Standaard pagina

Beppe

Ik heb maar een beppe en dat is Elisabeth Deinum. (mijn andere beppe was groatmoeke).Ik heb haar heel goed gekend, ik was al in Wageningen toen ze stierf. Ze logeerde een paar dagen bij ons als mijn mem jarig was (6 maart), we kregen dan altijd een taartje. Er werd dan een kist (eigenlijk een houten doos) van een banketbakker uit Workum bij ons gebracht door een knechtje van de bakker. Het kistje moest dan als het leeg was weer teruggebracht worden; Repko en later Zijlstra waren de leveranciers.

Mijn mem en beppe waen erg op elkaar geteld. Mem noemde haar ‘moeke’. Dat was een beetje deftiger dan mem.

Beppe was een dochter van een Workumer middenstander. Geboren in 16-5-1861. was ze zeer jong (waarschijnlijk) van de lagere school af dienstmeisje (faam) bij Jan? IJbema in Ferwoude De pleats waar je op uitkeek van achter de rentenierswoning van Pake HNHK. Toen ze ……….. was werd ze huishoudster bij Sijbe Haagsma (18..) Ze trouwde met hem toen ze 21 was  (28-12-1882).

Sijbe Haagsma was boer onder Workum en eerder getrouwt geweest met Sjoukje Jans Wesselius,

 die 20 februari 1881 stierf  ín den ouderdom van 30 jaren en 5 maanden, mij nalatende drie kinderen.

(aldus S.Y.Haagsma in de rouwbrief). De drie kinderen waren Jan (woonde later vlakbij de grens met Ferwoude, Ynze (was boer aan her fjouwerkant in Workum en Anna Die trouwde met een Horjus.

Beppe zal het toen wel druk gehad hebben, op de boerderij werd nog gekarnd en ze kreeg zes kinderen,  Sibe stierf  25-1-1892 ín den ouderdom van 38 jaar en 9 maanen ‘na een smartelijk lijden van acht weken’. Diep bedroefd staar ik met mijn 8 kinderen, warvan 3 uit een vorig huwelijk, den overledene na, doch wij wensen in ’s Heeren wil te berusten’

Beppe trouwde, 4 april 1896, bijna 35 jier  oud met Jelle Willems Sikkes, geboren 15 maart 1873 te Workum. Wanneer ’t mem geboren wordt wonen ze in de stad, ongeveer waar nu Jopy Huisman zijn museum staat. Mem groeit op op de boerderij ÿn é polder, (tegenover Ybema’s molen, niet ver van de RK kerk en zichtbaar van vanuit het rusthuis waarin beppe getorven is). Toen pake met beppe verkering kreeg (hij zag haar in Workum op straat lopen) woonden ze op de boerderij waar na hun haar zoon Rintje Haagsma woonde en die in de oorlog (0mstreeks 1944) in brand gestoken is en niet weer opgebouwd. In de twintigger jaren zijn ze verhuist naar een woning op it Dwarsnoord. In mijn herinnering woonden ze daar. Pake (Jelle) kon niet veel meer. Hij had het aan het hart en had het ’s nachts op bed soms “erg benauwd”. Zo is hij ook overleden 3 aug. 1929. Ik heb twee herinneringen aan hem, een keer –ik moet met mijn moeder ij haar achter op de fiets, naar haar ouders in Workum gewwest zijn toen hij met mij maar zijn vader in Workum  gewandeld zijn. Hij liep zomaar naar binnen en vond er niemand thuis. Er hing een Friese klok in de kamer. Ik heriner me nog de verbazing dat pake er zomaar naar binnen ging. We gingen weer terug. Waarschijnlijk is dat geweest nadat de nije dyk tussen Ferwoude en Workum gereed gekomen was. Die is aangelegd tussen 1924 en 1926. Ik ben van 1923. Voorheen moest je via de zeedijk en de tillefonnesteeg met de fiets naar Workum.

Mijn grootmoeder heeft het niet gemakkelijk gehad. De Haagsma’s hoorden tot de welgestelde boeren en wilden dat ook wel zo houden. Zodoende waren de Haagsma’s niet gelukkig met beppe in de familie. Zo onderhielde de kinderen

Stambomen Sikkes, Haagsma,  Deinum, Quarré