens (5x), Spannum (3x), Witmarsum (3x), Schraard (3x), Tjerkwerd (2x), Tzum (2x), Workum (2x), Wons (2x), Allingawier (2x), Idsegahuizum (2x), gemeente Franekeradeel (2x), Gaast, Herbayum, Kornwerd, Oudega (W), Piaam, Sneek en Nijhuizum.

 

 

VI-A  Aafke Reinders van der Meer, dochter van Reinder Tjalkes van der Meer (V-A) en Antje Freerks Wiersma, is geboren op maandag 10 december 1832 te Gaast.

Aafke trouwt op dinsdttag 11 mei 1858 te gemeente Wonseradeel (88) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Otte Dirks Reinsma, zoon van Dirk Ottes Reinsma en Heiltje Douwes Bakker.  Otte is geboren op woensdag 8 april 1835 te gemeente Wonseradeel (blad 44), is overleden op vrijdag 10 mei 1872 aldaar (blad 22).  Otte werd 37 jaar, 1 maand en 2 dagen.

 

Van Otte en Aafke is een kind bekend:

 

1 Dirk Ottes Reinsma is geboren op zondag 16 oktober 1859 te gemeente Wonseradeel (311).

 

 

VI-B  Hotske Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Tjalkes van der Meer (V-B) en Pietertje Hantjes Walda, is geboren op donderdag 10 maart 1825 te Workum, is overleden op maandag 22 mei 1865 te Oudega (W).  Hotske werd 40 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Hotske trouwt op zaterdag 8 mei 1847 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 22) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Uiltje Siemons Attema, zoon van Siemen Sieks Attema en Bregtje Uiltjes de Jong.  Uiltje is geboren op zondag 26 mei 1822 te Gaastmeer, is overleden op dinsdag 17 juni 1879 te Oudega (W).  Uiltje werd 57 jaar en 22 dagen.

Uiltje was later gehuwd (2) met Lamkje Boerstra.<80,81>

 

Van Uiltje en Hotske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Tjeerd Uiltjes Attema is geboren op vrijdag 1 februari 1850 te Nijhuizum, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 25 januari 1936 te Sneek.  Tjeerd werd 85 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Tjeerd trouwt op zaterdag 19 mei 1877 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 54) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Wietske Folkerts Attema ook genaamd Wytske.  Wietske is geboren op zaterdag 9 november 1850 te Gaastmeer.

 

2 Sytske Uiltjes Attema is geboren op donderdag 15 januari 1863 te Oudega (W), is overleden op woensdag 4 januari 1939 te Nijland.  Sytske werd 75 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Sytske trouwt op zaterdag 8 mei 1886 te gemeente Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Sjoerds Rusticus, zoon van Sjoerd Jacobs Rusticus en Jantje Jorrits Jorritsma.  Jacob, boer, wonende te Wolsum, is geboren op woensdag 12 april 1854 aldaar, is overleden op zaterdag 23 februari 1924 te Nijland.  Jacob werd 69 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

 

 

VI-C  Aafke Tjeerds van der Meer, dochter van Tjeerd Tjalkes van der Meer (V-B) en Pietertje Hantjes Walda, is geboren op dinsdag 3 november 1829 te Longerhouw, is overleden op donderdag 17 juni 1897 te Workum.  Aafke werd 67 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Aafke trouwt op zaterdag 12 mei 1849 te gemeente Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Gerben Aukes Stellingwerf, zoon van Auke Yemes Stellingwerf en Lijsbert Rienks Sybrandy.  Gerben is geboren op zaterdag 8 maart 1823 te Hommerts, is overleden op donderdag 3 februari 1859 te Workum.  Gerben werd 35 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

 

Van Gerben en Aafke zijn twee kinderen bekend:

 

1 Auke Gerbens Stellingwerf is geboren op dinsdag 2 april 1850, is overleden op zondag 17 juli 1859.  Auke werd 9 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

 

2 Tjeerd Gerbens Stellingwerf, landbouwer, wonende te Heidenschap, is geboren op zaterdag 4 september 1852, is overleden op zaterdag 29 mei 1937.  Tjeerd werd 84 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Tjeerd trouwt te Workum, trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1879 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Duttje Douwes Kooistra, dochter van Douwe Klases Kooistra en Antje Hendriks Kuipers.  Duttje, wonende te Schraard, is geboren op maandag 13 juli 1857 te Piaam (akte), is overleden op donderdag 2 juli 1931 te Schraard.  Duttje werd 73 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

 

Aafke trouwt op maandag 9 januari 1860 te gemeente Workum op 30-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Sybolt Feites Hofman ook genaamd Sibolt en Sijbolt, zoon van Feite Fokkes Hofman en Neeltje Gerrits Gerritsen.  Sybolt, boer, is geboren op dinsdag 3 mei 1831 te Nijega (HON) (akte nr. 43), is overleden op zondag 12 juni 1904 te Oudega (W).  Sybolt werd 73 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

eigenaar Koaipleats

 

 

Van Sybolt en Aafke zijn twee kinderen bekend:

 

3 Feite Siebolts Hofman, boer, is geboren op donderdag 7 februari 1861 te Workum, is overleden op zaterdag 22 februari 1936 te Den Helder.  Feite werd 75 jaar en 15 dagen.

 

4 Pietertje Siebolts Hofman is geboren op donderdag 22 januari 1863, is overleden op dinsdag 4 augustus 1953.  Pietertje werd 90 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Pietertje trouwt op zaterdag 14 december 1889 op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jouke Annes Osinga, zoon van Anne Joukes Osinga en Jantje Feites Couperus.  Jouke is geboren op woensdag 19 maart 1862, is overleden op woensdag 7 juni 1922.  Jouke werd 60 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

 

VI-D  Aafke Sytzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (V-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, is geboren op donderdag 23 juli 1829 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 februari 1879 te Sneek.  Aafke werd 49 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Aafke trouwt op donderdag 29 april 1847 te gemeente Wonseradeel (akte nr.A 14) op 17-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Sjoerds Ybema, zoon van Sjoerd Tjeerds IJbema en Grietje Jans Kamstra.  Jan, boer, wonende te Workum en te Ferwoude, is geboren op maandag 7 maart 1825 aldaar [ akte A 80 ], is overleden op dinsdag 18 oktober 1887 te Workum [ akte A 79 ].  Jan werd 62 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

 

Van Jan en Aafke zijn zes kinderen bekend:

 

1 Grietje Jans Ybema, wonende te Sneek, is geboren op maandag 21 februari 1848 te Ferwoude [ akte B 24 ], is ongehuwd overleden op maandag 2 september 1878 te Sneek [ akte A 171 ].  Grietje werd 30 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

 

2 Sytske Jans Ybema is geboren op woensdag 12 juni 1850 te Ferwoude, is overleden op maandag 22 mei 1871 aldaar.  Sytske werd 20 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Sytske trouwt op vrijdag 6 mei 1870 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Sijbrens de Vries, zoon van Sybren Joukes de Vries en Aafke Klazes Miedema.  Klaas is geboren op zondag 11 april 1847 te Pingjum.

 

3 Sytze Jans Ybema, veehouder, is geboren op dinsdag 31 augustus 1852 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 22 oktober 1927 te Workum [ akte A 31 ].  Sytze werd 75 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Sytze trouwt op donderdag 1 mei 1873 te gemeente Workum op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Roelofs Bijlsma, dochter van Roelof Eeukes Bijlsma en Trijntje Sjerps Hiemstra.  Dirkje is geboren op donderdag 7 april 1853 te Workum, is overleden op dinsdag 27 juli 1937 aldaar.  Dirkje werd 84 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

 

4 Sjoerd Jans Ybema is geboren op woensdag 21 februari 1855 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 mei 1858 aldaar.  Sjoerd werd 3 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

5 Sjoerd Jans Ybema, wonende te Workum, is geboren op maandag 28 maart 1859 te Ferwoude, is ongehuwd overleden op maandag 31 oktober 1881 aldaar [akte A 64 Workum ].  Sjoerd werd 22 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

 

6 Woltje Jans Ybema is geboren op zondag 28 juli 1861 te Ferwoude [ akte A251 ], is overleden op zaterdag 20 maart 1886.  Woltje werd 24 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Woltje trouwt op woensdag 21 december 1881 te Gemeent Wonseradeel [ akte A94 ] op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Herman Gert Ubbink, zoon van Gart Jan Ubbink en Johanna Theodora Polman.  Herman, predikant, wonende te Gaast, is geboren in 1855 te Doetinchem.

 

 

VI-E  Woltje Sijtzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (V-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, wonende te Ferwoude, is geboren op vrijdag 29 maart 1833 aldaar, is overleden op woensdag 3 maart 1897 aldaar, is begraven aldaar.  Woltje werd 63 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Woltje trouwt op vrijdag 14 mei 1852 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjamke Sijbrens de Witte, zoon van Sybren Baukes de Witte en Baukjen Baukes Jansen.  Tjamke, boer, wonende te Longerhouw, is geboren op zondag 5 september 1830 aldaar, is overleden op zondag 14 oktober 1917 te Ferwoude.  Tjamke werd 87 jaar, 1 maand en 9 dagen.

 

Van Tjamke en Woltje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Baukjen Tjamkes de Witte is geboren op dinsdag 22 februari 1853 te Gaast, zie VII-A.

 

2 Sytse Tjamkes de Witte is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Ferwoude, zie VII-B.

 

3 Sijbren Tjamkes de Witte is geboren op vrijdag 3 maart 1865 te Ferwoude.

Sijbren trouwt op zaterdag 12 mei 1894 te gemeente Wonseradeel (21) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Klazes Tilstra, dochter van Klaas Wiebes Tilstra (V-U) en Doutzen Douwes de Jong.  Grietje is geboren op zaterdag 9 oktober 1869 te Wons, is overleden op zaterdag 11 januari 1896.  Grietje werd 26 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

 

 

VI-F  Lykeltje Sijtzes van der Meer, dochter van Sytze Tjalkes van der Meer (V-C) en Sytske Gerrits Gerritsen, is geboren op donderdag 9 april 1835 te Ferwoude, is overleden op maandag 9 november 1908 te gemeente Haskerland weduwe,[akte 105].  Lykeltje werd 73 jaar en 7 maanden.

Lykeltje trouwt op donderdag 2 november 1854 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 36-jarige Jelle Wypkes Terpstra, zoon van Wiepke Jacobs Terpstra en Geertje Tjerks Hofstra.  Jelle is geboren op zaterdag 12 september 1818 te Wons, is overleden op donderdag 21 april 1898 te gemeente Schoterland [akte 78].  Jelle werd 79 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Van Jelle en Lykeltje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Wypke Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 4 augustus 1855 te gemeente Wonseradeel.

 

2 Sytske Jelles Terpstra is geboren op donderdag 23 oktober 1856 te gemeente Wonseradeel.

 

3 Geertje Jelles Terpstra is geboren op donderdag 23 december 1858 te gemeente Wonseradeel.

 

4 Aafke Jelles Terpstra is geboren op zondag 31 maart 1861 te gemeente Wonseradeel.

 

5 Sytze Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 3 september 1864 te gemeente Wonseradeel.

 

6 Aafke Jelles Terpstra is geboren op zaterdag 13 maart 1869 te gemeente Wonseradeel, is overleden op vrijdag 14 juni 1940 te Leeuwarden weduwe [akte nr. 463].  Aafke werd 71 jaar, 3 maanden en 1 dag.

 

 

VI-G  Aafke Sjoerds de Witte ook genaamd Aafke, dochter van Sjoerd Baukes de Witte (V-D) en Tjitske Jans Hofstra, is geboren op maandag 8 november 1830 te Schettens (akte nr. 284), is overleden op zondag 2 april 1871 te gemeente Wonseradeel (blad nr. 24).  Aafke werd 40 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Aafke trouwt op vrijdag 9 mei 1851 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 18) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Djurre Piers de Jong, zoon van Pier Pieters de Jong en Zijtske Djurres Reitsma.  Djurre, landbouwer, wonende te Exmorra, is geboren op vrijdag 30 mei 1828 aldaar, is overleden op zondag 23 december 1906 aldaar (akte nr. 171).  Djurre werd 78 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Djurre was later gehuwd (2) met Grietje Johannes Nijland.<82,83>

 

Van Djurre en Aafke zijn drie kinderen bekend:

 

1 Tjitske Djurres de Jong is geboren op zaterdag 10 april 1852 te Exmorra.

 

2 Sijtske Djurres de Jong is geboren op maandag 23 januari 1854 te Allingawier, zie VII-C.

 

3 Pier Djurres de Jong, boer, wonende te Bolsward, is geboren op vrijdag 13 januari 1860 te Exmorra, is overleden op zaterdag 5 juni 1926 te Sneek.  Pier werd 66 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Pier trouwt op zaterdag 7 mei 1881 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jochumke Sieks Postma, dochter van Siek Jans Postma (V-Z) en Gerbrig Jacobs Rusticus.  Jochumke is geboren op vrijdag 14 januari 1859 te Exmorra, is overleden op maandag 9 maart 1914 aldaar.  Jochumke werd 55 jaar, 1 maand en 23 dagen.

 

 

VI-H  Jan Sjoerds de Witte, zoon van Sjoerd Baukes de Witte (V-D) en Tjitske Jans Hofstra, boer, wonende te Idsegahuizum, is geboren op zaterdag 6 oktober 1832 te Schettens, is overleden op dinsdag 8 september 1925 te Schraard.  Jan werd 92 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 22 mei 1852 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Jetske Jorrits Jorritsma, dochter van Jorrit Meintes Jorritsma en Antje Sietses Rienstra.  Jetske is geboren op woensdag 29 augustus 1832 te Hichtum, is overleden op woensdag 23 augustus 1916 te Schraard.  Jetske werd 83 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

 

Van Jan en Jetske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Tjitske Jans de Witte is geboren op vrijdag 24 juni 1853 te Schettens (blad 58), is overleden op donderdag 19 oktober 1876 te Witmarsum.  Tjitske werd 23 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Tjitske trouwt op zaterdag 9 mei 1874 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Wypke Gerlofs Terpstra, zoon van Gerlof Wijpkes Terpstra en Sijtske Abes Brandsma.  Wypke is geboren op donderdag 5 april 1849 te Gaast (blad nr. 58).

Wypke was later gehuwd (2) met Teuntje Boelens.<84,85>

 

2 Jorrit Jans de Witte is geboren op donderdag 18 januari 1855 te Schettens, is overleden op zaterdag 29 januari 1898 te Makkum.  Jorrit werd 43 jaar en 11 dagen.

Jorrit trouwt op zaterdag 12 mei 1877 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Dirkje Jans Heeres, dochter van Jan Hijlkes Heeres en Rigtje Sjerps Jansen.  Dirkje is geboren op zondag 17 juni 1855 te Allingawier, is overleden op zaterdag 28 september 1889 te Idsegahuizum.  Dirkje werd 34 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Jorrit trouwt op zaterdag 15 februari 1890 te gemeente Wonseradeel op 35-jarige leeftijd (2) met prenataal Grietje Symens Humalda, dochter van Symen Sytzes Humalda en Dieuwke Pieters de Groot.  Grietje is geboren op zaterdag 29 januari 1898 te Miedum.

 

 

VI-I    Trijntje Sjoerds de Witte, dochter van Sjoerd Baukes de Witte (V-D) en Tjitske Jans Hofstra, is geboren op woensdag 18 juli 1838 te Schettens, is overleden op woensdag 24 juni 1863 aldaar.  Trijntje werd 24 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 12 mei 1860 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaas Dirks Reinsma, zoon van Dirk Ottes Reinsma en Heiltje Douwes Bakker.  Klaas is geboren op woensdag 9 mei 1838 te Wons, is overleden op zaterdag 15 januari 1870 te Schettens.  Klaas werd 31 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Klaas was later gehuwd (2) met Sjoerdtje Sijmons Scheepsma (zie V-D.3).<86,87>

 

Van Klaas en Trijntje is een kind bekend:

 

1 Durk Klazes Reinsma is geboren op donderdag 14 november 1861 te Schettens.

 

 

VI-J   Wijpkje Sijbrens Hofstra, dochter van Siebren Jans Hofstra (V-E) en Wypkjen Dirks Noordmans, is geboren op vrijdag 9 oktober 1840 te Schraard, is overleden op vrijdag 22 juni 1860 te gemeente Wonseradeel (blad 44).  Wijpkje werd 19 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Wijpkje trouwt op donderdag 21 april 1859 te gemeente Wonseradeel op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Ype Broers van Abbema, zoon van Broer Johans van Abbema en IJbeltje Baukes Jansen.  Ype is geboren op maandag 30 januari 1837 te Longerhouw, is overleden op dinsdag 14 maart 1876 te gemeente Wonseradeel.  Ype werd 39 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Ype was later gehuwd (2) met Okje Hotzes Rusticus.<88..91>

 

Van Ype en Wijpkje is een kind bekend:

 

1 Wijpkje Ypes van Abbema is geboren op zondag 3 juni 1860 te Longerhouw.

 

 

VI-K  Trijntje Taekes de Jong, dochter van Taeke Deddes de Jong (V-F) en Lijkeltje Jans Hofstra, is geboren op maandag 1 juli 1844 te Makkum (blad nr. 88), is overleden op donderdag 10 april 1930.  Trijntje werd 85 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 7 mei 1864 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Frans Gosses Burghgraef, zoon van Gosse Franses Burghgraef en Aagje Broers Abbema.  Frans is geboren op woensdag 30 december 1840 te Exmorra (blad 4) (suppl. nr. 1-4), is overleden op dinsdag 21 maart 1922 (nr. 57).  Frans werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

 

Van Frans en Trijntje is een kind bekend:

 

1 Aagje Franses Burghgraef is geboren op donderdag 26 mei 1870 te gemeente Wonseradeel (blad 44).

 

 

VI-L  Aukjen Jetses Reitsma ook genaamd Aukje, dochter van Jetse Douwes Reitsma (V-I) en Hotske Jans Hofstra, boerin, wonende te Exmorra en te Nijland, is geboren op zondag 14 september 1845 te Schettens, is overleden op woensdag 1 juli 1914 te Nijland.  Aukjen werd 68 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Aukjen trouwt op zaterdag 8 juni 1867 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 83) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Sieks Postma, zie VI-Z.

 

Woonden in 1869 op Engwier no. 1.

 

Van Jacob en Aukjen zijn negen kinderen bekend:

 

1 Hotske Jacobs Postma is geboren op zondag 29 december 1867 te Exmorra, is overleden op woensdag 29 januari 1868 aldaar.  Hotske werd 1 maand.

 

2 Hotske Jacobs Postma is geboren op zaterdag 16 oktober 1869 te Exmorra, is doopsgezind gedoopt, is overleden op maandag 17 november 1947 te Witmarsum.  Hotske werd 78 jaar, 1 maand en 1 dag.

Hotske trouwt op zaterdag 30 mei 1896 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 64) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Auke Abels Kooistra, zoon van Abel Wiarda Eeltjes Kooistra en Yfke Aukes Bonga.  Auke, boer, wonende te Witmarsum, is geboren op zaterdag 29 november 1862 aldaar, is doopsgezind gedoopt, is overleden op zondag 7 juni 1942 aldaar (akte nr. 80).  Auke werd 79 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Auke was eerder gehuwd (1) met Doutzen Tacoma.

 

3 Gerbrig Jacobs Postma is geboren op dinsdag 6 juni 1871 te Engwier.

 

4 Siek Jacobs Postma, wonende te Exmorra, is geboren op zaterdag 8 februari 1873 aldaar, is overleden op dinsdag 29 januari 1884 aldaar.  Siek werd 10 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

 

5 Trijntje Jacobs Postma is geboren op donderdag 3 september 1874 te Exmorra, is overleden op zaterdag 19 januari 1884 aldaar.  Trijntje werd 9 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

 

6 Arnolduske Jacobs Postma, wonende te Exmorra, is geboren op donderdag 21 december 1876 aldaar, is overleden op maandag 7 januari 1884 aldaar.  Arnolduske werd 7 jaar en 17 dagen.

 

7 Afke Jacobs Postma ook genaamd Akke is geboren op vrijdag 17 januari 1879 te Exmorra.

 

8 Jochumske Jacobs Postma, wonende te Exmorra, is geboren op vrijdag 24 juni 1881 aldaar, is overleden op donderdag 10 januari 1884 aldaar.  Jochumske werd 2 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

 

9 Pietje Jacobs Postma is geboren op dinsdag 17 oktober 1882 te Exmorra.

 

 

VI-M Trijntje Jetses Reitsma, dochter van Jetse Douwes Reitsma (V-I) en Hotske Jans Hofstra, is geboren op dinsdag 29 februari 1848 te Schettens, is overleden op donderdag 22 februari 1917 te Bozum (datum akte?).  Trijntje werd 68 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 29 mei 1869 te gemeente Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Wieger Jelles Wijnia, zoon van Jelle Wiegers Wijnia en Wiebrig Baukes Sieperda.  Wieger is geboren op vrijdag 14 november 1845 te Nijland, is overleden op vrijdag 18 december 1874.  Wieger werd 29 jaar, 1 maand en 4 dagen.

 

Van Wieger en Trijntje is een kind bekend:

 

1 Ruurdtje Wiegers Wijnia is geboren op vrijdag 21 maart 1873, zie VII-D.

 

Trijntje trouwt op zaterdag 18 november 1876 te gemeente Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Rienk Iemtes Sijbrandij, zoon van Iemte Jelles Sijbrandij en Sibbeltje Sjoerds Rusticus.  Rienk is geboren op dinsdag 26 november 1844 te Wommels, is overleden op zaterdag 15 februari 1908 te Bozum.  Rienk werd 63 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

 

 

VI-N  Akke Jetses Reitsma, dochter van Jetse Douwes Reitsma (V-I) en Hotske Jans Hofstra, wonende te Allingawier, te Wons, te Engwier en te Makkum, is geboren op dinsdag 22 oktober 1850 te Schettens, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zaterdag 3 mei 1924 te Makkum.  Akke werd 73 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Akke trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Sijberen Simons de Witte ook genaamd Siebren Siemens, zoon van Sijmon Sijbrens de Witte en Trijntje Hessels Wesselius.  Sijberen, boer, wonende te Wons en te Engwier, is geboren op woensdag 17 maart 1847 te Wons, is overleden op zaterdag 19 april 1919 te Engwier, is begraven te Wons.  Sijberen werd 72 jaar, 1 maand en 2 dagen.

 

Hij kwam in 1873 op de boerderij van Jacob Sieks Postma.

 

 

Van Sijberen en Akke zijn acht kinderen bekend:

 

1 Sjoukje Sijbrens de Witte is geboren op vrijdag 3 november 1871 te Wons, is gereformeerd gedoopt, zie VII-E.

 

2 Simon Sijbrens de Witte is geboren op dinsdag 6 januari 1874 te Engwier, zie VII-F.

 

3 Jetze Sijbrens de Witte is geboren op zaterdag 2 oktober 1875 te Engwier, zie VII-G.

 

4 Hotze Sijbrens de Witte is geboren op dinsdag 30 oktober 1877 te Engwier, is gereformeerd gedoopt, zie VII-H.

 

5 Trijntje Sijbrens de Witte, winkelierster, wonende te Makkum, is geboren op zondag 11 april 1880 te Engwier, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 29 oktober 1950 te Makkum.  Trijntje werd 70 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

 

6 Hotske Sijbrens de Witte is geboren op zaterdag 21 juli 1883 te Engwier, is overleden op vrijdag 4 juni 1886 aldaar.  Hotske werd 2 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

 

7 Hessel Sijbrens de Witte is geboren op vrijdag 2 april 1886 te Engwier, is overleden op vrijdag 4 juni 1886 aldaar.  Hessel werd 2 maanden en 2 dagen.

 

8 Aukje Sijbrens de Witte is geboren op maandag 4 februari 1889 te Engwier, is overleden op donderdag 17 maart 1921 te Makkum.  Aukje werd 32 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Aukje trouwt op woensdag 25 juli 1917 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 76) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Catrinus Lolkes Kleiterp, zoon van Lolke Kleiterp en Henderina Terpstra.  Catrinus is geboren op zondag 13 november 1892 te Makkum.

 

 

VI-O  Tietje Jetses Reitsma, dochter van Jetse Douwes Reitsma (V-I) en Hotske Jans Hofstra, wonende te Schettens, is geboren op maandag 25 december 1854 aldaar, is ned. herv. gedoopt, is overleden op zaterdag 17 april 1926 aldaar.  Tietje werd 71 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Tietje trouwt op zaterdag 9 augustus 1873 te gemeente Wonseradeel op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Broer Johans van Abbema, zoon van Johan Broers van Abbema en Neeltje Piers Lycklama Nijeholt.  Broer, boer, wonende te Witmarsum en te Longerhouw, is geboren op zaterdag 12 juni 1852 te Witmarsum, is overleden op zondag 17 augustus 1919 te Schettens.  Broer werd 67 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

 

Van Broer en Tietje zijn zeven kinderen bekend:

 

1 Hotske Broers van Abbema, wonende te Schettens en te Witmarsum, is geboren op zaterdag 4 april 1874 te Longerhouw, is overleden op donderdag 30 januari 1896 te Schettens.  Hotske werd 21 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hotske trouwt op zaterdag 18 mei 1895 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 43) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Pier Broers Burghgraef, zoon van Broer Gosses Burghgraef en Jantje Piers de Boer.  Pier, van boerenbedrijf, wonende te Schraard, is geboren op donderdag 21 december 1871 aldaar.

Pier was later gehuwd (2) met Ynskje Aukes van der Hoek.<92,93>

 

2 Neeltje Broers van Abbema is geboren op dinsdag 4 juli 1876 te Longerhouw, is overleden op zondag 30 juli 1876 aldaar.  Neeltje werd 26 dagen.

 

3 Johan Broers van Abbema is geboren op vrijdag 21 juni 1878 te Longerhouw, zie VII-I.

 

4 Neeltje Broers van Abbema, wonende te Witmarsum, is geboren op maandag 29 maart 1880 aldaar, is gereformeerd gedoopt.

Neeltje trouwt op zaterdag 19 september 1903 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Sjoerds de Witte, zoon van Sjoerd Sijbrens de Witte en Sijtske Rinses Koopal.  Jan, slager, wonende te Rauwerd, is geboren op zondag 27 februari 1876 te Nijland.

 

5 Aukje Broers van Abbema ook genaamd Aukjen, wonende te Witmarsum, is geboren op zondag 27 november 1881 te Longerhouw, is gereformeerd gedoopt.

Aukje trouwt op zaterdag 21 mei 1904 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 43) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Johans Bouma, zoon van Johan Bouma en Grietje van Netten.  Jan, veehouder, wonende te Scharnegoutum en te Heeg, is geboren op vrijdag 26 november 1880 te Scharnegoutum.

 

6 Japke Broers van Abbema is geboren op dinsdag 6 november 1883 te Longerhouw, is overleden op zondag 6 maart 1887 aldaar.  Japke werd 3 jaar en 4 maanden.

 

7 Jetze Broers van Abbema, boer, wonende te Witmarsum en te Bolsward, is geboren op vrijdag 19 december 1884 te Longerhouw, is gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 7 maart 1944.  Jetze werd 59 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Jetze trouwt op woensdag 11 mei 1910 te gemeente Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Lijsbeth Johannes Osinga, dochter van Johannes Johanneszn Osinga en Tietje Watzes Pruiksma.  Lijsbeth is geboren op maandag 17 juni 1889 te gemeente Wymbritseradeel.

 

 

VI-P  Jan Tjeerds Hofstra, zoon van Tjeerd Jans Hofstra (V-J) en Sijmontje Gosses Bootsma, is geboren op donderdag 30 juni 1853 te gemeente Wonseradeel, is overleden op maandag 16 juli 1923 te Wons, is begraven aldaar.  Jan werd 70 jaar en 16 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 31 mei 1873 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Aagje Lolles Weerstra, dochter van Lolle Freerks Weerstra en Lijsberth Gosses Burghgraef.  Aagje is geboren op woensdag 18 april 1855 te Wons, is overleden op donderdag 27 februari 1936 te Hartwerd, is begraven te Wons.  Aagje werd 80 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

 

Van Jan en Aagje is een kind bekend:

 

1 Tjeerd Jans Hofstra is geboren op zondag 14 december 1873 te Wons, is overleden op dinsdag 10 november 1942 te Leeuwarden.  Tjeerd werd 68 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

 

 

VI-Q  Sijbolt Tjeerds Wiersma, zoon van Tjeerd Sijbolts Wiersma (V-K) en Wijtske Wijpkes Schotanus, boer, is geboren op donderdag 23 juni 1842 te Workum, is overleden op dinsdag 22 oktober 1907 te Koudum.  Sijbolt werd 65 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Sijbolt trouwt op donderdag 20 april 1871 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Martje Hinnes Visser, dochter van Hinne Visser en Tettje Visser.  Martje is geboren op vrijdag 15 november 1839 te Wijckel, is overleden op zaterdag 15 januari 1898 te Workum.  Martje werd 58 jaar en 2 maanden.

 

Van Sijbolt en Martje is een kind bekend:

 

1 Wietske Sijbolts Wiersma is geboren op dinsdag 15 februari 1876 te Workum, is overleden op donderdag 25 februari 1943 te Koudum.  Wietske werd 67 jaar en 10 dagen.

Wietske trouwt op zaterdag 18 mei 1901 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Douwes de Jong, zoon van Douwe Tjeerds de Jong (VI-R) en Wijke Johannes Hengst.  Hendrik is geboren op dinsdag 10 juni 1879 te Kornwerd, is overleden op vrijdag 31 januari 1930 te Koudum.  Hendrik werd 50 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

 

 

VI-R  Douwe Tjeerds de Jong, zoon van Tjeerd Douwes de Jong (V-M) en Wapke Wybrens Boorsma, is geboren op maandag 2 augustus 1847 te Schettens, is overleden op donderdag 20 september 1906 te Workum.  Douwe werd 59 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Douwe trouwt op zaterdag 25 mei 1872 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wijke Johannes Hengst, dochter van Johannes Willems Hengst en Baukjen Doekles Yntema.  Wijke is geboren op dinsdag 26 mei 1846 te Gaast, is overleden op zondag 27 september 1925 te Ferwoude, is begraven te Schettens.  Wijke werd 79 jaar, 4 maanden en 1 dag.

 

Van Douwe en Wijke zijn twee kinderen bekend:

 

1 Boukje Douwes de Jong is geboren op maandag 3 maart 1873, is overleden in 1946 te Midlum.  Boukje werd 73 jaar.

 

2 Hendrik Douwes de Jong is geboren op dinsdag 10 juni 1879 te Kornwerd, is overleden op vrijdag 31 januari 1930 te Koudum.  Hendrik werd 50 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 18 mei 1901 te Workum op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Wietske Sijbolts Wiersma, dochter van Sijbolt Tjeerds Wiersma (VI-Q) en Martje Hinnes Visser.  Wietske is geboren op dinsdag 15 februari 1876 te Workum, is overleden op donderdag 25 februari 1943 te Koudum.  Wietske werd 67 jaar en 10 dagen.

 

 

VI-S  Geertje Tjeerds de Jong, dochter van Tjeerd Douwes de Jong (V-M) en Maaike Hendriks Turkstra, is geboren op maandag 3 oktober 1859 te Schettens.

Geertje was gehuwd met Tjalle Baukes Reitsma, zoon van Bauke Thyses Reitsma en Fettje Ypes Jansen.  Tjalle is geboren op zaterdag 8 februari 1862 te Schettens, is overleden op zondag 21 mei 1916 aldaar.  Tjalle werd 54 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

 

Van Tjalle en Geertje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Bauke Tjalles Reitsma is geboren op woensdag 18 november 1885 te Schettens, zie VII-J.

 

2 Maaike Tjalles Reitsma is geboren op zaterdag 20 september 1890 te Schettens.

Maaike trouwt op woensdag 18 juli 1917 te gemeente Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Heeres.  Jan is geboren op zondag 8 februari 1891.

 

 

VI-T  Doutzen Gabes Haarsma, dochter van Gabe Jans Haarsma (V-P) en Grietje Douwes de Jong, wonende te Ferwoude en te Witmarsum, is geboren op zondag 6 april 1856 te Piaam, is overleden op zondag 14 november 1920 te Witmarsum (akte nr. 129).  Doutzen werd 64 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Doutzen trouwt op zaterdag 13 mei 1882 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 45) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Baukes Jansen, zoon van Bauke Sjerps Jansen en Ynkjen Johannesdr Terpstra.  Jan is geboren op woensdag 5 maart 1856 te Parrega, is overleden op zaterdag 17 augustus 1940 te Bolsward.  Jan werd 84 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

 

Van Jan en Doutzen is een kind bekend:

 

1 Bauke Jans Jansen is geboren op maandag 30 april 1883 te Piaam.

Bauke trouwt op donderdag 21 september 1922 te gemeente Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd met de 34-jarige Lubbrig de Groot.  Lubbrig is geboren in 1888 te Oudega (W).

 

 

VI-U  Hinke Baukes Jansen, dochter van Bauke Ypes Jansen (V-S) en Akke Douwes de Jong, is geboren op zondag 3 januari 1864 te Schraard, is overleden op woensdag 4 maart 1925 te Wons.  Hinke werd 61 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Hinke trouwt op zaterdag 7 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sijbren Annes Elgersma, zoon van Anne Fetzes Elgersma en Hinke Douwes Reitsma.  Sijbren is geboren op donderdag 12 juni 1862 te Schraard, is overleden op zondag 8 maart 1936 te Bolsward.  Sijbren werd 73 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

 

Van Sijbren en Hinke zijn drie kinderen bekend:

 

1 Akke Sijbren Elgersma is geboren op woensdag 1 juni 1887 te Schraard.

 

2 Hinke Sijbrens Elgersma is geboren op maandag 17 september 1888 te Schraard, is overleden op dinsdag 27 januari 1920.  Hinke werd 31 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

 

3 Geertje Sijbrens Elgersma is geboren op donderdag 19 december 1889 te Schraard.

 

 

VI-V  Age Tjallings Westra, zoon van Tjalling Ages Westra (V-V) en Taetske Fokkes Plantinga, winkelman, wonende te Exmorra, is geboren op maandag 23 juli 1832 te Witmarsum, is ned. herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 15 oktober 1909 te Exmorra.  Age werd 77 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Age trouwt op zaterdag 3 mei 1862 te gemeente Wonseradeel (nr. 26) op 29-jarige leeftijd met de 17-jarige Marijke Willems de Vries, dochter van Willem Riemers de Vries en Anskjen Douwes Feenstra.  Marijke is geboren op maandag 6 mei 1844 te Gaast, is overleden op vrijdag 15 december 1922 te gemeente Wonseradeel (nr. 165).  Marijke werd 78 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

 

Van Age en Marijke zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Anskje Ages Westra is geboren op maandag 9 februari 1863 te gemeente Franekeradeel (nr. 22).

Anskje trouwt op zaterdag 26 mei 1888 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Hessel Fetzes Dijkstra, zoon van Fetze Sybrens Dijkstra en Pietje Hessels de Boer.  Hessel is geboren op donderdag 13 januari 1859 te Exmorra, is overleden op zondag 17 maart 1940 aldaar.  Hessel werd 81 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

 

2 Tjalling Ages Westra is geboren op woensdag 18 januari 1865 te Herbayum.

 

3 Willem Ages Westra is geboren op vrijdag 18 januari 1867 te gemeente Franekeradeel (nr. 11).

 

4 Pieter Ages Westra is geboren op maandag 27 november 1876 te Exmorra, zie VII-K.

 

5 Beitske Ages Westra is geboren op maandag 13 november 1882 te Exmorra, is overleden op donderdag 12 november 1942 te Schraard (akte nr. 131).  Beitske werd 59 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Beitske was gehuwd met Sjoerd van der Weide.

 

 

VI-W Tjitske Wiebes Plantinga, dochter van Wiebe Fokkes Plantinga (V-W) en Joukjen Pierius Lycklama À Nijeholt, is geboren op vrijdag 20 september 1844 te Lollum, [ akte nr. B115 ], is overleden op dinsdag 1 juni 1915.  Tjitske werd 70 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Tjitske trouwt op zaterdag 12 mei 1866 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Hielke Romkes Feenstra, zoon van Romke Uilkes Feenstra en Antje Jans Martens.  Hielke is geboren op zaterdag 5 december 1835 te Allingawier (blad nr. 130).

 

Van Hielke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Antje Hielkes Feenstra is geboren op donderdag 14 februari 1867 te Allingawier.

Antje trouwt op zaterdag 21 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjouke Fetzes Dijkstra.  Sjouke is geboren op zondag 2 februari 1862 te Exmorra.

 

2 Wybe Hielkes Feenstra is geboren op woensdag 22 juli 1874 te gemeente Wonseradeel (blad 56).

 

 

VI-X  Hotske Sieks Plantinga, dochter van Siek Fokkes Plantinga (V-X) en Anke Thomasdr Sippens, is geboren op woensdag 18 december 1839 te Spannum, is overleden op zondag 5 november 1882 aldaar.  Hotske werd 42 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Hotske trouwt op donderdag 12 mei 1864 te gemeente Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Evert Douwes Hilarides, zoon van Douwe Wierds Hylarides en Janke Everts Feenstra.  Evert, van boerenbedrijf en winkelier, wonende te Spannum, is geboren op donderdag 16 juni 1842 aldaar, is overleden op dinsdag 4 november 1873 aldaar.  Evert werd 31 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

 

Van Evert en Hotske is een kind bekend:

 

1 Douwe Everts Hijlarides is geboren op woensdag 9 juni 1869 te Spannum.

 

Hotske trouwt op zaterdag 24 oktober 1874 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 45) op 34-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Douwe Tjallings Reitsma, zoon van Tjalling Douwes Reitsma en Mintje Sjoerds Mensonides.  Douwe, slager, wonende te Spannum, is geboren op maandag 27 maart 1843 te Wommels, is overleden op woensdag 23 januari 1889 te Spannum.  Douwe werd 45 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Douwe was later gehuwd (2) met Hesseltje Meintes Brandsma.<94..99>

 

Van Douwe en Hotske zijn twee kinderen bekend:

 

2 Anke Douwes Reitsma is geboren op zaterdag 14 augustus 1875 te Spannum, zie VII-L.

 

3 Tjalling Douwes Reitsma is geboren op zaterdag 15 december 1877 te Spannum, zie VII-M.

 

 

VI-Y  Arnolduske Sieks Postma, dochter van Siek Jans Postma (V-Z) en Gerbrig Jacobs Rusticus, is geboren op vrijdag 30 augustus 1844 te Exmorra, is overleden op dinsdag 21 oktober 1913 te Arum (akte no. 126).  Arnolduske werd 69 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Arnolduske trouwt op zaterdag 7 mei 1864 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Doekele Douwes Steensma, zoon van Douwe Jetzes Steensma en Baukje Doekles Postma.  Doekele, bakker en kastelein, is geboren op vrijdag 26 augustus 1842 te Exmorra, is overleden op donderdag 27 december 1888 aldaar.  Doekele werd 46 jaar, 4 maanden en 1 dag.

 

Van Doekele en Arnolduske is een kind bekend:

 

1 N.N. is geboren op zondag 13 maart 1870, is overleden op zondag 13 maart 1870 te gemeente Barradeel (akte nr. 35).

 

 

VI-Z  Jacob Sieks Postma, zoon van Siek Jans Postma (V-Z) en Gerbrig Jacobs Rusticus, arbeider en boer, wonende te Exmorra en te Engwier, is geboren op zondag 10 augustus 1845 te Exmorra, is overleden op zondag 21 mei 1893 te Nijland.  Jacob werd 47 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 8 juni 1867 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 83) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Aukjen Jetses Reitsma, zie VI-L.

 

 

VI-AA Okke Sieks Postma, zoon van Siek Jans Postma (V-Z) en Gerbrig Jacobs Rusticus, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op zaterdag 8 februari 1851 te Exmorra, is overleden op zaterdag 5 april 1919 te Tjerkwerd.  Okke werd 68 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Okke trouwt op vrijdag 10 april 1874 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Sijtske Djurres de Jong, zie VII-C.

 

Van Okke en Sijtske zijn twee kinderen bekend:

 

1 Siek Okkes Postma, veehouder, wonende te Tjerkwerd, is geboren op woensdag 3 februari 1875 aldaar, is overleden op maandag 4 september 1961 aldaar.  Siek werd 86 jaar, 7 maanden en 1 dag.

 

2 Djurre Okkes Postma, veehouder, wonende te Exmorra, is geboren in 1881 te Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 9 mei 1939 te Exmorra.  Djurre werd 58 jaar.

 

 

VI-AB Yke Sieks Postma, zoon van Siek Jans Postma (V-Z) en Gerbrig Jacobs Rusticus, is geboren op maandag 21 september 1863 te Exmorrazijl onder Exmorra, is overleden op dinsdag 1 juni 1937 te Leeuwarden.  Yke werd 73 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Yke trouwt op zaterdag 3 mei 1890 te gemeente Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Hipkje Hinnes Couperus, dochter van Hinne Piers Couperus en Maaike Thomas Bakker.  Hipkje is geboren op dinsdag 24 augustus 1869 te Allingawier, is overleden op zaterdag 22 april 1944 te Sneek.  Hipkje werd 74 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 

Van Yke en Hipkje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Siek Ykes Postma, veehouder, is geboren op donderdag 26 februari 1891 te Exmorra, is overleden op maandag 24 november 1975 te Sneek.  Siek werd 84 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

 

2 Hinne Ykes Postma is geboren op zaterdag 29 april 1893 te Exmorra, is overleden op donderdag 8 januari 1914 te Sneek.  Hinne werd 20 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

 

3 Romke Ykes Postma is geboren op zaterdag 24 oktober 1896 te Exmorra.

 

4 Romkje Ykes Postma is geboren op donderdag 2 maart 1899 te Idsegahuizum.

 

5 Hinke Ykes Postma is geboren op woensdag 14 augustus 1901 te Exmorra, is overleden op zondag 16 februari 1902 aldaar.  Hinke werd 6 maanden en 2 dagen.

 

6 Anne Ykes Postma is geboren op zaterdag 3 november 1906 te Sneek, is overleden op zaterdag 27 april 1907 aldaar.  Anne werd 5 maanden en 24 dagen.

 

 

VI-AC Jeltje Elias Werkhoven, dochter van Elias Johannes Werkhoven (V-AC) en Hiltje Sieks Postma, wonende te Pingjum, is geboren op zondag 21 oktober 1832 te Witmarsum, is overleden op vrijdag 21 mei 1926 te Pingjum.  Jeltje werd 93 jaar en 7 maanden.

Jeltje trouwt op zaterdag 15 juli 1854 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Taede Tjeerds Zijlstra, zoon van Tjeerd Wattes Zijlstra en Lolkjen Taedes Walma.  Taede is geboren op maandag 10 september 1821 te gemeente Wymbritseradeel, is overleden op zaterdag 13 oktober 1855 te gemeente Wonseradeel.  Taede werd 34 jaar, 1 maand en 3 dagen.

 

Van Taede en Jeltje is een kind bekend:

 

1 Elias Taedes Zijlstra is geboren op vrijdag 23 maart 1855 te Witmarsum, zie VII-N.

 

Jeltje trouwt op zaterdag 15 mei 1858 te gemeente Wonseradeel (38) op 25-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Jan Annes Reitsma.  Jan is geboren op donderdag 8 november 1832 te Schraard.

 

Van Jan en Jeltje zijn vier kinderen bekend:

 

2 Anne Jans Reitsma is geboren op zondag 11 september 1859 te gemeente Wonseradeel (271).

 

3 Hittje Jans Reitsma is geboren op dinsdag 5 maart 1861 te gemeente Wonseradeel (77).

 

4 Johannes Jans Reitsma is geboren op zondag 4 mei 1862 te gemeente Wonseradeel (155).

 

5 Hittje Jans Reitsma is geboren op maandag 25 april 1864 te gemeente Wonseradeel (blad 36).

 

 

VI-AD Grietje Willems Postma, dochter van Willem Sieks Postma (V-AE) en Tjettje Tjerks Dijkstra, is geboren op zondag 29 juni 1851 te Witmarsum, is overleden op zondag 12 december 1926 aldaar.  Grietje werd 75 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 9 mei 1873 te gemeente Franekeradeel op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelis Hettes Blanksma, zoon van Hette Cornelis Blanksma en Akke Sikkes Brouwer.  Cornelis, winkelier, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 21 januari 1853 te Tzum.

 

Van Cornelis en Grietje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Tjettje Cornelis Blanksma is geboren op vrijdag 27 maart 1874 te Tzum, zie VII-O.

 

2 Akke Cornelis Blanksma is geboren op donderdag 4 november 1875 te Tzum, zie VII-P.

 

3 Willemke Cornelis Blanksma is geboren op woensdag 8 oktober 1884 te Witmarsum, is overleden op woensdag 22 mei 1974 te Bolsward.  Willemke werd 89 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Willemke trouwt op woensdag 26 mei 1920 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 65) op 35-jarige leeftijd met de 33-jarige Hantje Sjerps Jansen, zoon van Sjerp Baukes Jansen en Attje Keimpes Hannema.  Hantje, van boerenbedrijf en winkelier, wonende te Schettens en te Witmarsum, is geboren op maandag 13 september 1886 te Schettens, is overleden op donderdag 25 september 1930 te Witmarsum.  Hantje werd 44 jaar en 12 dagen.

Hantje was eerder gehuwd (1) met Aagje Freerks Weerstra.<100,101>

 

 

VI-AE Jetze Louws de Jong, zoon van Louw Jetzes de Jong (V-AG) en Ykke Sieks Postma, is geboren op dinsdag 6 april 1852, is overleden op dinsdag 8 december 1891.  Jetze werd 39 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Jetze was gehuwd met Tjitske Ynses Haitsma, dochter van Ynse Sjerps Haitsma en Baukjen Sierds Steeginga.  Tjitske is geboren op zaterdag 19 februari 1848 te Exmorra, is overleden op dinsdag 14 mei 1929 te Schettens.  Tjitske werd 81 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Tjitske was later gehuwd (2) met Anne Tietes Bruinsma.<102,103>

Tjitske was later gehuwd (3) met Tjalling Piers Spijksma.<104..107>

 

Van Jetze en Tjitske is een kind bekend:

 

1 Baukje Jetzes de Jong is geboren op maandag 3 februari 1873.

 

 

VI-AF  Trijntje Tjittes Jongsma, dochter van Tiette Jans Jongsma (V-AI) en Wiepkjen Pieters Tjaardstra, huishoudster, is geboren op maandag 15 maart 1852 te Idsegahuizum (blad nr. 37), is overleden op woensdag 21 maart 1934 aldaar (akte nr. 38).  Trijntje werd 82 jaar en 6 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 16 mei 1874 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 52) op 22-jarige leeftijd met Hotze Rusticus.

 

Van Hotze en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Wijpkje Hotzes Rusticus is geboren op zondag 28 februari 1875 te Idsegahuizum (blad nr. 19), zie VII-Q.

 

2 Romke Hotses Rusticus is geboren op woensdag 1 augustus 1877 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 257).

 

 

 

Generatie VII

(van 1848 tot 1975)

 

 

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1874 en 1928.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wons (13x), Makkum (11x), Menaldum (6x), Ferwoude (5x), Wommels (4x), gemeente Wonseradeel (3x), Engwier (3x), Tjerkwerd (2x), Schettens (2x), Exmorra (2x), gemeente Menaldumadeel, Bolsward en Achlum.

Er zijn momenteel nog 3 van de 60 kinderen in leven.

 

 

VII-A Baukjen Tjamkes de Witte ook genaamd Baukje, dochter van Tjamke Sijbrens de Witte (VI-E) en Woltje Sijtzes van der Meer, is geboren op dinsdag 22 februari 1853 te Gaast, is overleden op dinsdag 25 juni 1912 te 's-Gravenhage.  Baukjen werd 59 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Baukjen trouwt op zaterdag 4 mei 1872 te gemeente Wonseradeel op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Bouke Jorrits Sieperda, zoon van Jorrit Baukes Sijperda en Jorritje Hotzes Jorritsma.  Bouke, veehouder, is geboren op woensdag 3 maart 1847 te Tjerkwerd, is overleden op dinsdag 4 januari 1898 te Hindeloopen.  Bouke werd 50 jaar, 10 maanden en 1 dag.

 

Van Bouke en Baukjen is een kind bekend:

 

1 Woltje Boukes Sieperda, verpleegster, is geboren op zondag 21 juni 1874 te Bolsward, is overleden op vrijdag 19 februari 1943 te Amersfoort.  Woltje werd 68 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

 

 

VII-B Sytse Tjamkes de Witte, zoon van Tjamke Sijbrens de Witte (VI-E) en Woltje Sijtzes van der Meer, boer, is geboren op donderdag 15 oktober 1863 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 oktober 1945 aldaar, is begraven aldaar.  Sytse werd 81 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Sytse trouwt op zaterdag 7 mei 1887 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Sijtske Sjerps Jansen, dochter van Sjerp Ypes Jansen en Ytje Monzes Postma.  Sijtske is geboren op zaterdag 3 maart 1866 te Longerhouw, is overleden op vrijdag 30 mei 1930 te Ferwoude.  Sijtske werd 64 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

 

Van Sytse en Sijtske zijn vijf kinderen bekend:

 

1 Ytje Sytses de Witte is geboren op vrijdag 3 februari 1888 te Ferwoude, is overleden op dinsdag 9 oktober 1973 te Workum.  Ytje werd 85 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

 

2 Tjamke Sytses de Witte is geboren op zaterdag 5 april 1890 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 24 januari 1891 aldaar.  Tjamke werd 9 maanden en 19 dagen.

 

3 Tjamke Sytses de Witte is geboren op woensdag 14 september 1892 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 21 april 1900 aldaar.  Tjamke werd 7 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

 

4 Sjerp Sytses de Witte is geboren op maandag 15 oktober 1894 te Ferwoude, is overleden op woensdag 12 april 1972 aldaar.  Sjerp werd 77 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Sjerp trouwt op zaterdag 22 mei 1920 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Marijke Simon Schotanus, dochter van Simon Martens Schotanus en Anna Dijkstra.  Marijke is geboren op woensdag 8 februari 1899 te Workum, is overleden op dinsdag 24 mei 1977 aldaar.  Marijke werd 78 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

 

5 Woltje Sytses de Witte is geboren op woensdag 16 september 1903 te Ferwoude, is overleden op donderdag 4 november 1943 te Sneek.  Woltje werd 40 jaar, 1 maand en 19 dagen.

 

 

VII-C Sijtske Djurres de Jong, dochter van Djurre Piers de Jong (VI-G) en Aafke Sjoerds de Witte, wonende te Tjerkwerd, is geboren op maandag 23 januari 1854 te Allingawier, is overleden op donderdag 6 maart 1890 te Tjerkwerd.  Sijtske werd 36 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Sijtske trouwt op vrijdag 10 april 1874 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Okke Sieks Postma, zie VI-AA.

 

 

VII-D Ruurdtje Wiegers Wijnia, dochter van Wieger Jelles Wijnia (VI-M) en Trijntje Jetses Reitsma, is geboren op vrijdag 21 maart 1873.

Ruurdtje trouwt op zaterdag 9 mei 1896 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 7) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Ale Sijbrens Brouwer ook genaamd Alle, zoon van Sijbren Ales Brouwer en Jeltje Lolkes de Jong.  Ale is geboren op maandag 18 november 1872 te Lutkewierum, is overleden te Bozum.

 

Van Ale en Ruurdtje is een kind bekend:

 

1 Jeltje Ales Brouwer is geboren op zaterdag 8 oktober 1904 te Achlum, zie VIII-A.

 

 

VII-E Sjoukje Sijbrens de Witte, dochter van Sijberen Simons de Witte (VI-N) en Akke Jetses Reitsma, is geboren op vrijdag 3 november 1871 te Wons, is gereformeerd gedoopt, is overleden op woensdag 14 januari 1959 te Makkum.  Sjoukje werd 87 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Sjoukje trouwt op zaterdag 27 mei 1893 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 68) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jentje Annes Oostenveld, zoon van Anne Oostenveld en Wiepkje Bootsma.  Jentje, boereknecht, wonende te Gaast, is geboren op zondag 11 september 1870 te Workum, is overleden op donderdag 3 maart 1949 te Makkum.  Jentje werd 78 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

 

Van Jentje en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

 

1 Wiepkjen Annes Oostenveld is geboren op donderdag 10 oktober 1907 te Makkum.

 

2 Trijntje Jentjes Oostenveld is geboren op zaterdag 8 oktober 1910 te Makkum.

 

3 Sijbren Jentjes Oostenveld is geboren op maandag 5 januari 1914 te Makkum.

 

 

VII-F Simon Sijbrens de Witte, zoon van Sijberen Simons de Witte (VI-N) en Akke Jetses Reitsma, van boerenbedrijf en koemelker, wonende te Engwier en te Makkum, is geboren op dinsdag 6 januari 1874 te Engwier, is overleden op maandag 10 november 1947 te Sneek.  Simon werd 73 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Simon trouwt op zaterdag 26 mei 1900 te gemeente Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Sijtske Abes Brandsma, dochter van Abe Sijtzes Brandsma en Antje Gerlofs Terpstra.  Sijtske, wonende te Witmarsum, is geboren op woensdag 31 maart 1875 te Zurich, is overleden op zondag 28 juli 1940 te Makkum.  Sijtske werd 65 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

 

Van Simon en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

 

1 Sijbren Simons de Witte, landarbeider, wonende te Makkum, is geboren op zondag 2 oktober 1904 te Engwier, is overleden op donderdag 23 juni 1988 te Makkum.  Sijbren werd 83 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

 

2 Abe Simons de Witte is geboren op maandag 10 september 1906 te Engwier, is overleden op donderdag 13 september 1906 aldaar.  Abe werd 3 dagen.

 

3 Abe Simons de Witte is geboren op zaterdag 1 mei 1909 te Engwier.

 

 

VII-G Jetze Sijbrens de Witte, zoon van Sijberen Simons de Witte (VI-N) en Akke Jetses Reitsma, koopman en veehouder, wonende te Engwier, is geboren op zaterdag 2 oktober 1875 aldaar, is overleden op dinsdag 26 januari 1960 te Makkum.  Jetze werd 84 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jetze trouwt op zaterdag 20 mei 1905 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 53 op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Baukes Feenstra, dochter van Bauke Pieters Feenstra en Tjitske Tettero van Abbema.  Geertje, wonende te Schettens, is geboren op maandag 23 januari 1882 aldaar, is overleden op zaterdag 11 september 1965 te Voorthuizen.  Geertje werd 83 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

 

Van Jetze en Geertje zijn acht kinderen bekend:

 

1 Sijbren Jetzes de Witte is geboren op dinsdag 5 juni 1906 te Makkum.

 

2 Bauke Jetzes de Witte is geboren op zaterdag 27 juli 1907 te Makkum.

 

3 Simon Jetzes de Witte is geboren op vrijdag 24 december 1909 te Makkum.

 

4 Dirk Jetzes de Witte is geboren op dinsdag 27 januari 1914 te Makkum.

 

5 Hotze Jetzes de Witte is geboren op zaterdag 17 maart 1917 te Makkum.

 

6 Tjitske Jetzes de Witte is geboren op zaterdag 13 maart 1920 te Makkum.

 

7 Aukje Jetzes de Witte is geboren op donderdag 7 december 1922 te Makkum.

 

8 Tettro Jetzes de Witte is geboren op maandag 19 september 1927 te Makkum.

 

 

VII-H Hotze Sijbrens de Witte, zoon van Sijberen Simons de Witte (VI-N) en Akke Jetses Reitsma, veehandelaar, wonende te Engwier, is geboren op dinsdag 30 oktober 1877 aldaar, is gereformeerd gedoopt, is overleden op dinsdag 17 februari 1942 te Wons.  Hotze werd 64 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Hotze trouwt op woensdag 22 mei 1907 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 68) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertje Abes Brandsma, dochter van Abe Sijtzes Brandsma en Antje Gerlofs Terpstra.  Geertje, wonende te Witmarsum en te Wons, is geboren op zondag 21 juni 1885 aldaar.

 

Van Hotze en Geertje zijn elf kinderen bekend:

 

1   Antje Hotzes de Witte, wonende te Beilen, is geboren op zondag 12 april 1908 te Wons, is gereformeerd gedoopt.

 

2   Sijbren Hotzes de Witte is geboren op woensdag 14 april 1909 te Wons, is gereformeerd gedoopt.

 

3   Abe Hotzes de Witte is geboren op maandag 24 oktober 1910 te Wons, is gereformeerd gedoopt.

 

4   Akke Hotzes de Witte is geboren op dinsdag 24 december 1912 te Wons, is gereformeerd gedoopt.

 

5   Sijtske Hotzes de Witte is geboren op dinsdag 28 juli 1914 te Wons, is gereformeerd gedoopt.

 

6   Jetze Hotzes de Witte, wonende te Wons en te Hoogeveen, is geboren op donderdag 23 augustus 1917, is gereformeerd gedoopt.

 

7   Hesseltje Hotzes de Witte is geboren op dinsdag 7 oktober 1919 te Wons.

 

8   Sijmon Hotzes de Witte is geboren op vrijdag 31 oktober 1919 te Wons.

 

9   Sijke Hotzes de Witte is geboren op zondag 12 februari 1922 te Wons.

 

10 Hessel Hotzes de Witte is geboren op zondag 24 juni 1923 te Wons.

 

11 Hotsche Hotzes de Witte is geboren op maandag 3 december 1928 te Wons.

 

 

VII-I   Johan Broers van Abbema, zoon van Broer Johans van Abbema (VI-O) en Tietje Jetses Reitsma, boer, wonende te Schettens, is geboren op vrijdag 21 juni 1878 te Longerhouw, is overleden op zondag 6 april 1947 te Sneek, is begraven te Schettens.  Johan werd 68 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Johan trouwt op zaterdag 1 augustus 1903 te gemeente Wonseradeel (is gescheiden op dinsdag 28 april 1914 aldaar) op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Aaltje Hijltjes Pasma, dochter van Hijltje Pasma en Weike Puma.  Aaltje, wonende te Wons, is geboren op maandag 14 juni 1880 te Spannum.

 

Van Johan en Aaltje is een kind bekend:

 

1 Weike Johannes van Abbema is geboren in 1903.

 

Johan trouwt op woensdag 3 januari 1917 te gemeente Wonseradeel op 38-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Grietje Gerards Knorr, dochter van Gerard Knorr en Grietje Imkes Hiemstra.  Grietje is geboren op dinsdag 16 maart 1886 te Schettens, is overleden op woensdag 16 juni 1948 te Wolsum, is begraven te Longerhouw.  Grietje werd 62 jaar en 3 maanden.

 

 

VII-J  Bauke Tjalles Reitsma, zoon van Tjalle Baukes Reitsma (VI-S) en Geertje Tjeerds de Jong, is geboren op woensdag 18 november 1885 te Schettens, is overleden op donderdag 15 december 1966 aldaar.  Bauke werd 81 jaar en 27 dagen.

Bauke trouwt op woensdag 18 mei 1910 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Thomaske Nolles Schotanus, dochter van Nolle Schotanus en Sjoukje Wesselius.  Thomaske is geboren op donderdag 11 november 1886 te Longerhouw, is overleden op donderdag 13 juni 1968 te Idzega (W).  Thomaske werd 81 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

 

Van Bauke en Thomaske is een kind bekend:

 

1 Ype Baukes Reitsma, veehouder, wonende te Schettens en te Hommerts, is geboren op zondag 11 juni 1916 te Schettens.

Ype trouwt op zaterdag 22 juli 1843 te gemeente Wymbritseradeel prenataal met prenataal Ybeltje Huitema.  Ybeltje is geboren op vrijdag 18 februari 1916 te gemeente Wymbritseradeel.

 

 

VII-K Pieter Ages Westra, zoon van Age Tjallings Westra (VI-V) en Marijke Willems de Vries, is geboren op maandag 27 november 1876 te Exmorra, is overleden op maandag 3 februari 1908.  Pieter werd 31 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 27 mei 1899 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Baukje Jans Reitsma, dochter van Jan Douwes Reitsma en Geertje Jelles Eisma.  Baukje, wonende te Exmorra, te Makkum en te Dedgum, is geboren op zaterdag 9 december 1876 te Exmorra, is overleden op woensdag 20 augustus 1947 aldaar.  Baukje werd 70 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Baukje was later gehuwd (2) met Hans Klazes Koopmans.<108..111>

Baukje was later gehuwd (3) met Wieger Dirks Bakker.<112..115>

 

Van Pieter en Baukje zijn twee kinderen bekend:

 

1 Jan Pieters Westra is geboren op donderdag 14 februari 1901 te Exmorra.

 

2 Age Pieters Westra, slager, wonende te Exmorra, te Oosterend, te Pingjum en te USA, is geboren op zaterdag 16 april 1904 te Exmorra.

Age trouwt op woensdag 31 oktober 1928 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Eerdes Wiersma, dochter van Eerde Wiersma en Sijtske Piso.  Grietje, wonende te Pingjum, is geboren op zondag 25 maart 1906 te Hichtum.

 

 

VII-L Anke Douwes Reitsma, dochter van Douwe Tjallings Reitsma (VI-X) en Hotske Sieks Plantinga, is geboren op zaterdag 14 augustus 1875 te Spannum.

Anke trouwt op woensdag 3 mei 1899 te gemeente Baarderadeel (akte nr. 6) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Dirks Dikland, zoon van Durk Dikland en Geertje Johannes Bergsma.  Willem, bakkersknecht, wonende te Winsum, is geboren op donderdag 29 juli 1875 te IJlst.

 

Van Willem en Anke zijn acht kinderen bekend:

 

1 Dirk Willem Dikland is overleden op zaterdag 6 augustus 1904 te gemeente Menaldumadeel (akte nr. 120).

 

2 Janke Willems Dikland is geboren op maandag 15 juli 1901 te Menaldum, zie VIII-B.

 

3 Hotske Willems Dikland is geboren op vrijdag 25 juli 1902 te Menaldum, is overleden op woensdag 15 januari 1986.  Hotske werd 83 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Hotske was gehuwd met Anne Hoekstra.

 

4 Geertje Willems Dikland is geboren op vrijdag 10 juli 1903 te Menaldum.

 

5 Douwt Willems Dikland is geboren op donderdag 21 december 1905 te Menaldum.

Douwt was gehuwd met W. P. Dirksen.  W. is overleden op zondag 17 februari 1985.

 

6 Trijntje Willems Dikland is geboren op zondag 14 april 1907 te Menaldum.

Trijntje trouwt op donderdag 15 november 1923 te gemeente Menaldumadeel op 16-jarige leeftijd met de 25-jarige Oepke Jetzes Plat.  Oepke, aardappelhandelaar, wonende te Menaldum, is geboren op woensdag 8 december 1897, is ned. herv. gedoopt.

Oepke was later gehuwd (2) met Janke Willems Dikland (zie VIII-B).<116>

 

7 doodgeboren dochter is doodgeboren op dinsdag 27 oktober 1914 te gemeente Menaldumadeel.

 

8 Dirk Willem Willems Dikland, bakker, wonende te Menaldum, is geboren op donderdag 21 maart 1918 aldaar.

Dirk trouwt op dinsdag 20 oktober 1942 op 24-jarige leeftijd met Willemke Wiersma.

 

 

VII-M Tjalling Douwes Reitsma, zoon van Douwe Tjallings Reitsma (VI-X) en Hotske Sieks Plantinga, slager, wonende te Wommels, is geboren op zaterdag 15 december 1877 te Spannum, is overleden op donderdag 1 juli 1948 te Wommels.  Tjalling werd 70 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Tjalling trouwt op woensdag 14 mei 1902 te gemeente Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Pieters Fokkema, dochter van Pieter Minks Fokkema en Nieske Sikkes Beintema.  Antje is geboren op zondag 8 januari 1882 te Franeker, is overleden op maandag 22 oktober 1956 te Wommels.  Antje werd 74 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

 

Van Tjalling en Antje zijn zes kinderen bekend:

 

1 Douwe Tjallings Reitsma is geboren op vrijdag 12 juni 1903 te Wommels, is overleden op zondag 6 september 1914 aldaar.  Douwe werd 11 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

 

2 Pieter Tjallings Reitsma is geboren op dinsdag 25 oktober 1904, is gereformeerd gedoopt, zie VIII-C.

 

3 Nieske Tjallings Reitsma is geboren op maandag 25 december 1905 te Wommels, is verdronken op zaterdag 2 april 1910 aldaar.  Nieske werd 4 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

 

4 Yeb Tjallings Reitsma, slager, wonende te Emmer-Compascuum, is geboren op maandag 8 februari 1909 te Wommels, is overleden te Emmer-Compascuum.

 

5 Anne Tjallings Reitsma is geboren op woensdag 27 december 1911 te Wommels, is overleden op dinsdag 6 juli 1965 aldaar.  Anne werd 53 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

 

6 Nieske Tjallings Reitsma is geboren op woensdag 27 juni 1917.

 

 

VII-N Elias Taedes Zijlstra, zoon van Taede Tjeerds Zijlstra (VI-AC) en Jeltje Elias Werkhoven, arbeider, is geboren op vrijdag 23 maart 1855 te Witmarsum, is overleden op vrijdag 12 januari 1912 aldaar.  Elias werd 56 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Elias trouwt op donderdag 28 augustus 1879 te gemeente Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Gezina Pieters Karsten, dochter van Pieter Hendriks Karsten en Hieke Sybrens Reen.  Gezina, wonende te Witmarsum, is geboren op zondag 4 april 1858 te Makkum, is overleden op woensdag 18 juli 1928 te Witmarsum, is begraven aldaar.  Gezina werd 70 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

 

Van Elias en Gezina zijn twee kinderen bekend:

 

1 Jeltje Elias Zijlstra is geboren op woensdag 26 november 1879 te gemeente Wonseradeel, is overleden op vrijdag 9 mei 1913 te Leeuwarden.  Jeltje werd 33 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

 

2 Jan Elias Zijlstra is geboren op woensdag 6 augustus 1884 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 273).

Jan trouwt op woensdag 31 mei 1922 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 50) op 37-jarige leeftijd met de 29-jarige Riemke Cornelis Reinsma, dochter van Cornelis Reins Reinsma en Murkje Piers van de Witte.  Riemke, dienstbode, is geboren op vrijdag 24 maart 1893 te Wons.

 

 

VII-O Tjettje Cornelis Blanksma, dochter van Cornelis Hettes Blanksma (VI-AD) en Grietje Willems Postma, is geboren op vrijdag 27 maart 1874 te Tzum, is overleden op zondag 10 juli 1932 te Wons, is begraven aldaar.  Tjettje werd 58 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Tjettje trouwt op zaterdag 2 juni 1894 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Willem Fetzes Elgersma, zoon van Fetze Annes Elgersma en Joukje Willems van der Meer.  Willem, boer, wonende te Wons, is geboren op woensdag 11 december 1872 aldaar, is overleden op maandag 6 oktober 1947 aldaar.  Willem werd 74 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

 

Van Willem en Tjettje zijn vier kinderen bekend:

 

1 Fetze Willems Elgersma is geboren op zondag 22 april 1900 te Wons, is terechtgesteld op zaterdag 7 april 1945 te Makkum.  Fetze werd 44 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Fetze trouwt op woensdag 16 augustus 1922 te gemeente Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Sjoerdje Ypes Jansen.  Sjoerdje is geboren op zondag 20 juli 1902 te Makkum, is overleden op donderdag 15 september 1983, is begraven te Schraard.  Sjoerdje werd 81 jaar, 1 maand en 26 dagen.

 

2 Akke Willems Elgersma is geboren op dinsdag 24 september 1901 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 263).

 

3 Cornelis Willems Elgersma, boer, is geboren op woensdag 22 april 1903 te Wons.

Cornelis trouwt op woensdag 9 mei 1923 te gemeente Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje Douwes Yntema, dochter van Douwe Sjoukes Yntema en Jaitske Douwes Reitsma.  Jeltje, wonende te Tzum, is geboren op zaterdag 21 september 1901 te Piaam, is gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 6 februari 1983 te Wons.  Jeltje werd 81 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

 

4 Hette Willems Elgersma is geboren op dinsdag 20 december 1910 te Wons, zie VIII-D.

 

 

VII-P Akke Cornelis Blanksma, dochter van Cornelis Hettes Blanksma (VI-AD) en Grietje Willems Postma, wonende te Witmarsum, is geboren op donderdag 4 november 1875 te Tzum.

Akke trouwt op maandag 24 april 1899 te gemeente Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Bauke Sjerps Jansen, zoon van Sjerp Baukes Jansen en Attje Keimpes Hannema.  Bauke, landbouwer, wonende te Schettens, is geboren op vrijdag 19 oktober 1877 te Parrega.

 

Van Bauke en Akke is een kind bekend:

 

1 Sjerp Baukes Jansen, van boerenbedrijf, is geboren op maandag 2 juli 1900 te Schettens (akte nr. 199).

Sjerp trouwt op woensdag 17 mei 1922 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 30) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Geiske Hinnes van der Weide, dochter van Hinne Linzes van der Weide en Ynske Epëus Couperus.  Geiske, wonende te Idsegahuizum, is geboren op woensdag 27 juni 1900 te Parrega.

 

 

VII-Q Wijpkje Hotzes Rusticus, dochter van Hotze Rusticus (VI-AF) en Trijntje Tjittes Jongsma, is geboren op zondag 28 februari 1875 te Idsegahuizum (blad nr. 19).

Wijpkje trouwt op zaterdag 26 mei 1900 te gemeente Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Sijbren Sjoerds Nauta, zoon van Sjoerd Jelles Nauta en Antje Sijbrens Heinsma.  Sijbren, timmerknecht, wonende te Schraard, is geboren op dinsdag 25 januari 1876 aldaar.

 

Van Sijbren en Wijpkje is een kind bekend:

 

1 Sjoerd Sijbrens Nauta is geboren op zaterdag 10 augustus 1901, is overleden op woensdag 1 augustus 1984.  Sjoerd werd 82 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Sjoerd trouwt op woensdag 3 juni 1931 op 29-jarige leeftijd met Catharina Dijkstra.

 

 

 

Generatie VIII

(van 1874 tot heden)

 

 

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1927 en 1937.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wommels, Menaldum en Lollum.

Alle 4 kinderen zijn momenteel nog in leven.

 

 

VIII-A  Jeltje Ales Brouwer, dochter van Ale Sijbrens Brouwer (VII-D) en Ruurdtje Wiegers Wijnia, is geboren op zaterdag 8 oktober 1904 te Achlum, is overleden op dinsdag 23 maart 1937.  Jeltje werd 32 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Jeltje trouwt op woensdag 8 mei 1929 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Jans Fekkens.  Pieter, boer, wonende te Winsum, is geboren op zondag 7 februari 1904 te Wommels, is overleden op maandag 17 november 1975.  Pieter werd 71 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

 

Van Pieter en Jeltje is een kind bekend:

 

1 Geertje Pieters Fekkens is geboren op donderdag 1 maart 1934 te Wommels.

Geertje trouwt in 1954 op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Paulus Migchiels Reitsma, zoon van Micchiel Douwes Reitsma en Trijntje Paulus van der Velde.  Paulus, boer, wonende te Wommels, is geboren op vrijdag 25 april 1930 aldaar, is overleden op vrijdag 23 september 1994 aldaar.  Paulus werd 64 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

 

 

VIII-B  Janke Willems Dikland, dochter van Willem Dirks Dikland (VII-L) en Anke Douwes Reitsma, wonende te Menaldum, is geboren op maandag 15 juli 1901 aldaar, is overleden op zondag 16 december 1928 te Leeuwarden.  Janke werd 27 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Janke was gehuwd met Oepke Jetzes Plat, zie VII-L.6.

 

Van Oepke en Janke is een kind bekend:

 

1 Hotske Oepkes Plat is geboren op zaterdag 1 oktober 1927 te Menaldum.

Hotske trouwt op donderdag 11 oktober 1951 te Menaldum op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Arjen Dirks Wassenaar.  Arjen is geboren op vrijdag 9 mei 1924, is ned. herv. gedoopt, is overleden op woensdag 5 juni 1996 te Menaldum.  Arjen werd 72 jaar en 27 dagen.

 

 

VIII-C Pieter Tjallings Reitsma, zoon van Tjalling Douwes Reitsma (VII-M) en Antje Pieters Fokkema, slager, wonende te Lollum, is geboren op dinsdag 25 oktober 1904, is gereformeerd gedoopt, is overleden op vrijdag 28 oktober 1994 aldaar.  Pieter werd 90 jaar en 3 dagen.

Pieter was gehuwd met Riemke Sijtzes Greijdanus, dochter van Sijtze Greijdanus en Geertje Hamersma.

 

Van Pieter en Riemke is een kind bekend:

 

1 Tjalling Douwes Reitsma, wonende te Lollum en te Ferwerd, is geboren op woensdag 10 maart 1937 te Lollum.

 

 

VIII-D Hette Willems Elgersma, zoon van Willem Fetzes Elgersma (VII-O) en Tjettje Cornelis Blanksma, boer en taxateur, is geboren op dinsdag 20 december 1910 te Wons.

Hette trouwt op woensdag 4 mei 1932 te gemeente Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Aagje Jelles Mensonides, dochter van Jelle Jans Mensonides en Klaaske Lieuwes Wesselius.  Aagje is geboren op zondag 20 augustus 1911 te Exmorra.

 

Van Hette en Aagje is een kind bekend:

 

1 Tjettje Hettes Elgersma is geboren in 1935.

 

 

 

Noten

 

      Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 3 mei 2013 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20120621 door D.M. Bonnema, P.J. Troelstrawei 1E, 9001 CR GROU.

1)   Age trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1778 te Ferwoude met Jetske.

2)   Jetske Pieters, dochter van Pijter Rintjes en Trijntje Klases. Jetske, wonende te Ferwoude, is geboren op zaterdag 28 augustus 1756 te Parrega, is gedoopt op zondag 12 september 1756 te Parrega-Hieslum-Greonterp, is overleden op donderdag 17 juli 1800 te Gaast. Jetske werd 43 jaar, 10 maanden en 19 dagen.    Curatoren Fokke Ruurds huisman onder Bolsward en Andries Cornelis Deinum te Workum.    Won. O6 fol. 55. dd. 20-4-1805  Cur: Douwe Hessels (Yntema?) huisman onder Gaast (oom van vaderszijde als adm, Wybren Pieters te Oudega (oom van moederszijde) als adj. en dr. R. Muntz, secretaris van Wonseradeel als adj (deze beëindigd in 4-5-1805)  Over Pieter Ages 21 jaar, Sytse Ages 19 jaar, Baukjen Ages 14 jaar, Trijntje Ages 11 jaar, Antje Ages 8 jaar, Jetske Ages 4 jaar, kinderen van wijlen Age Ages in leven huisman te Ferwoude en van zijn eerste vrouw wijlen Jetske Pieters.

3)   Sjieuwkjen trouwt op donderdag 22 juni 1876 te Workum met Anne.

4)   Anne Oosterveld. Anne, arbeider, is geboren op zondag 21 september 1823 te Koudum, is overleden op zondag 13 januari 1889 te Ferwoude. Anne werd 65 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

5)   Trijntje trouwt op zaterdag 13 mei 1865 te gemeente Wonseradeel met Wijpke.

6)   Wijpke Eerdes Feenstra, zoon van Eerde Jans Feenstra en Dieuwke Wypkes Postma. Wijpke, wonende te Allingawier en te Exmorra, is geboren op zondag 7 juli 1839 te Allingawier, is overleden op dinsdag 7 maart 1893. Wijpke werd 53 jaar en 8 maanden.

7)   Sytske trouwt op zaterdag 22 maart 1845 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 10) met Dirk.

8)   Dirk trouwt op dinsdag 29 september 1840 te gemeente Wonseradeel (nr. 71) met Jeltje.

9)   Jeltje Abes Brandsma, dochter van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorrits Jorritsma. Jeltje, boerin, wonende te Ferwoude, is geboren op maandag 7 augustus 1820 te Schraard (akte nr. 154), is overleden op woensdag 17 mei 1843 te Ferwoude (blad nr. 24). Jeltje werd 22 jaar, 9 maanden en 10 dagen.  Jeltje was later gehuwd (2) met N.N..

10) Dirk Sjoerds Postma, zoon van Sjoerd Sjoerds Postma en Fettje Baukes Jansen. Dirk, boer, wonende te Ferwoude en te Piaam, is geboren op donderdag 24 april 1817 te Ferwoude, is overleden op vrijdag 12 mei 1848 te Piaam (blad nr. 42). Dirk werd 31 jaar en 18 dagen.  Dirk was eerder gehuwd (1) met Jeltje Abes Brandsma.

11) Sytske trouwt op zaterdag 25 september 1852 te gemeente Wonseradeel met Sjoerd.

12) Sjoerd trouwt op zaterdag 17 juli 1819 te gemeente Wonseradeel met Grietje.

13) Grietje Jans Kamstra, dochter van Jan Rintjes Kamstra en Antje Harmens Kamstra. Grietje, boerinne, wonende te Makkum en te Ferwoude, is geboren op donderdag 3 april 1800 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 20 april 1800 aldaar, wonende F no, 25 te Ferwoude, is overleden op maandag 1 januari 1827 aldaar [ akte B 2 ]. Grietje werd 26 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

14) Sjoerd Tjeerds IJbema, zoon van Tjeerd Sjoerds IJbema en Jeltje Aukes. Sjoerd, boer, is geboren op dinsdag 12 juni 1798 te onder Ferwoude, is ned. herv. gedoopt op zondag 24 juni 1798 te Gaast-Ferwoude, is overleden op dinsdag 18 augustus 1863 te Ferwoude. Sjoerd werd 65 jaar, 2 maanden en 6 dagen.  Sjoerd was eerder gehuwd (1) met Grietje Jans Kamstra.

15) Sjoerd trouwt op zaterdag 13 juni 1857 te gemeente Wonseradeel met Trijntje.

16) Trijntje trouwt op zaterdag 4 september 1824 te gemeente Wonseradeel met Sjoerd.

17) Sjoerd Theunis Hidma, zoon van Teunis Sjoerds Hidma en Antje Sikkes Bangma. Sjoerd, wonende te Schettens, is geboren op maandag 10 januari 1791 aldaar, is gedoopt op zondag 30 januari 1791 te Longerhouw-Schettens, is overleden op zaterdag 28 januari 1854 te gemeente Wonseradeel (blad 53). Sjoerd werd 63 jaar en 18 dagen.    DTB 806 lidm man N.H. Gemeent Longerhouw en Schettens 1682-1850 blad 14 FAF/VAF.  064 Sjoerd T. Hdma Tryntje Piers Hidma geh; won Schettens ; zy bel 27-4-1829  063 Hidma, Sjoerd Theunis bel 19--1828; ovl 26-11-1854.  072 Hdma, Sjoerd Theunis lidm in 1845; ouderling.

18) Trijntje Piers Hidma, dochter van Pier Sjoerds Hidma en Doedtje Sjoukes de Groot. Trijntje, wonende te Schettens, is geboren op vrijdag 14 januari 1803 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 6 maart 1803 aldaar, is overleden op woensdag 19 oktober 1881 te Bolsward. Trijntje werd 78 jaar, 9 maanden en 5 dagen.  Trijntje was eerder gehuwd (1) met Sjoerd Theunis Hidma.

19) Sjoerdtje trouwt op donderdag 16 maart 1865 te gemeente Wonseradeel met Klaas.

20) Klaas trouwt op zaterdag 12 mei 1860 te gemeente Wonseradeel met Trijntje (zie VI-I).

21) Trijntje Sjoerds de Witte, zie VI-I.

22) Klaas Dirks Reinsma, zoon van Dirk Ottes Reinsma en Heiltje Douwes Bakker. Klaas is geboren op woensdag 9 mei 1838 te Wons, is overleden op zaterdag 15 januari 1870 te Schettens. Klaas werd 31 jaar, 8 maanden en 6 dagen.  Klaas was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sjoerds de Witte (zie VI-I).

23) Sjoerdtje trouwt op donderdag 18 maart 1875 te gemeente Wonseradeel met Douwe.

24) Douwe Douwes de Boer, zoon van Douwe Jans de Boer en Aukjen Annes Elgersma. Douwe is geboren op dinsdag 11 februari 1834 te gemeente Wonseradeel (blad 19).

25) Antje trouwt (kerk) op maandag 25 maart 1799 te Witmarsum met Jan.

26) Jan Rintjes Kamstra, zoon van Rintje Pieters Kamstra en Grietje Jans. Jan is geboren op vrijdag 14 juli 1775 te Kimswerd, is gedoopt op zondag 13 augustus 1775 aldaar, is overleden op donderdag 16 februari 1815. Jan werd 39 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

27) Antje Harmens Kamstra, dochter van Harmen Klazes Kamstra en Hidtje Rommerts (Kamstra). Antje is geboren op maandag 20 maart 1780 te Witmarsum, is gedoopt op zondag 23 april 1780 aldaar, is overleden op vrijdag 22 september 1837 te Makkum. Antje werd 57 jaar, 6 maanden en 2 dagen.  Antje was later gehuwd (2) met Jan Rintjes Kamstra.

28) Jetse trouwt op zaterdag 10 mei 1862 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 30) met Anna.

29) Anna Maria Deel, dochter van Jean Philippe Maria Deel en Everdina Beerends ter Veen. Anna is geboren op zaterdag 2 december 1837 te Sint Annaparochie, is overleden op vrijdag 14 december 1906 te Bozum. Anna werd 69 jaar en 12 dagen.

30) Baukjen trouwt op donderdag 18 april 1867 te gemeente Wonseradeel met Hendrik.

31) Hendrik Harmens de Jong. Hendrik, boer, wonende te Waaxens.

32) Gabe trouwt op zaterdag 21 mei 1881 te gemeente Wonseradeel met Lijsbeth.

33) Gerryt trouwt op donderdag 16 januari 1868 met Sibbeltje.

34) Sibbeltje Wiegerts Bakker. Sibbeltje is geboren in 1839 te Hindeloopen.

35) Hijlke trouwt op woensdag 28 juni 1922 te Bolsward met Feikje.

36) Feikje trouwt op zaterdag 2 mei 1891 te gemeente Wonseradeel met Thijs.

37) Thijs Tjalles Reitsma, zoon van Tjalle Thyses Reitsma en Hinke Ypes Jansen. Thijs, boer, wonende te Witmarsum, is geboren op maandag 11 juli 1853 aldaar, is overleden op woensdag 16 maart 1910 aldaar. Thijs werd 56 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

38) Feikje Foekes Tjeerdema, dochter van Taeke Ulbes Tjeerdema en Janke Willems Haanstra. Feikje is geboren op dinsdag 26 mei 1868 te Schettens.  Feikje was eerder gehuwd (1) met Thijs Tjalles Reitsma.

39) Hinke trouwt op zaterdag 29 januari 1898 te gemeente Wonseradeel met Pieter.

40) Pieter Abes Aukema, zoon van Abe Sijmons Aukema en Trijntje Paulus Bijlsma. Pieter, arbeider, wonende te Burgwerd en te Tjerkwerd, is geboren op dinsdag 23 april 1861 te Oldeklooster, is overleden op vrijdag 8 mei 1903 te Tjerkwerd. Pieter werd 42 jaar en 15 dagen.

41) Hinke trouwt op zaterdag 14 april 1906 te gemeente Wonseradeel met Ype.

42) Ype trouwt op zaterdag 19 mei 1877 te gemeente Wonseradeel (65) met Taetske (zie V-AA.4).

43) Taetske Wisses Postma, dochter van Wisse Jans Postma (V-AA) en Hinke Douwes Alkema. Taetske is geboren op donderdag 8 april 1858 te Allingawier, is overleden op woensdag 16 oktober 1895 te Tjerkwerd. Taetske werd 37 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

44) Ype Johannes Zijlstra, zoon van Johannes Jacobs Zijlstra en Akke Ypes Jansen. Ype is geboren op zaterdag 14 april 1855 te Lutkewierum (22), is overleden op woensdag 22 mei 1918 te Tjerkwerd (76). Ype werd 63 jaar, 1 maand en 8 dagen.  Ype was eerder gehuwd (1) met Taetske Wisses Postma (zie V-AA.4).

45) Joukjen trouwt op zaterdag 13 november 1852 te gemeente Wonseradeel, [ akte nr. 105 ] (suppl. nr. 1-12) met Schelte.

46) Schelte trouwt op zaterdag 14 juni 1828 te gemeente Barradeel, [ akte nr. 33 ] met Bottje.

47) Bottje Ulriks Louwrens, dochter van Ulrich Hendriks Lourens en Reijntie Folkerts. Bottje is geboren op maandag 25 april 1796 te Pietersbierum, is gedoopt op zondag 15 mei 1796 aldaar.

48) Schelte trouwt op zaterdag 8 mei 1841 te gemeente Wonseradeel (26) met Antje.

49) Antje Hessels de Boer, dochter van Hessel Lieuwes de Boer en Hieke Broers Kooistra. Antje is geboren op zondag 21 augustus 1808 te Pingjum, is gedoopt op dinsdag 11 oktober 1808 te Pingjum-Zurich, is overleden op zaterdag 29 december 1849 te Arum. Antje werd 41 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

50) Schelte Wijnsens Faber, zoon van Wijnsen Pieters Faber en Jetske Scheltes Bergsma. Schelte, smid en kooltjer, wonende te Arum, is geboren op maandag 24 maart 1800 aldaar, is gedoopt op zondag 6 april 1800 aldaar of is gedoopt op zondag 6 april 1800 aldaar, is overleden op donderdag 28 september 1865 aldaar. Schelte werd 65 jaar, 6 maanden en 4 dagen.  Schelte was eerder gehuwd (1) met Bottje Ulriks Louwrens.  Schelte was eerder gehuwd (2) met Antje Hessels de Boer.

51) (akte nr. 18)

52) Jan trouwt op woensdag 30 mei 1838 te gemeente Wonseradeel met Pietje.

53) Pietje Jacobs van der Goot, dochter van Jacob Gerrits van der Goot en Janke Arjens Jaarsma. Pietje, boerin, wonende te Tjerkwerd, is geboren op maandag 21 december 1807 te Gaastmeer, is overleden op vrijdag 7 maart 1862 te Tjerkwerd. Pietje werd 54 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

54) Jan trouwt op zaterdag 8 november 1862 met Sijbrig.

55) Sijbrig trouwt op maandag 16 mei 1853 te gemeente Doniawerstal met Gerardus.

56) Gerardus trouwt op zaterdag 13 mei 1848 te gemeente Wymbritseradeel met Korneliske.

57) Korneliske Rudolphs Troelstra, dochter van Rudolph Sjerps Troelstra en Hantsen Michiels Zoethout. Korneliske is geboren op donderdag 13 januari 1825 te Ypecolsga, is overleden op zondag 5 augustus 1849 te Woudsend. Korneliske werd 24 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

58) Gerardus Sjerps Wierda, zoon van Sjerp Johannes Wierda en Tjetske Johannes Rudolphi. Gerardus is geboren op zaterdag 25 oktober 1823 te Tjerkgaast, is overleden op maandag 30 december 1861 te Tjerkwerd. Gerardus werd 38 jaar, 2 maanden en 5 dagen.  Gerardus was eerder gehuwd (1) met Korneliske Rudolphs Troelstra.

59) Sijbrig trouwt op woensdag 23 januari 1884 te gemeente Bolsward met Johannes.

60) Johannes trouwt op zaterdag 9 mei 1846 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 22) met Wiebrig.

61) Wiebrig Hotzes Jorritsma, dochter van Hotse Jorrits Jorritsma en Hotske Aurelius de Gavere. Wiebrig is geboren op woensdag 22 april 1818 te Ferwoude, is overleden op maandag 25 januari 1847 te Tjerkwerd (blad nr. 7). Wiebrig werd 28 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

62) Johannes trouwt op donderdag 3 mei 1855 te gemeente Wonseradeel met Aagje.

63) Aagje trouwt op zaterdag 23 april 1836 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 17) met Meindert.

64) Meindert Sjoerds de Witte, zoon van Sjoerd Meinderts de Witte en Baukje Sijmons Wiersma. Meindert, boer, wonende te Nijland, is geboren op zondag 11 oktober 1807 te Bolsward, is overleden op vrijdag 18 november 1853 te Nijland (akte nr. 145). Meindert werd 46 jaar, 1 maand en 7 dagen.

65) Aagje Attes Posthumus ook genaamd Aagjen, dochter van Atte Rienks Posthumus en Nieske Gerrits Yntema. Aagje is geboren op woensdag 8 januari 1812 te Tjerkwerd, is overleden op woensdag 1 april 1857 aldaar. Aagje werd 45 jaar, 2 maanden en 24 dagen.  Aagje was eerder gehuwd (1) met Meindert Sjoerds de Witte.

66) Johannes Jans Bruinsma, zoon van Jan Johannes Bruinsma en Aukjen Jacobs Bruinsma. Johannes is geboren op dinsdag 25 april 1815 te Parrega, is overleden op donderdag 22 juni 1893 te Bolsward. Johannes werd 78 jaar, 1 maand en 28 dagen.  Johannes was eerder gehuwd (1) met Wiebrig Hotzes Jorritsma.  Johannes was eerder gehuwd (2) met Aagje Attes Posthumus.

67) Sijbrig Murks Schukking, dochter van Murk Haytes Schukkinge en Pietje Jans Syderius. Sijbrig is geboren op vrijdag 15 februari 1828 te Rauwerd, is overleden op donderdag 17 januari 1901 te Bolsward. Sijbrig werd 72 jaar, 11 maanden en 2 dagen.  Sijbrig was eerder gehuwd (1) met Gerardus Sjerps Wierda.  Sijbrig was later gehuwd (3) met Johannes Jans Bruinsma.

68) Foppe trouwt op dinsdag 12 mei 1863 te gemeente Wonseradeel met Doutzen.

69) Doutzen Ypes Jansen, dochter van Ype Baukes Jansen en Hincke Djurres Reitsma. Doutzen is geboren op zondag 9 december 1838 te Longerhouw, is overleden op zondag 10 juli 1870 te Schraard. Doutzen werd 31 jaar, 7 maanden en 1 dag.

70) Ype trouwt op zaterdag 14 april 1906 te gemeente Wonseradeel met Hinke (zie V-R.5).

71) Hinke Doekles Terpstra, zie V-R.5.

72) Tjettje trouwt op maandag 30 november 1863 te gemeente Franekeradeel (akte nr. 41) met Fokke.

73) Fokke trouwt op zaterdag 22 mei 1852 te gemeente Franekeradeel met Marijke.

74) Marijke Jans Sijtsma, dochter van Jan Sytses Sijtsma en Tettje Sints Plekker. Marijke is geboren op woensdag 25 september 1822 te Franeker, is overleden op zaterdag 3 januari 1863 te gemeente Franekeradeel. Marijke werd 40 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

75) Fokke Pieters Reitsma, zoon van Pieter Keimpes Reitsma en Rigtje Fokkes Ytsma. Fokke, koemelker, wonende te Tzum, is geboren op dinsdag 20 mei 1817 aldaar, is overleden op zondag 24 mei 1891 aldaar. Fokke werd 74 jaar en 4 dagen.  Fokke was eerder gehuwd (1) met Marijke Jans Sijtsma.

76) Yke trouwt op zaterdag 5 juni 1852 te gemeente Wonseradeel (nr. 73) met Geertje.

77) Geertje Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Wijbrens Dijkstra en Janke Baukes Thijmstra. Geertje, wonende te Witmarsum, is geboren op vrijdag 14 april 1826 te Schraard, is overleden op vrijdag 23 januari 1857 te Witmarsum (blad nr. 4). Geertje werd 30 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

78) Wiepkjen trouwt op zaterdag 14 mei 1859 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 46) met Pier.

79) Pier Sybolts Attema, zoon van Sijbolt Piers Attema en Geertje Lazes Boerstra. Pier, slager en arbeider, wonende te Idsegahuizum, is geboren op zondag 17 september 1815 te Gaast, is overleden op woensdag 13 januari 1892 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 7). Pier werd 76 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

80) Uiltje trouwt op vrijdag 20 december 1867 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 107) met Lamkje.

81) Lamkje Boerstra. Lamkje is geboren in 1829, is overleden op zaterdag 22 augustus 1896 te gemeente Wymbritseradeel (akte nr. 140). Lamkje werd 67 jaar.

82) Djurre trouwt op vrijdag 10 april 1874 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 10) met Grietje.

83) Grietje Johannes Nijland, dochter van Johannes Gerrits Nijland en Sjoerdtje Gerrits Tjumstra. Grietje is geboren op maandag 10 september 1832 te Tjerkwerd (akte nr. 179), is overleden op donderdag 19 november 1908 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 139). Grietje werd 76 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

84) Wypke trouwt op donderdag 6 februari 1879 te gemeente Wonseradeel (nr. 2) met Teuntje.

85) Teuntje Boelens. Teuntje is geboren op vrijdag 18 december 1857 te Harlingen.

86) Klaas trouwt op donderdag 16 maart 1865 te gemeente Wonseradeel met Sjoerdtje (zie V-D.3).

87) Sjoerdtje Sijmons Scheepsma, zie V-D.3.

88) Ype trouwt op donderdag 10 augustus 1865 te gemeente Wonseradeel met Okje.

89) Okje trouwt op vrijdag 6 mei 1853 met Thijs.

90) Thijs Wijbrens de Boer, zoon van Wiebren Sybrens de Boer en Eerdtje Folkerts Dijkstra. Thijs, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op dinsdag 12 mei 1829 aldaar, is overleden op woensdag 14 september 1864 te gemeente Wonseradeel. Thijs werd 35 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

91) Okje Hotzes Rusticus, dochter van Hotze Jacobs Rusticus en Hinke Pieters Terpstra. Okje, wonende te Tjerkwerd, is geboren op woensdag 26 december 1832 te gemeente Wymbritseradeel, is overleden op zaterdag 14 maart 1874 te gemeente Wonseradeel. Okje werd 41 jaar, 2 maanden en 16 dagen.  Okje was eerder gehuwd (1) met Thijs Wijbrens de Boer.

92) Pier trouwt op woensdag 1 juni 1904 te gemeente Wonseradeel met Ynskje.

93) Ynskje Aukes van der Hoek, dochter van Auke Hommes van der Hoek en Antje Sipkema. Ynskje, wonende te Schraard, is geboren in 1881 te Snikzwaag.

94) Douwe trouwt op vrijdag 18 april 1884 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 7) met Hesseltje.

95) Hesseltje trouwt op zaterdag 8 mei 1897 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 10) met Ruurd.

96) Ruurd trouwt op donderdag 2 juni 1892 te gemeente Hennaarderadeel (akte nr. 29) met Antje.

97) Antje Jacobs Noordmans, dochter van Jacob Piers Noordmans en Hotske Willems Seffinga. Antje is geboren op zondag 5 mei 1867 te Edens.

98) Ruurd Teedes Abma, zoon van Teede Ruurds Abma en Minke Jelles Bouma. Ruurd, veehouder, wonende te Folsgare en te Hidaard, is geboren op maandag 11 maart 1867 te Folsgare, is overleden op maandag 20 januari 1936 te gemeente Sneek (akte no. 42). Ruurd werd 68 jaar, 10 maanden en 9 dagen.  Ruurd was eerder gehuwd (1) met Antje Jacobs Noordmans.

99) Hesseltje Meintes Brandsma, dochter van Meinte Abes Brandsma en Klaaske Rinzes Bootsma. Hesseltje, wonende te Spannum, te Hidaard en te Folsgare, is geboren op donderdag 30 januari 1862 te Ferwoude, is overleden na 1898. Hesseltje werd minstens 36 jaar, 11 maanden en 1 dag.  Hesseltje was later gehuwd (2) met Ruurd Teedes Abma.

100)    Hantje trouwt op zaterdag 18 mei 1912 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 48) met Aagje.

101)    Aagje Freerks Weerstra, dochter van Freerk Johans Weerstra en Eleonora Gosses Burghgraef. Aagje, wonende te Hartwerd en te Wons, is geboren op vrijdag 22 juni 1877 aldaar, is overleden op vrijdag 11 februari 1916, is begraven aldaar. Aagje werd 38 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

102)    Tjitske trouwt op zaterdag 20 mei 1871 te gemeente Wonseradeel met Anne.

103)    Anne Tietes Bruinsma, zoon van Tiete Annes Bruinsma en Dirkje Taekes Robijn. Anne is geboren op maandag 30 mei 1842, is overleden op donderdag 3 juli 1884. Anne werd 42 jaar, 1 maand en 3 dagen.

104)    Tjitske trouwt op zaterdag 11 september 1897 te gemeente Wonseradeel met Tjalling.

105)    Tjalling trouwt op donderdag 18 juli 1872 te gemeente Wonseradeel met Hipkjen.

106)    Hipkjen Jans Kuipers, dochter van Jan Hiddes Kuipers en Jantje Klases Dijkstra. Hipkjen is geboren op zondag 17 juni 1849 te Tjerkwerd, is overleden op zaterdag 23 maart 1895 te Schettens. Hipkjen werd 45 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

107)    Tjalling Piers Spijksma, zoon van Pier Botes Spijksma en Hinke Jans Bergstra. Tjalling, kuiper, wonende te Schettens, is geboren op zondag 12 april 1846 te Parrega, is overleden op zondag 21 maart 1926 te Schettens. Tjalling werd 79 jaar, 11 maanden en 9 dagen.  Tjalling was eerder gehuwd (1) met Hipkjen Jans Kuipers.

108)    Baukje trouwt op woensdag 21 februari 1917 te gemeente Wonseradeel met Hans.

109)    Hans trouwt op woensdag 26 januari 1898 te gemeente Ferwerderadeel (akte nr. 2) met Siekje.

110)    Siekje van Duinen. Siekje is overleden voor 1917.

111)    Hans Klazes Koopmans, zoon van Klaas Gerbens Koopmans en Trijntje Hanzes Wallendal. Hans, winkelman, wonende te Pingjum, is geboren in 1875 te Marrum.  Hans was eerder gehuwd (1) met Siekje van Duinen.

112)    Baukje trouwt op woensdag 16 september 1931 te gemeente Wonseradeel met Wieger.

113)    Wieger trouwt op zaterdag 15 mei 1897 te gemeente Wonseradeel (akte nr. 35) met Jetske.

114)    Jetske Gerbens Vierstra, dochter van Gerben Vierstra en Jikke Martens Ringnalda. Jetske is geboren te Abbega, is overleden op woensdag 1 juni 1927 te Tjerkwerd.

115)    Wieger Dirks Bakker, zoon van Dirk Bakker en Jantje Ottema. Wieger, dorpsreiniger, wonende te Tjerkwerd, is geboren in 1872 te Ferwoude, is overleden op zaterdag 16 maart 1940. Wieger werd 68 jaar.  Wieger was eerder gehuwd (1) met Jetske Gerbens Vierstra.

116)    Janke Willems Dikland, zie VIII-B.

 

Index

 

(Kamstra)

Hidtje Rommerts IV-G, *25.

 

Abbema

Aagje Broers V-F.1, VI-K.

Abbema, van

Aukje Broers VI-O.5;  Broer Johans VI-J, VI-O;  Hotske Broers VI-O.1;  Japke Broers VI-O.6;  Jetze Broers VI-O.7;  Johan Broers VI-O, VII-I;  Neeltje Broers VI-O.2, VI-O.4;  Tjitske Tettero VII-G;  Weike Johannes VII-I.1;  Wijpkje Ypes VI-J.1;  Ype Broers VI-J.

Abma

Janneke Hessels V-L;  Ruurd Teedes *96, *99;  Teede Ruurds *96.

Aebes

Akke II-A.2.

Agema

Age Ages III-C;  Baukje Ages V-A.1.

Ages

Baukje III-C.

Algera

Age Bouwes V-A.1.

Algra

Bouwe Baukes V-A.1.

Alkema

Douwe Hendriks V-AA;  Hinke Douwes V-AA, *43.

Alles

Grietje V-B.

Althuisius

Yttje Johannes V-M.

Attema

Hendrikje Tjipkes IV-G.8;  Pier Sybolts V-AI, *79;  Siemen Sieks VI-B;  Sijbolt Piers *79;  Sytske Uiltjes VI-B.2;  Tjeerd Uiltjes VI-B.1;  Tjipke Cornelis IV-G.8;  Uiltje Siemons VI-B;  Wietske Folkerts VI-B.1.

Auke

Hotske III-C.2.

Aukema

Abe Sijmons *40;  Janneke Paulus V-AB;  Paulus Feikes V-AB;  Pieter Abes V-R.5, *40.

Aukes

Fokke III-C.7;  Hoite III-C, III-C.1, III-C.3;  Jan III-C.4;  Jeltje *12;  Wybren III-B.

 

Baarda

Aaltje Cornelis V-T.

Bakker

Dirk *113;  Heiltje Douwes VI-A, VI-I, *20;  Maaike Thomas VI-AB;  Rientje Cornelis V-AB;  Sibbeltje Wiegerts V-R, *34;  Wieger Dirks VII-K, *113.

Bangma

Antje Sikkes *17;  Saapke Douwes V-U.

Beintema

Nieske Sikkes VII-M.

Bergsma

Geertje Johannes VII-L;  Jetske Scheltes *46.

Bergstra

Hinke Jans *105.

Bijlsma

Auke Fekkes V-AK;  Dirkje Roelofs VI-D.3;  Fekke Aukes V-AK.4;  Fekke Huites V-AK;  Joukjen Aukes V-AK.2, V-AK.3;  Klaaske Aukes V-AK.1;  Roelof Eeukes VI-D.3;  Trijntje Gatzes V-H;  Trijntje Paulus *40.

Blanksma

Akke Cornelis VII-P;  Cornelis Hettes VI-AD;  Hette Cornelis VI-AD;  Tjettje Cornelis VII-O;  Willemke Cornelis VI-AD.3.

Boelens

Teuntje VI-H.1, *85.

Boer, de

Antje Hessels *49, *50;  Douwe Douwes V-D.3, *24;  Douwe Jans *24;  Geertje Klazes IV-D;  Hessel Lieuwes *49;  Hielk Ykeles V-AK;  Hotske Ykeles IV-I.5;  Hylk Yekeles IV-I.2;  Jantje Piers V-Z.14, VI-O.1;  Johannes Hendriks IV-I;  Johannes Ykeles V-AJ;  Klaas Jans IV-D;  Pietje Hessels VI-V.1;  Thijs Wijbrens *90, *91;  Wiebren Sybrens *90;  Yke Ykeles IV-I.1;  Ykele Johannes IV-I.

Boerstra

Geertje Lazes *79;  Lamkje VI-B, *81.

Bonga

Yfke Aukes VI-L.2.

Boonstra

Sjoukje Pieters V-I.6.

Boorsma

Wapke Wybrens V-M;  Wijbren Douwes V-M.

Bootsma

Gosse Lieuwes V-J;  Klaaske Rinzes *95;  Neeltje Rinzes V-S.3;  Sijmontje Gosses V-J;  Wiepkje VII-E.

Bosma

Yke Gerlofs V-R.1.

Bouma

Jan Johans VI-O.5;  Johan VI-O.5;  Minke Jelles *96.

Brandsma

Abe Sijtzes VII-F, VII-H;  Abe Sjoerds IV-C.4, *9;  Geertje Abes VII-H;  Hesseltje Meintes VI-X, *95;  Jeltje Abes *9, *10;  Meinte Abes *95;  Romkje Abes IV-C.4;  Sijtske Abes VI-H.1, VII-F.

Broersma

Aukjen Piers V-AA.

Brouwer

Aafke Klazes V-D;  Akke Sikkes VI-AD;  Ale Sijbrens VII-D;  Jeltje Ales VIII-A;  Sijbren Ales VII-D.

Bruinsma

Anne Tietes VI-AE, *103;  Aukjen Jacobs *60;  Foppe Thijsses V-Z.3;  Jan Johannes *60;  Johannes Jans *60, *67;  Thijs Foppes V-Z.3;  Tiete Annes *103.

Burghgraef

Aagje Franses VI-K.1;  Broer Gosses V-Z.14, VI-O.1;  Eleonora Gosses *101;  Foekje Gosses V-F.1;  Frans Gosses VI-K;  Gosse Franses V-F.1, VI-K;  Jacob Broers V-Z.14;  Lijsberth Gosses V-R.3, VI-P;  Lijsbeth V-P, *33;  Pier Broers VI-O.1.

 

Couperus

Hinne Piers VI-AB;  Hipkje Hinnes VI-AB;  Jantje Feites VI-C.4;  Ynske Epëus VII-P.1.

 

Deel

Anna Maria V-I, *29;  Jean Philippe Maria *29.

Demmer

Grietje Dirks V-O.

Diepenbos, van

Yttje Jacobus V-E.

Dijkstra

Anna VII-B.4;  Catharina VII-Q.1;  Doutzen Jurjens V-Q.1;  Eerdtje Folkerts *90;  Fetze Sybrens VI-V.1;  Geertje Pieters V-AG, *77;  Hessel Fetzes VI-V.1;  Jantje Klases *106;  Jetze Jurjens V-Q;  Jurjen Folkerts V-Q;  Pieter Wijbrens *77;  Sjouke Fetzes VI-W.1;  Tjerk Doekles V-AE;  Tjettje Tjerks V-AE.

Dikland

Dirk Willem VII-L.1;  Dirk Willem Willems VII-L.8;  Douwt Willems VII-L.5;  Durk VII-L;  Geertje Willems VII-L.4;  Hotske Willems VII-L.3;  Janke Willems VII-L.6, VIII-B, *116;  Trijntje Willems VII-L.6;  Willem Dirks VII-L.

Dirksen

W. P. VII-L.5.

Donia

Marijke Jochums IV-F.

Douma

Gerbrig Wijbrens V-D.3.

Douwes

Grietje IV-D;  Liekeltje III-A;  Lijkeltje III-A;  Lykeltje III-A.

Dronrijp

Arnolduske Wisses IV-F;  Wisse Arnoldus IV-F.

Duinen, van

Siekje *110, *111.

Duur, van

Jantje Klazes V-X.3.

 

Eeltjes

Tiette IV-H.

Eisma

Geertje Jelles VII-K.

Elgersma

Akke Sijbren VI-U.1;  Akke Willems VII-O.2;  Anne Fetzes VI-U;  Aukjen Annes *24;  Cornelis Willems VII-O.3;  Fetze Annes VII-O;  Fetze Willems VII-O.1;  Geertje Sijbrens VI-U.3;  Hette Willems VIII-D;  Hinke Sijbrens VI-U.2;  Sijbren Annes VI-U;  Tjettje Hettes VIII-D.1;  Willem Fetzes VII-O.

 

Faber

Jentje Tjeerds IV-F.1;  Schelte Wijnsens V-W, *46;  Tjeerd Jentjes IV-F.1;  Wijnsen Pieters *46.

Feenstra

Anne Jans V-G, V-G.1;  Anskjen Douwes VI-V;  Antje Hielkes VI-W.1;  Antje Jans V-G.4;  Bauke Pieters VII-G;  Eerde Jans *6;  Geertje Baukes VII-G;  Hielke Romkes VI-W;  Jan Annes V-G;  Jan Jans V-G.3;  Janke Everts VI-X;  Klaaske Aukes V-AK;  Romke Uilkes VI-W;  Trijntje Jans V-G.2;  Wijpke Eerdes V-A.3, *6;  Wybe Hielkes VI-W.2.

Feikes

Grietje II-A.2.

Fekkens

Geertje Pieters VIII-A.1;  Pieter Jans VIII-A.

Fokkema

Antje Pieters VII-M;  Pieter Minks VII-M.

Fokkes

Jan II-A;  Rins II-B;  Sijk I.3, I.4.

Folkerts

Reijntie *47.

 

Gavere, de

Hotske Aurelius *61.

Gerritsen

Gerrit Doekles V-C;  Neeltje Gerrits VI-C;  Sytske Gerrits V-C.

Goot, van der

Arjen Jacobs V-B.7;  Jacob Gerrits *53;  Johannes Arjens V-B.7;  Pietje Jacobs V-Y, *53.

Greijdanus

Riemke Sijtzes VIII-C;  Sijtze VIII-C.

Griethysen, van

Karel Eduard V-Q.1.

Groendijk

Huite Doekles V-AH;  Katharina Huites V-AH.

Groot, de

Dieuwke Pieters VI-H.2;  Doedtje Sjoukes *16;  Lubbrig VI-T.1.

 

Haan, de

Aaltje Hendriks V-Z.10.

Haanstra

Janke Willems *36.

Haarsma

Doutzen Gabes VI-T;  Gabe Jans V-P;  Geertje Gabes V-P.1;  Grietje Gabes V-P.2;  Jan Gabes V-P, V-P.3;  Jelte Gabes V-P.5.

Haas, de

Cornelis IJsbrands V-S.5;  IJsbrand Cornelis V-S.5.

Haitsma

Tjitske Ynses VI-AE;  Ynse Sjerps VI-AE.

Hamersma

Geertje VIII-C.

Hanja

Aukjen Teekes V-F.

Hannema

Attje Keimpes VI-AD.3, VII-P;  Haebeltje Sijbrens V-T;  Sijbren Hantjes V-T.

Heeres

Dirkje Jans VI-H.2;  Hijlke Jans V-R.1;  Jan VI-S.2;  Jan Hijlkes V-R.1, VI-H.2.

Heins

Jan Symons V-A.6;  Simon Jans V-A.6.

Heinsma

Antje Sijbrens VII-Q.

Helm, van der

Hinke Jacobs V-AI.

Hengst

Johannes Willems VI-R;  Wijke Johannes VI-Q.1, VI-R.

Hetzes

Aebe II-A.2.

Hidma

Pier Sjoerds *16;  Sjoerd Theunis *17, *18;  Teunis Sjoerds *17;  Trijntje Piers V-D, *16.

Hiemstra

Grietje Imkes VII-I;  Trijntje Sjerps VI-D.3;  Wiepkjen Jans V-E.

Hijlarides

Douwe Everts VI-X.1.

Hijlkes

Aaltje V-AC.

Hilarides

Evert Douwes VI-X.

Hoek, van der

Auke Hommes *93;  Ynskje Aukes VI-O.1, *93.

Hoekstra

Anne VII-L.3.

Hofman

Feite Fokkes VI-C;  Feite Siebolts VI-C.3;  Pietertje Siebolts VI-C.4;  Sybolt Feites VI-C.

Hofstra

Aafke Jans IV-B.16;  Douwe Siebrens V-E.2;  Douwtje Tjeerds IV-C;  Elisabeth Tjeerds V-J.4;  Geertje Tjerks VI-F;  Gosse Tjeerds V-J.3, V-J.6, V-J.7;  Hinke Sijbrens V-E.3;  Hotske Jans V-I;  Hotske Tjeerds III-A.1;  Jan Tjeerds IV-B, V-J.1, VI-P;  Lieuwe Tjeerds V-J.8, V-J.9;  Lijkeltje Jans V-F;  Siebren Jans V-E;  Tietje Jans V-H;  Tjalling Tjeerds IV-B.13, IV-B.15, V-J.10;  Tjeerd Jans IV-B.12, IV-B.5, V-J, VI-P.1;  Tjitske Jans V-D;  Trijntje Jans V-G;  Trijntje Tjeerds V-J.5;  Tytje Tjeerds III-A.4;  Tyttie Jans IV-B.9;  Wijpkje Sijbrens VI-J;  Yttje Jans IV-B.1.

Hofstra)

Tjeerd Jansen ( III-A.

Hoites

Auke III-C.

Hospes

Woltjen Gerlofs V-C.

Huitema

Ybeltje VII-J.1.

Hulsewe

Aleida Bertha IV-B.16.

Humalda

Grietje Symens VI-H.2;  Symen Sytzes VI-H.2.

Hylarides

Douwe Wierds VI-X.

 

Idses

Lieuwe II-B.

IJbema

Sjoerd Tjeerds V-C, VI-D, *12;  Tjeerd Sjoerds *12.

 

Jaarsma

Janke Arjens *53.

Jans

Fokke II-A.2;  Grietje *26;  Ieke I;  Iekje III-C;  Jentje II-A.1;  Lyckeltie IV-B.2;  Pytje II-A.6;  Tjeerd IV-B.4;  Yke I, II-A.4, II-A.7;  Ykke III-C;  Ziek III-B.

Jansen

Akke Ypes V-AA.4, *42;  Aukjen Baukes V-I;  Aukjen Ypes V-R.5;  Bauke Jans VI-T.1;  Bauke Sjerps VI-T, VII-P;  Bauke Ypes V-S;  Baukjen Baukes VI-E;  Doutje Baukes V-S.5;  Doutzen Ypes V-Z.3, *69;  Douwe Baukes V-S.1;  Fettje Baukes *8;  Fettje Ypes VI-S;  Geertje Baukes V-S.3;  Hantje Sjerps VI-AD.3;  Hinke Baukes VI-U;  Hinke Ypes *37;  IJbeltje Baukes VI-J;  IJpe Baukes V-S.2;  Jan Baukes VI-T;  Rigtje Sjerps V-R.1, VI-H.2;  Sijtske Sjerps VII-B;  Sjerp Baukes VI-AD.3, VII-P, VII-P.1;  Sjerp Ypes VII-B;  Sjoerdje Ypes VII-O.1;  Ype Baukes V-S, *69.

Janstra

Sijbren Jans IV-B;  Trijntje Sijbrens IV-B.

Jong, de

Akke Douwes V-S;  Anne Tjeerds V-M.4, V-R.4;  Aukje Klazes V-Z.7;  Aukjen Taekes V-F.6;  Baukje Jetzes VI-AE.1;  Baukjen Allerts IV-H.4;  Boukje Douwes VI-R.1;  Bregtje Uiltjes VI-B;  Dedde Joosten V-F;  Dedde Taekes V-F.1;  Djurre Piers V-Z.11, VI-G;  Doutzen Douwes V-U;  Douwe Douwes V-T;  Douwe Klazes V-O.2;  Douwe Tjeerds IV-D, VI-R;  Geertje Douwes V-T.1, V-T.2, V-Z.12;  Geertje Klazes V-O.3;  Geertje Tjeerds VI-S;  Grietje Douwes V-P;  Hendrik Douwes VI-Q.1, VI-R.2;  Hendrik Harmens V-O, *31;  Hendrik Tjeerds V-M.2;  Hotske Douwes V-R;  Jeltje Lolkes VII-D;  Jetze Louws V-AG, VI-AE;  Klaas Douwes V-O;  Klaas Klazes V-O.4;  Klaas Yebs V-Z.7;  Lijkeltje Douwes V-N;  Lolle Klazes V-O.1;  Louw Jetzes V-AG;  Pier Djurres V-Z.11, VI-G.3;  Pier Pieters VI-G;  Sijtske Djurres VI-AA, VII-C;  Taeke Deddes V-F;  Tietje Douwes V-Q;  Tjeerd Douwes V-M;  Tjitske Djurres VI-G.1;  Trijntje Taekes VI-K;  Trijntje Tietes IV-H;  Trijntje Tjittes IV-H.

Jongma

Antje Sybrens V-S.5.

Jongsma

Auke Jans V-AH;  Hieke Jans IV-H.3;  Jan Aukes IV-H, V-AH.2;  Joukje Aukes IV-I;  Lolke Jans IV-H.4;  Pieter Tjittes V-AI.2;  Tiette Jans V-AI;  Trijntje Aukes V-AH.1;  Trijntje Tjittes VI-AF.

Jorritsma

Hotse Jorrits *61;  Jantje Jorrits VI-B.2;  Jetske Jorrits VI-H;  Jorrit Meintes VI-H;  Jorritje Hotzes V-Z.4, VII-A;  Pleuntje Jorrits IV-C.4, *9;  Wiebrig Hotzes *61, *62.

Joukes

Klaaske IV-E.

Jurjens

Wikjen IV-C.

Jurres

Jouk III-C.

 

Kamstra

Antje Harmens V-F, *13, *25;  Grietje Jans VI-D, *13, *14;  Harmen Klazes IV-G, *25;  Jan Rintjes *13, *26, *27;  Jeltje Harmens IV-G;  Rintje Pieters *26.

Karsten

Gezina Pieters VII-N;  Pieter Hendriks VII-N.

Kasander

Durkje Martynes V-AH.

Katsma

Trijntje Sijbes IV-G.8.

Klases

Trijntje *2.

Klein

Andries Pieters IV-H.4;  Saakje Andries IV-H.4.

Kleiterp

Catrinus Lolkes VI-N.8;  Lolke VI-N.8.

Knorr

Gerard VII-I;  Grietje Gerards VII-I.

Kooistra

Abel Wiarda Eeltjes VI-L.2;  Auke Abels VI-L.2;  Douwe Klases VI-C.2;  Duttje Douwes VI-C.2;  Hieke Broers *49.

Koopal

Sijtske Rinses VI-O.4.

Koopmans

Hans Klazes VII-K, *109;  Klaas Gerbens *109.

Kroonstra

Aaltje Jans V-A.6.

Kuiper

Geertje Klazes IV-B.1.

Kuipers

Antje Hendriks VI-C.2;  Grietje Hettes V-AE;  Hipkjen Jans *106, *107;  Jan Hiddes *106.

Kunée

Jacoba Johans V-AJ.

 

Leyendekker

Anna Clara Leopolds V-B;  Leopold V-B.

Lieuwes

Fokke II-B.2, II-B.4, II-B.6, II-B.7;  Ids II-B.1;  Ieke II-B.5;  Jarig II-B.8;  N.N. II-B;  Wimke II-B.3;  Wimkjen II-B.3;  Yke II-B.5.

Lolkes

Lolk IV-H.

Lolles

Jeltje V-A.

Lourens

Ulrich Hendriks *47.

Louwrens

Bottje Ulriks *47, *48.

 

Martens

Antje Jans VI-W.

Meer, de

Trijntje Jans V-AF.

Meer, van der

Aafke Reinders VI-A;  Aafke Sytzes VI-D;  Aafke Tjeerds VI-C;  Afke Tjeerds IV-A;  Bauke Siebrens IV-B.1;  Doutzen Gerrits V-M.4, V-R.4;  Douwe Gerrits V-R.2;  Douwe Tjeerds V-B.1, V-B.4;  Freerk Reinders V-A.2;  Geertje Gerrits V-R.3;  Gerryt Sytzes V-M.4, V-R;  Grietje Tjeerds V-B.7;  Hantje Tjeerds V-B.3;  Hotske Tjeerds VI-B;  Jeltje Reinders V-A.6;  Joukje Willems VII-O;  Jurjen Reinders V-A.4;  Lyckele Reinders V-A.7;  Lykeltje Sijtzes VI-F;  Lykeltje Tjalkes IV-A.3;  Reinder Tjalkes V-A;  Sietske Gerrits V-R.1;  Sijbren Baukes IV-B.1;  Sijtze Gerrits V-R.5;  Sytze Tjalkes V-C;  Tietje Reinders V-A.1;  Tjalke Reinders IV-A, V-A.3;  Tjalke Tjeerds V-B.2;  Tjeerd Tjalkes V-B;  Woltje Sijtzes VI-E.

Mensonides

Aagje Jelles VIII-D;  Jelle Jans VIII-D;  Mintje Sjoerds VI-X.

Miedema

Aafke Klazes VI-D.2.

 

Nauta

Sijbren Sjoerds VII-Q;  Sjoerd Jelles VII-Q;  Sjoerd Sijbrens VII-Q.1.

Netten, van

Grietje VI-O.5.

Nijeholt

Joukjen Pierius Lycklama À V-W;  Neeltje Piers Lycklama `a Nijeholt VI-O;  Pierius Augustinus Lijklama Á V-W.

Nijland

Gerrit Sjoerds V-I.6;  Grietje Johannes VI-G, *83;  Johannes Gerrits *83;  Sjoerd Gerrits V-I.6.

Noordebos

Klaas V-G.2.

Noordmans

Antje Jacobs *97, *98;  Dirk Jacobs V-E;  Jacob Piers *97;  Wypkjen Dirks V-E.

 

Oebes

Akke II-A.2.

Oedses

Yttje IV-B.

Oenes

Sjoukjen III-B.

Okma

Baukjen Klases V-O;  Klaas Lolles V-O.

Oostenveld

Anne VII-E;  Jentje Annes VII-E;  Sijbren Jentjes VII-E.3;  Trijntje Jentjes VII-E.2;  Wiepkjen Annes VII-E.1.

Oosterbaan

Japkjen Jacobs V-AG.

Oosterveld

Anne IV-H.4, *4.

Osinga

Anne Joukes VI-C.4;  Johannes Johanneszn VI-O.7;  Jouke Annes VI-C.4;  Lijsbeth Johannes VI-O.7.

Ottema

Jantje *113.

Oudermeulen, van der

Jacob V-Z.8;  Johannes Jacobs V-Z.8.

 

Pasma

Aaltje Hijltjes VII-I;  Hijltje VII-I.

Pieters

Jetske III-C, *2.

Pijper, de

Antje Hendriks V-B.

Piso

Sijtske VII-K.2.

Plantinga

Akke Sieks V-X.2, V-X.3;  Fokke Rientses IV-E;  Fokke Wiebes V-W.1;  Hotske Sieks VI-X;  Pier Wiebes V-W.3;  Rients Wiebes V-W.4;  Siek Fokkes V-X;  Taetske Fokkes V-V;  Tjitske Wiebes VI-W;  Wiebe Fokkes V-W.

Plat

Hotske Oepkes VIII-B.1;  Oepke Jetzes VII-L.6, VIII-B.

Plekker

Tettje Sints *74.

Politiek

Antje Sietses V-G.

Pollema

Bokke Symons V-Z.10;  Simon Bokkes V-Z.10.

Polman

Johanna Theodora VI-D.6.

Popta, van

Tjitske Wijpkes V-W.

Posthuma

Siek Sieks IV-G.

Posthumus

Aagje Attes *63, *66;  Atte Rienks *63.

Postma

Aafke Sieks V-Z.14;  Afke Jacobs VI-L.7;  Anne Ykes VI-AB.6;  Antje Sieks IV-G.10;  Arnolduske Jacobs VI-L.6;  Arnolduske Sieks VI-Y;  Arnolduske Wisses V-AA.1;  Aukjen Wisses V-AA.3;  Baukje Doekles VI-Y;  Dieuwke Wypkes *6;  Dirk Sjoerds V-C, *8;  Djurre Okkes VI-AA.2;  Doutzen Wisses V-AA.6;  Douwe Wisses V-AA.2;  Gerbrig Jacobs VI-L.3;  Grietje Sjoerds V-P;  Grietje Willems VI-AD;  Harmen Sieks IV-G.3;  Hiltje Sieks V-AC;  Hinke Ykes VI-AB.5;  Hinne Ykes VI-AB.2;  Hotske Jacobs VI-L.1, VI-L.2;  Hotske Sieks IV-E, V-AF;  Jacob Sieks VI-L, VI-Z;  Jan Sieks IV-F, IV-G.5, V-Z.12, V-Z.5;  Jantje Sieks V-Z.9;  Jantje Wisses V-AA.7;  Jochum Jans IV-F.5;  Jochumke Sieks V-Z.11, VI-G.3;  Jochumske Jacobs VI-L.8;  Marij Sieks V-Z.3;  Marijke Jans V-Y;  Marijke Sieks V-Z.4;  Marijke Wisses V-AA.5;  Okke Sieks VI-AA, VII-C;  Paulus Sieks V-AB.1;  Pietje Jacobs VI-L.9;  Romke Ykes VI-AB.3;  Romkje Sieks V-Z.10;  Romkje Ykes VI-AB.4;  Rommert Sieks IV-G.8;  Siek Jacobs VI-L.4;  Siek Jans V-Z;  Siek Okkes VI-AA.1;  Siek Sieks V-AB;  Siek Ykes VI-AB.1;  Sjoerd Sjoerds *8;  Taetske Jans IV-F.1;  Taetske Sieks V-AD, V-Z.8;  Taetske Wisses V-AA.4, *43, *44;  Trijntje Jacobs VI-L.5;  Wijbren Jans IV-F.6, IV-F.7;  Willem Sieks V-AE;  Wisse Jans V-AA;  Wisse Sieks V-Z.7;  Yke Sieks VI-AB;  Ykke Sieks V-AG;  Ytje Monzes VII-B.

Potma

Siek Willems V-AE.1.

Pruiksma

Tietje Watzes VI-O.7.

Puma

Weike VII-I.

 

Reen

Hieke Sybrens VII-N.

Reidsma

Ynskjen Djurres V-Y.

Reinsma

Cornelis Reins VII-N.2;  Dirk Ottes VI-A, VI-A.1, VI-I, *20;  Durk Klazes VI-I.1;  Klaas Dirks V-D.3, VI-I, *20;  Otte Dirks VI-A;  Riemke Cornelis VII-N.2.

Reitsma

Akke Jetses VI-N;  Anke Douwes VII-L;  Anne Jans VI-AC.2;  Anne Tjallings VII-M.5;  Aukjen Jetses VI-L, VI-Z;  Bauke Thyses VI-S;  Bauke Tjalles VII-J;  Baukje Jans VII-K;  Douwe Jetses V-I.4;  Douwe Jetzes V-I;  Douwe Tjallings VI-X, VII-M.1;  Fokke Pieters V-AE, *73;  Hincke Djurres V-S, *69;  Hinke Douwes VI-U;  Hittje Jans VI-AC.3, VI-AC.5;  Jaitske Douwes VII-O.3;  Jan Annes VI-AC;  Jan Douwes VII-K;  Jetse Douwes V-I;  Johannes Jans VI-AC.4;  Maaike Tjalles VI-S.2;  Micchiel Douwes VIII-A.1;  Nieske Tjallings VII-M.3, VII-M.6;  Paulus Migchiels VIII-A.1;  Pieter Keimpes *73;  Pieter Tjallings VIII-C;  Sjoukjen Johannes V-B.7;  Thijs Tjalles *37, *38;  Tietje Jetses VI-O;  Tjalle Baukes VI-S;  Tjalle Thyses *37;  Tjalling Douwes VI-X, VII-M, VIII-C.1;  Trijntje Jetses VI-M;  Yeb Tjallings VII-M.4;  Ype Baukes VII-J.1;  Ytje Jetses V-I.6;  Zijtske Djurres VI-G.

Rienstra

Antje Sietses VI-H.

Ring, de

Sjieuwkjen Riemers IV-H.4.

Ringh, de

Riemer Tjeerds IV-H.4.

Ringnalda

Jikke Martens *114.

Rintjes

Pijter *2.

Robijn

Dirkje Taekes *103.

Rudolphi

Tjetske Johannes *56.

Rusticus

Gerbrig Jacobs V-Z;  Hotze Jacobs *89;  Hotze VI-AF;  Jacob Hotzes V-Z;  Jacob Sjoerds VI-B.2;  Okje Hotzes VI-J, *89;  Romke Hotses VI-AF.2;  Sibbeltje Sjoerds VI-M;  Sjoerd Jacobs VI-B.2;  Wijpkje Hotzes VII-Q.

 

Schaaf, van der

Afke Jochums V-Z.7.

Schaafsma

Lysbet Feyes V-AD.

Scheepsma

Sijmon Klazes V-D.3;  Sjoerdtje Sijmons V-D.3, VI-I, *87.

Scheltes

Auke II-B.3.

Schotanus

Marijke Simon VII-B.4;  Nolle VII-J;  Simon Martens VII-B.4;  Thomaske Nolles VII-J;  Wijpke Nolles V-K;  Wijtske Wijpkes V-K.

Schukking

Sijbrig Murks V-Y, *55.

Schukkinge

Murk Haytes *55.

Schuringa

Tietje Jans IV-B.

Seffinga

Hotske Willems *97.

Siebrens

Tryntje IV-B.

Sieks

Fokke I;  Ids II-B;  Jan III-B.1;  Wijbren III-B.3.

Siemens

Siebren VI-N.

Sieperda

Bouke Jorrits VII-A;  Wiebrig Baukes VI-M;  Woltje Boukes VII-A.1.

Sieswerda

Tjalling Baukes IV-B;  Trijntje Tjallings IV-B.

Sijbrandij

Iemte Jelles VI-M;  Rienk Iemtes VI-M.

Sijperda

Aurelius Jorrits V-Z.4;  Jorrit Baukes V-Z.4, VII-A.

Sijtsma

Jan Sytses *74;  Marijke Jans *74, *75.

Sijtzes

Reiner IV-A.

Sipkema

Antje *93.

Sippens

Anke Thomasdr V-X;  Jacob Thomas V-X.3;  Thomas Jacobs V-X.3.

Sjarda

Akke Ydes V-X.

Spijksma

Pier Botes *105;  Tjalling Piers VI-AE, *105.

Steeginga

Baukjen Sierds VI-AE.

Steensma

Doekele Douwes VI-Y;  Douwe Jetzes VI-Y;  Elizabeth Wiebes IV-G.5.

Stellingwerf

Auke Gerbens VI-C.1;  Auke Yemes VI-C;  Gerben Aukes VI-C;  Tjeerd Gerbens VI-C.2.

Sybolts

Taeke IV-C.

Sybrandy

Lijsbert Rienks VI-C.

Syderius

Pietje Jans *55.

Syjijx

Fokke I.

Sypkens

Sypko Hayo IV-B.16;  Willem IV-B.16.

 

Tacoma

Doutzen VI-L.2, *92.

Tenckink

Ymkje V-Z.8.

Terpstra

Aafke Jelles VI-F.4, VI-F.6;  Antje Gerlofs VII-F, VII-H;  Doekle Johanneszn V-R.5;  Geertje Jelles VI-F.3;  Gerlof Wijpkes VI-H.1;  Henderina VI-N.8;  Hinke Doekles V-AA.4, V-R.5, *71;  Hinke Meintes V-AG;  Hinke Pieters *89;  Jelle Wypkes VI-F;  Sytske Jelles VI-F.2;  Sytze Jelles VI-F.5;  Wiepke Jacobs VI-F;  Wypke Gerlofs VI-H.1;  Wypke Jelles VI-F.1;  Ynkjen Johannesdr VI-T.

Thijmstra

Bauke Sijbrens V-H.1;  Bauke Ulbes V-H;  Dirk Jetzes V-AD;  Janke Baukes *77;  Jeltje Jetzes V-AD.1;  Jetze Dirks V-AD;  Lijsbeth Jetzes V-AD.2;  Sijbren Baukes V-H;  Tjitske Baukes V-A.3.

Tijmstra

Hotske Sijbrens V-H.5;  Tjalling Sijbrens V-H.3;  Trijntje Sijbrens V-H.4;  Ulbe Sijbrens V-H.2.

Tilstra

Grietje Klazes V-U.1, VI-E.3;  Ietje Oepkes V-E;  Klaas Wiebes V-U;  Oepke Klases V-E;  Wiebe Martens V-U.

Tjaardstra

Pieter Binderts V-AI;  Wiepkjen Pieters V-AI.

Tjeerdema

Feikje Foekes V-R.1, *36;  Taeke Ulbes *36.

Tjeerds

Hotske II-A;  Sibbeltje IV-F.1.

Tjumstra

Sjoerdtje Gerrits *83.

Troelstra

Korneliske Rudolphs *57, *58;  Rudolph Sjerps *57.

Tromp

Lieuwkjen Michiels V-K.

Tuinstra

Rigtje Sjoerds V-X;  Sjoerd Gerlofs V-X.

Turkstra

Maaike Hendriks V-M.

 

Ubbink

Gart Jan VI-D.6;  Herman Gert VI-D.6.

 

Veen, ter

Everdina Beerends *29.

Velde, van der

Trijntje Paulus VIII-A.1.

Vierstra

Gerben *114;  Jetske Gerbens *114, *115.

Visser

Hinne VI-Q;  Martje Hinnes V-M.2, VI-Q;  Tettje VI-Q.

Vries, de

Fokeltje Dirks IV-H.4;  Klaas Sijbrens VI-D.2;  Marijke Willems VI-V;  Sybren Joukes VI-D.2;  Willem Riemers VI-V.

 

Walda

Haantje Pijtters V-B;  Pietertje Hantjes V-B.

Wallendal

Trijntje Hanzes *109.

Walma

Lolkjen Taedes VI-AC.

Wassenaar

Arjen Dirks VIII-B.1.

Weerstra

Aagje Freerks VI-AD.3, *101;  Aagje Lolles VI-P;  Freerk Johans *101;  Gosse Lolles V-R.3;  Lolle Freerks V-R.3, VI-P.

Weide, van der

Geiske Hinnes VII-P.1;  Hinne Linzes VII-P.1;  Sjoerd VI-V.5.

Werkhoven

Elias Johannes V-AC;  Jeltje Elias VI-AC;  Johannes Klazes V-AC.

Wesselius

Klaaske Lieuwes VIII-D;  Sjoukje VII-J;  Trijntje Hessels VI-N.

Westra

Age Klazes V-V;  Age Pieters VII-K.2;  Age Tjallings VI-V;  Anskje Ages VI-V.1;  Beitske Ages VI-V.5;  Fokke Tjallings V-V.3;  Hotske Tjallings V-V.1;  Jan Pieters VII-K.1;  Jan Taekeles V-S.3;  Pieter Ages VII-K;  Teekle Rintjes V-S.3;  Tjalling Ages V-V, VI-V.2;  Willem Ages VI-V.3.

Wezel

Gerrit Willems V-AJ;  Jantje Gerrits V-AJ.

Wiebrens

Teetske III-B.

Wierda

Gerardus Sjerps *56, *59;  Sjerp Johannes *56.

Wiersma

Antje Freerks V-A;  Baukje Sijmons *64;  Eerde VII-K.2;  Fedde Sijbolts IV-C.5;  Freerk Jurjens V-A;  Gerlof Tjeerds V-R.1;  Grietje Eerdes VII-K.2;  Jouke Annes V-A.3;  Jurjen Sijbolts IV-C.2;  Lykle Sijbolts IV-C.4;  Sieuwke Paulus V-V;  Sijbolt Taekes IV-C;  Sijbolt Tjeerds V-M.2, VI-Q;  Teeke Sybolts V-L;  Tjeerd Sijbolts V-K;  Tjeerd Sybolts V-R.1;  Trijntje Joukes V-A.3;  Trijntje Tjerks V-Q;  Wietske Sijbolts V-M.2, VI-Q.1, VI-R.2;  Willemke VII-L.8.

Wijbes

Rienk IV-E.

Wijbrens

Teertske III-B.

Wijnia

Aagje Foekes V-N.2;  Aagjen Foekes V-N;  Doutzen Foekes V-N.5;  Douwe Foekes V-N.1;  Douwe Jans V-N;  Foeke Douwes V-N;  Geertje Foekes V-N.3;  Jelle Wiegers VI-M;  Ruurdtje Wiegers VII-D;  Tietje Douwes V-N.4;  Wieger Jelles VI-M.

Witte, de

Aafke Sjoerds VI-G;  Abe Hotzes VII-H.3;  Abe Simons VII-F.2, VII-F.3;  Akke Hotzes VII-H.4;  Antje Hotzes VII-H.1;  Aukje Jetzes VII-G.7;  Aukje Sijbrens VI-N.8;  Bauke Jetzes VII-G.2;  Bauke Sjoerds V-D, V-D.3;  Baukjen Tjamkes VII-A;  Dirk Jetzes VII-G.4;  Hessel Hotzes VII-H.10;  Hessel Sijbrens VI-N.7;  Hesseltje Hotzes VII-H.7;  Hotsche Hotzes VII-H.11;  Hotske Sijbrens VI-N.6;  Hotze Jetzes VII-G.5;  Hotze Sijbrens VII-H;  Jan Sjoerds VI-H, VI-O.4;  Jetze Hotzes VII-H.6;  Jetze Sijbrens VII-G;  Jorrit Jans VI-H.2;  Meindert Sjoerds *64, *65;  Sijberen Simons VI-N;  Sijbren Hotzes VII-H.2;  Sijbren Jetzes VII-G.1;  Sijbren Simons VII-F.1;  Sijbren Tjamkes V-U.1, VI-E.3;  Sijke Hotzes VII-H.9;  Sijmon Hotzes VII-H.8;  Sijmon Sijbrens VI-N;  Sijtske Hotzes VII-H.5;  Simon Jetzes VII-G.3;  Simon Sijbrens VII-F;  Sjerp Sytses VII-B.4;  Sjoerd Baukes V-D;  Sjoerd Meinderts *64;  Sjoerd Sijbrens VI-O.4;  Sjoukje Sijbrens VII-E;  Sybren Baukes VI-E;  Sytse Tjamkes VII-B;  Tettro Jetzes VII-G.8;  Tjamke Sijbrens V-U.1, VI-E;  Tjamke Sytses VII-B.2, VII-B.3;  Tjitske Jans VI-H.1;  Tjitske Jetzes VII-G.6;  Trijntje Sijbrens VI-N.5;  Trijntje Sjoerds VI-I, *21, *22;  Woltje Sytses VII-B.5;  Ytje Sytses VII-B.1.

Witte, van de

Jan Jans V-AF;  Jan Pieters V-AF;  Murkje Piers VII-N.2;  Pieter Jobs V-L;  Tietje Pieters V-L;  Trijntje Jans V-AF.1.

Wybrens

Antje V-B.

 

Ybema

Grietje Jans VI-D.1;  Jan Sjoerds VI-D;  Sjoerd Jans VI-D.4, VI-D.5;  Sytske Jans VI-D.2;  Sytze Jans VI-D.3;  Woltje Jans VI-D.6.

Ykeles

Hylk IV-I.

Ykema

Hendrik Ykes V-AG;  Mary Ykes V-Z;  Yke Hendriks V-AG.

Yntema

Baukjen Doekles VI-R;  Douwe Sjoukes VII-O.3;  Jeltje Douwes VII-O.3;  Nieske Gerrits *63.

Ynzes

Marijke IV-A.

Ypma

Elisabeth Symons V-J.

Ytsma

Rigtje Fokkes *73.

 

Zijlstra

Elias Taedes VII-N;  IJbeltje Folkerts V-Z.3;  Jan Elias VII-N.2;  Jeltje Elias VII-N.1;  Johannes Jacobs V-AA.4, *42;  Taede Tjeerds VI-AC;  Tjeerd Wattes VI-AC;  Wiebe Hanses IV-G.10;  Ype Johannes V-AA.4, V-R.5, *42.

Zijsling

Hans Jans V-Y;  Jan Hanzes V-Y;  Marijke Jans V-Y.1.

Zoethout

Hantsen Michiels *57.

 

zonder achternaam

Aafke VI-G;  Aagjen *63;  Akke VI-L.7;  Alle VII-D;  Aukje VI-L;  Aukjen VI-O.5;  Baukje VII-A;  Gerbrigje V-Z;  Grietje IV-D;  Hitje IV-B.1, V-AC;  Hofman IV-A;  Joukjen IV-I;  N.N. V-AJ.1, V-F.2, V-F.3, V-F.5, V-L.1, VI-Y.1, VII-L.7, *9;  Pyttertje V-B;  Sibolt VI-C;  Sietze V-R.5;  Sijbolt VI-C;  Sjoukjen IV-I;  Tetje V-H;  Tiette V-AI;  Tjette V-AI;  Wiepkien V-AI;  Wytske VI-B.1.

 

 

* verwijzing naar noot.